Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  kommunesammenslåing

  Lindesnes, Agder
  kommunesammenslåing
  Opprettet: 07.03.2017 av Pia Skurve
  Sluttdato for signering: 07.04.2017
  Angående kommunesammenslåingen! Kjære ordfører og politikere i Lindesnes kommune! Jeg som «vanlig mann i gata» blir ganske så frustrert over prosessen rundt kommunesammenslåingen! Her er saken: vi skal stemme over retningsvalg for kommunen, skal vi gå sammen med Lyngdal eller med Mandal. Her går vi til stemmelokalene og velger, noen venter fordi de ønsker at kommunen skal stå alene og vet at dette er ett alternativ ved ett senere valg. Altså kommunens innbyggere stemmer for sammenslåing med Mandal. Lyngdal fikk 44,28 prosent av stemmene mens Nye Lindesnes fikk 54,39 prosent i folkeavstemmingen.I forkant av valget ble det foretatt en innbyggerundersøkelse hvor det viste seg at Lyngdal var favoritt,det virket som det ble panikk tilstander i Mandal, og politikerne mobiliserte og stod stand rundt forbi. Det kom meg for øret at det ble brukt ganske «dirty triks» i den forbindelse. Har hørt noen historier fra eldre på Vigeland at de i utgangspunktet hadde stemt Lyngdal, men at Mandals politikerne hadde gått kraftig ut å spurt om de ville reise til Flekkefjord på legevakta om sammenslåingen med Lyngdal ble en realitet, dette burde de holdt seg for gode til. Vel dette er selvfølgelig ikke noe lovstridig men har ett behov for å forklare mitt synspunkt. La meg gå litt videre. Når vi nå går til stemmelokalet for å velge mellom sammenslåing og å stå alene, da stemmer kommunens innbyggere for å stå alene (57% av de som stemt). Dette fører oss til dagens situasjon hvor det ser ut som om kommunesammenslåingen med Mandal nå ser ut til å være ett mer eller mindre bestemt fakta. Hvis de som valgte at de som kommune ville stå alene, hvis de visste at det egentlig ikke var ett alternativ. Vi hadde egentlig bare to alternativ og det var Mandal eller Lyngdal, hva hadde de valgt?? Det er spørsmålet. Jeg mener bestemt at kommunen vår hadde vært best tjent med å gå sammen med Lyngdal og Audnedal. Tilfeldigvis så kikket jeg gjennom kommunenes slagord: Lindesnes sitt er-På lag med fremtiden. Audnedal har-framover. Lyngdal –vi vil, vi våger. Mandal sitt – soleklart… Hvor vil kommunen være på lag med fremtiden?? Lyngdal kommune er innovative de lever opp til slagordet sitt og er ikke redd for å kaste seg ut i det. De har sterke krefter i byen som setter Lyngdal og Lindesnes på kartet (eks.Ubostad-hotelldrift), det er ett nært samarbeid mellom det private markedet og kommunen – de spiller på lag, noe som er utrolig viktig for utviklingen i byen. Kommunen blir drevet med en flat kommunestruktur noe som gjør at den drives mer økonomisk enn andre. Kjære innbyggere vi som leser aviser og følger litt med, om vi velger Mandal ser det ut som vi begår økonomisk falitt. Da må vi spørre oss, hvem får regningen? Jo det er vi, vanlige mann i gata. Jeg mener at Lindesnes igjen må se på retningen for kommune, for i mine øyne er vi blitt lurt til å tro at det er tre alternativer mens det i virkeligheten bare er to og ikke bare det, men det ser ut til at man vil få en uforsvarlig økonomisk kommune. Mandal kommune er i tillegg mye større enn oss, og hvis vi tror at vi blir en likeverdig partner tror jeg vi tar helt feil. Derimot er Lyngdal mindre og har noe av samme kultur som oss. Jeg stiller meg spørsmålene når særlig Mandal skal rydde i økonomien sin, hvor tror dere kuttene først vil komme? Min sønn på 14 sier at prosessen er ett brudd på demokratiet, og jeg er enig. Kjære innbyggere i Lindesneskommune, kan vi mobilisere oss og få mange nok til å vise at vi har ikke gitt oss, vi ønsker at kommunen skal ta saken på alvor. Hjelp og samle underskrifter så kommunestyret er nødt til å ta saken seriøst. Vi vil til Lyngdal –Vi vil vi våger. Trenger 300 underskrifter helst innen mandag 13.03.17.. så del del… Mvh Pia Cathrin Skurve En frustrert Spangereid beboer!
  32 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.