Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til folkeavstemning om utredning av jernbanestasjon i langtunnel under Moss.

  Moss, Østfold
  Ja til folkeavstemning om utredning av jernbanestasjon i langtunnel under Moss.
  Opprettet: 17.05.2017 av John Bilek
  Sluttdato for signering: 17.06.2017
  Ja til folkeavstemning om utredning av jernbanestasjon i langtunnel under Moss. Ja til mer kunnskap og bedre innsikt i konsekvensene for byen. Vi ber om en enkel folkeavstemning som gjerne kan legges samtidig med høstens stortingsvalg med følgende ja/nei spørsmål:  Ønsker du en utredning av en jernbanestasjon i langtunnel under byen? Bystyret må vise klokskap ved å ta byens innbyggere på alvor. Ingen er tjent med en splittet befolkning i en så gjennomgripende sak som dette. Byens befolkning har gjennom et massivt engasjement i media, med flertall i siste meningsmåling og ved forrige innbyggerinitiativ tydeliggjort at innbyggerne ønsker og trenger mer kunnskap og fakta om konsekvensene også ved en annen stasjonsplassering og annen byutvikling. Vi ber bystyret behandle saken om folkeavstemning i neste bystyremøte 19. juni. - En utredning må blant annet avklare om følgende påstander om fordelene ved en jernbanestasjon i langtunnel under byen er korrekte: • En besparelse i byggekostnader på over 2 milliarder kroner. (jfr. Holmestrand).  • Store årlige besparelser i drift og vedlikeholdskostnader på stasjonen (jfr. Holmestrand). • Det kommunale foretaket Moss havn vil spare over 500 millioner kroner i unødvendige flyttekostander. • Stor miljøgevinst pga store arealbesparelser på havneområdet som i stedet for jernbaneskinner kan utnyttes til bolig-, næringsformål og attraksjoner med gåavstand til sentrum og en stasjon i langtunnel. • Gir enklere innfartsparkering med potensielt større, bedre og enklere tilgjengelig parkeringsforhold for hele regionen og samtidig enklere for kollektivtrafikken og bedre for flere mht gå- og sykkelavstand til stasjonen. • En mer sentrumsnær beliggenhet vil bedre styrke sentrum og nye Verket. • Vil spare byen for årevis med gravearbeider, støy og ytterligere trafikkaos, og derved spare for irritasjon som i verste fall kan medføre at bedrifter flytter ut. Kan gi byen et dårlig rykte det kan ta flere tiår å endre. • Vil spare byen for betydelig trafikk med kontinuerlig støy og forurensning.  • Spare samfunnet for ytterligere antall kjøretøykilometer da flere kan både bo og jobbe sentrumsnært på de frigjorte havnearealene.  • Gir fleksibilitet og mulighet for høyere gjennomkjøringshastighet på stasjonen tilpasset sannsynlige fremtidige krav på minimum 200 km/t (jfr. Holmestrand), i stedet for en begrensning for all fremtid på under 70 km/t.  • Vil mye bedre bidra til å løse langsiktige transportmål både for byen, regionen og landet og med kontinentet både for person- og godstransport. • En stasjon på havna vil med krappe kurver bli en propp i det nye InterCity banenettet og vil ikke bidra til en effektivisering av togtransporten i Norge.
  496 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  5 kommentarer:

  Øyvind Boye Halvorsen

  Onsdag 24.05.2017
  Flott tiltak.

  Audun Tømmerås

  Mandag 22.05.2017
  Det bør også legges ut offentlig hvilke navn som skjuler seg bak betegnelsen "bystyreflertallet", som til nå er motstandere av å verne byen, miljøet og økonomien i dette prosjektet ! Det er prisverdig at MDG med fl. fronter en mer fornuftig utvikling.

  Sylvia King

  Søndag 21.05.2017
  Jeg er Mossing, født og oppvokst i denne byen og er glad i og stolt av byen min. Men, jeg skammer meg for tiden over den maktarrogansen som utøves fra lokalpolitisk hold, mot innbyggerne. Det er helt unødvendig å rive opp og rasere en hel bydel, en del av Moss' identitet og historie, når det finnes andre, langt bedre løsninger for jernbane gjennom sentrum, slik Særlig Venstre og Jernbaneverket ønsker. Ved å legge stasjonen i sentrum under Bazartaker, vil passasjerene komme enda mere midt i sentrum. Med en pendlerparkering på f.eks Myra, vil vi slippe unødig pendlertrafikk inn i sentrum. Med denne løsningen, slipper man også det trafikkkaoset med ferge-og jeløytrafikken gjennom knutepunktet. Deretter bør det straks utredes for fergetrafikk i runnell, fra fergeleiet og helt opp til E6. Det er faktisk ikke vanskeligere enn som så. Det er MIN by også!!

  Audun Tømmerås

  Torsdag 18.05.2017
  Det bør offentliggjøres oversikt over antall underskrifter hver måned frem mot valget.

  Svein Erik Løkke

  Onsdag 17.05.2017
  Ny utredning kreves.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.