Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  bedre parkeringsmuligheter ved Aursmoen barneskole

  Aurskog-Høland, Akershus
  bedre parkeringsmuligheter ved Aursmoen barneskole
  Opprettet: 07.02.2017 av hilde danielsen rygh
  Sluttdato for signering: 07.03.2017
  Det er et kjent problem som også har vært i flere år før min fartstid som mor ved Aursmoen barneskole, at parkeringen for ansatte og levering av barn ved skolen absolutt ikke har vært optimal.  Pareringsområdet er lite, uoversiktlig og ekstremt kaotisk i leverings- og henttider ved skolen. Her skal da i utganspunktet kun ansatte parkere,  men skilting til tross, så er det særs få som følger skolens rettningslinjer,  på hvor foreldre skal parkere for å levere og hente barn. Her burde det vært  satt inn tiltak for lengst for barns og ansattes sikkerhet. Dette bør komme  på dagsorden, så vi som foreldre slipper å gå å bekymre oss for barna våre.  Jeg hadde også satt pris på om jeg hadde sluppet å høre om dette problemet om 3 år igjen, da jeg har atter en gang har 2 skolestartere. I tillegg til denne håpløse ordninger nede ved Aursmoen barneskole, var  det for noen uker sider skrevet i Indre om at parkeringen oppe ved Aurskog hallen skal utbedres, og da håper jeg virkelig på at de små barna blir tatt  hensyn til, da dagens traffikavvikling ikke fungere og det oppleves som  ekstremt kaotisk i levering- og hentetider. 
  0 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar