Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Mangel på overgangsfelt på gang og sykkelvegen i Djupvika

  Sula, Møre og Romsdal
  Mangel på overgangsfelt på gang og sykkelvegen i Djupvika
  Opprettet: 13.02.2017 av Ronny Valseth
  Sluttdato for signering: 13.03.2017
  Mangler overgangsfelt der gang og sykkelvegen krysser i Djupvika. Det er ikke nok med at det mangler overgangsfelt, det er også veldig dårlig opplyst. Jeg har forstått det slik at det er bevilget penger mange ganger uten at det er gjort noe som helst utbedringen ved denne krysningen.  Håper dette blitt tatt tak i omgående før liv går tapt her.
  116 av 178 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  6 kommentarer:

  Ernst Dybvikstrand

  Tirsdag 28.02.2017
  Svar til Jim Arve Røssevoll. De vart bevilget penger til utbedring, gatelysa vart fjerna. Det vart stopp fordi pengane vart flytta for å forbedre vegen på Rørstad.

  Jim Arve Røssevoll

  Tirsdag 14.02.2017
  Fylket og vegvesnet vil ikkje ha overgangsfelt der rett og slett fordi det er eit dårlig og uoversiktlig punkt. Eit overgangsfelt vil skape falsk trygghet seier dei. Planen er å videreføre fortauet mot Fiskarstrand, sprenge vekk bergknausen og la fortauet gå heilt bort til bussholdeplassen. Der kan ein ha eit overgangsfelt med styrka belysning. Denne saka har vore oppe mange gonger både i trafikktryggingsnemda og kommunestyre. Det har vore møte mellom kommuna og vegmyndighetene ang dette farlege punktet. Eg har tatt det opp på siste møte vi hadde med SVV og Fylket, og det står på lista over ting som skal takast opp som tema på neste møte. Så det er ikkje ei gløymt sak, men det er ein fylkesveg. Men signer oppropet, det er ei viktig sak!

  Harald Dale

  Tirsdag 14.02.2017
  Her burde det vært kulvert under veien.

  Mona Johnsen Breivik

  Tirsdag 14.02.2017
  Heilt klart!

  Hege Majors

  Mandag 13.02.2017
  Merkelig at det ikke har blitt gjort noe her. Det er risikosport å krysse vegen her! Det er i tillegg til mange myke trafikanter også små skolebarn som må krysse denne vegen i verste rushtid om morgenen. Og med tanke på hvor mange biler som nå ferdes til/fra Devold,er det virkelig blitt skremmende.Gjør noe NÅ!!

  Trond Inge Breivik

  Mandag 13.02.2017
  Her trengs det heilt klart skikkelig lys og overgangsfelt. Skummel kryssing der. Absolutt på tide.

  Legg til kommentar