Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Treffplass for MC i Oslo sentrum

  Oslo
  Treffplass for MC i Oslo sentrum
  Opprettet: 18.05.2017 av Jon Christian Foss
  Sluttdato for signering: 30.06.2017
  Siden 50 tallet har MC Folket hatt et sosialt treffsted i Oslo sentrum, men 1. juni 2017 vil alle motorsykkel parkeringer innenfor Ring 1 fjernes. I mange år har MC-folket parkert langs Karl Johans gate, til glede for Oslos borgere og besøkende. Etter 17. mai blir denne delen stengt da restaurantene får utvidet skjenkested med uteservering. En ny plass ble etablert for MC Folket mellom Nationaltheatret og Spikersuppa (Roald Amundsens gate). Her er ikke motorsyklistene i veien for noen og opptar ingen ulovlige gateparkeringer. Så hva er problemet som nå tilsier at MC Folket ikke får lov å stå her heller etter 1. juni? Motorsyklistene er er ikke til sjenanse for noen, men er faktisk et kulturelt innslag i bybildet som er meget populært. Plassen har på onsdagskvelder og andre dager opplevd å kunne se masse motorsykler. Turistene tar bilder og gir uttrykk for at det er flott med motorsykler i byen. Folk som samles på plassen er alle typer mennesker i forskjellig alder. Vi krever å få ha denne lille plassen for å kunne samles i byen. Finnes ingen grunn for å ta denne fra oss. Resultatet er at Oslo sentrum blir tom for motorsykler og det blir et trist syn.
  2535 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  61 kommentarer:

  Glenn Ødegården

  Lørdag 07.10.2017
  Støtter saken

  Knut Hugo Hansen

  Søndag 17.09.2017
  Støtter saken. Håper de næringsdrivende i området klager til byrådet.

  Thomas Züllich

  Tirsdag 05.09.2017
  MC trenger mindre plass enn biler, har mindre utslipp og er etter min mening neste trinn til el-mobilisering. Det skulle heller støttes MC miljøet siden vi er mer endringsdyktige enn mange tror.

  Bente Marstein

  Mandag 17.07.2017
  Støtter absolutt denne saken:-). Stedet benyttes som mc parkering på tross av forbudet.

  Endre Myhre

  Torsdag 01.06.2017
  Jeg støtter saken! Hver sommer har jeg siden jeg var liten gått i Oslo og sett på motorsyklene sammen med min far. Et av sommerens høydepunkt. Jeg har lenge gledet meg til jeg selv skulle kjøre ned og glede andre unge. Ikke ta dette fra oss!

  Jeg støtter saken

  Tirsdag 30.05.2017
  Jeg støtter saken

  Fred Edstrøm

  Søndag 28.05.2017
  Ja de får det til disse uvitende og selv destruerende grønne håndtlangere! Dette ser ut til og gjelde alt og alle! Under MC mønstringen på Rådhusplassen onsdag den 24. kommer et eldre ektepar 70 årene. Kone med sin invalide mann og spurte pent om hva som foregikk! De hadde selvfølgelige registrerte det enorme motorsykkel oppbudet i sentrum og på Rådhusplassen, og kona spurte pent om å få ta noen fotografier av motorsyklene.... :-) Og selvfølgelig ble de fortalt om hva som foregikk. Åh dette var det flotteste demonstrasjonen de hadde hørt om, og denne protesten holdt de 100% med oss i. Dette syntes de var helt oppriktig fordi de var også fratatt sine invalide parkeringen ved fergene, så nå hadde store problemer med å ta seg frem til sitt landsted på Lindøya uten utenforstående assistanse! SÅ BRUK HUE når det skal stemmes om de folkevalgte de neste årene!

  Arvid Rødsand

  Fredag 26.05.2017
  Årsaken til at plassen blir borte er at syklene slipper ut eksos. Byrådet har jo som mål at Oslo skal være en 0-utslippsby innen kort tid, og dermed skjer dette. Vet ikke hvor mange i byrådet som er opprinnelige Oslo - borgere, men mange kan det ikke være, når men ser endringer som skjer. Byen min vil ikke være til å kjenne igjen når dette byrådet få lov til å herse med oss akkurat som det vil. La oss få beholde p-plassene for mc i sentrum. Dersom la Berg ikke tåler å puste inn Oslo-luften finnes det alternative bosteder.

  Otto Østebø

  Onsdag 24.05.2017
  Bor ikke i Oslo, men støtter saken 100 %. Vi mistet samlingstedet på torget i Stavanger og det er ikke noe artig!

  Abdur Rahman Jalil

  Onsdag 24.05.2017
  Det går så mye snakk inn på å bevare vår kultur og våre tradisjoner. Her går politikere inn i blinde imot noe som ikke bare bidrar til mindre kø og utslipp, men de setter også en stopper for samlingsstedet vårt, et sted for kulturmønstring.

  Henry Wengstrøm

  Onsdag 24.05.2017
  Pendler med mc sommerhalvåret++. MC bidrar til mindre kø og mindre utslipp. Politiker, vær positiv!

  Jan Fredrik Løvik

  Onsdag 24.05.2017
  Bor ikke i Oslo, men jeg støtter denne saken 100 %. Tror noen har mistet gangsynet her.

  Kim Røed

  Onsdag 24.05.2017
  Støtter saken!

  Jørgen Frydenlund

  Mandag 22.05.2017
  Jeg støtter saken!!

  Sigurd Henrichse

  Mandag 22.05.2017
  Selv bor jeg i Fredrikstad, men sommerhalvårets onsdager brukes til å frekventere Tyrigrava, og deretter hyggestund med sjelefrender i Oslo. Fellesskapet med andre, det å se andre, spennende sykler, oppleve turister og andres interesse betyr mye. MDG kunne jeg aldri stemt på etter å ha sett og hørt deres kvinnelige frontfigur. Dette partiet er i ferd med å ødelegge Oslo sentrum og å gjøre det ufremkommelig for trafikanter, ubeboelig for barnefamilier og muligens en katastrofe for forretningdrivende. Å bevare mc-parkeringene i Oslo sentrum, og særdeleshet den foran Nationalteateret, er absolutt min sak!

  Johnny Hagen

  Søndag 21.05.2017
  Støtter Saken

  Henrik Smids

  Søndag 21.05.2017
  Jag är inte motorcyklist själv. Men att förstöra en fin gammal tradition är bara för att säga det rakt ut. Förbannat jävla tråkigt. Stå på och hoppas att det löser sig.

  MC Folkets Vårmønstring

  Søndag 21.05.2017
  Etter 1. juni 2017 vil bybildet i Oslo endres radikalt for alle motorsyklister som pendler til Oslo sentrum og som bruker Karl Johan som møtested og parkering etter jobb. Motorsyklistene mister parkeringsplassene sine i Oslo Sentrum! Dette får konsekvenser for pendlere, MC-miljøet og for bymiljøet i Oslo. Når ca 110 parkeringsplasser for MC forsvinner fra Oslo sentrum, betyr det at de som i dag pendler med MC og scooter/moped, må stille seg i kø med sine biler og bidra til et enda større utslipp enn i dag. Økt utslipp og mer kaos i trafikken kan umulig ha vært intensjonen og kollektivtrafikk er for mange ikke et mulig alternativ. Det er beviselig betraktelig tettere trafikk og mer kø i vinterhalvåret inn og ut av Oslo. For å lette på rushtrafikken trengs det parkeringsplasser! At det blir forbudt å stå på Karl Johan og i Roald Amundsens gate mellom Nationaltheatret og Spikersuppa, betyr slutten på en 70 år lang tradisjon med motorsyklister i Oslo sentrum. Motormiljøet er blitt flyttet rundt fra sted til sted i Oslo, men har alltid hatt et møtested i bykjernen. Et sted der turister og byfolk har tittet på motorsykler og slått av en prat, tatt bilder og sett det som en del av Oslos kultur og bybilde. MC-miljøet har vært i kraftig vekst de siste 5-10 årene og det å ha møtesteder der man kan snakke sammen, utveksle erfaringer, opprettholde kunnskap og normer, er viktigere enn noen sinne. Motormiljøet er et byfenomen, et sted å kjøre innom. Alle andre som bruker Oslo på kvelden har alltid visst hvor de kan få hjelp og finne edrue voksne i sentrum. Jon Christian Foss er 44 år og aktiv i motorsykkelmiljøet. Han har kjørt MC i over 25 år. I februar 2017 da Jon Christian Foss lagde arrangementet ”Vårmønstring i Oslo Sentrum for MC-Folket” tenkte han ikke på MC-parkering o.l. Arrangementet var for å ha en Vårmønstring i Oslo for MC. Arrangementet endret seg raskt da flere av motorsyklistene ønsket en markering mot forbudet om at MC-plassen mellom Nationaltheatret og Spikersuppa i Roald Amundsens gate skulle forsvinne. Det er i dag nesten 1200 medlemmer av gruppen Jon Christian Foss etablerte i 2012, men over 2000 har meldt sin interesse for Vårmønstringen. Blir det sol, vil trolig Oslo sentrum fylles opp på samme måte som da NMCU i samarbeid med Company MC hadde Oslo Open – Motorsykkelens Dag og fylte Oslo med flere tusen motorsykler. Nå kan det skje igjen. NMCU Oslo/Akershus ser at vedtaket om fjerning av parkering for MC i Oslo sentrum sterkt berører deres medlemmer i alle aldre og har valgt å støtte opp om og være medarrangør til arrangementet i Oslo 24. mai. NMCU (Norsk MC Union) har arbeidet for motorsyklistenes rettigheter siden tidlig på 70-tallet. Det var NMCU som forhandlet fram de P-plassene alle motorsyklister har hatt i Oslo sentrum fram til nå. Siste forhandlingsrunde var etter at Karl Johansgate ble utbedret. Da klarte NMCU å få til utvidede plasser langs Paleet etter senterets stengetid og vi har sett hvordan dette har påvirket MC-miljøet positivt. Et møtested i sentrum er viktig! NMCU har jobbet hektisk i hele vinter/vår med Oslo kommune, politikere og parkeringsselskapene for å lande NMCUs forslag til hvordan løse bortfallet av ca 110 MC-parkeringsplasser. Vår opplevelse er at «alle» skal se på saken, men at ingen gjør noe. Bymiljøetaten og politikere har per 18. mai ikke kunne gi NMCU konkrete svar. Hele ansvaret for situasjonen ligger nå hos Oslo kommune med Byrådet og Bymiljøetaten. NMCU opplever Oslo som en by uten plan og retning innen samferdsel. Uforutsigbarheten er total. Men, vi har absolutt ikke gitt opp og presser videre på de vi er i dialog med. Vi skal kjempe til vi enten får gjennomslag for våre forslag - eller et klart , «Nei, beklager kan vi ikke hjelpe dere» - et svar som myndighetene i Oslo selv må ta det fulle og hele ansvaret for! NMCU forhandler altså videre om å få beholde Roald Amundsens gate mellom Nationaltheatret og Spikersuppa som samlingssted for motorsyklister på kveldstid, spesielt onsdager. En ting er bestemmelsene om et bilfritt sentrum og tap av parkeringsplasser som også angår MC, men at en ikke lenger får lov å samles med MC på den lille plassen mellom Nationaltheatret og Spikersuppa er et historieløst tiltak. Det setter en stopper for en 70 år lang tradisjon der et unikt miljø bestående av gutter og jenter, kvinner og menn fra 16 til 80-år samles med sine motorsykler i Oslo sentrum. Hvor mange miljøer med en slik historikk og fantastisk samling av medlemmer blir stengt ned ved et pennestrøk etter en ”god idé”? Pressekontakt MC Folket: Jon Christian Foss, Mob: 980 25 977 Pressekontakt NMCU Oslo/Akershus: Kari-Anne Søreng (Fylkessekretær), Mob: 913 39 504

  Geir Jacobsen

  Lørdag 20.05.2017
  Byrådet kan synes å ha som mål å ødelegge Oslo. Ta fra oss gode bo- og oppvekstmiljøer, rive alt som er vakkert og betegnende for Oslo, bygge mest mulig tettest og høyest mulig i betong, hindre ferdsel i byen for alle som ikke er idealbildet på en syklende MDG'er, hindre livsufoldelse for alle som ikke finner glede i akkurat det samme som dem selv, samt å hindre flertallet i å frekventere Oslo sentrum, og således ta livet av alle butikker og småbedrifter innenfor ring 1. Byrådet av MDG, AP og SV er som en elefant i en glassbutikk, med sin barnlige og tonedøve determinisme backet av en frapperende mangel på innsikt og kompetanse. Takk til alle tankeløse og håpefulle som stemte dem inn. Nå ser sommerens faste og fargerike MC-innslag å ryke også. Da forsvinner den siste grunnen til å oppsøke sentrum Oslo for meg, turistene blir en attraksjon fattigere, og byen tar et skritt nærmere graven.

  Nina Eriksen

  Lørdag 20.05.2017
  Vi er en gjeng som elsker mc-kjøring og har en felles interesse! Hva galt kan vi gjøre om vi parkerer i Karl Johansgt og møtes til felles prat og moro? Støtter saken!

  Ragnar MUNTHE-Kaas

  Lørdag 20.05.2017
  Som Trikkefører stemmer jeg på dette forslaget , og jeg har ikke hvert i noen konflikt med noen MC på de 10 årene jeg har trillet trikk . Noe jeg desverre ikke kan si om syklister og fotgjengere , busser og biler av alle slag. Da disse ofre ikke har den innsikten og forståelsen for hvor farlig det er og fedes i trafikk som en motorsykkelfører. Mvh Ragnar

  Geir Haugen

  Lørdag 20.05.2017
  Støtter sake. Vi må ha en levende by.

  Lena Margit Haugen

  Lørdag 20.05.2017
  Jeg har aldri stemt på de grønne og kommer aldri til å gjøre det. Ergo støtter jeg dem ikke. Oslo må bevares med de tradisjoner og det mangfold som gjør byen levende. Oslo fortjener det.

  Kjell Kråkenes

  Lørdag 20.05.2017
  Ja til en levende by!

  HD man

  Fredag 19.05.2017
  Det er viktig å støtte sånne saker der politikerne ikke forstår viktigheten av samfunnets mange fine tradisjoner.

  Vidar Jensen

  Fredag 19.05.2017
  Ser det er flere som ikke får signert her. Får det ikke til, prøvd flere ganger.

  Erik Brinchmann

  Fredag 19.05.2017
  Det er visst ikke grenser for faenskap som MDG steller til med Keiser Raymonds velsignelse; redusert fart på gjennomfartsveiene E18 og Ring 3 halve året, fjerning av parkeringsplasser i sentrale boligstrøk, bensin som ikke er egnet for mc og AmCars og nå dette! Mc-parkeringen på onsdager er er spennende og populært innslag i bybildet, og det har ingen ting med dårlig miljø å gjøre. Ordet miljø dyttes frem som en hellig ku, som liksom skal hellige alle toskete innfall. Jeg støtter saken!

  Knut Engelund

  Fredag 19.05.2017
  Jeg Får ikke signert den jeg , prøvd fra tlf og 2 forskjellige pc. Får bare svar at postnummer må inneholde 4 siffer og det legger jeg inn, med og uten Oslo bak. men hjelper ikke

  Vegard Johansen

  Fredag 19.05.2017
  Jeg støtter saken.

  Stig Ovesen

  Fredag 19.05.2017
  Miljøet er viktig ja...vi MC folk er sosiale vesener som har treftes på faste steder gjennom årtier. Å ta fra oss dette føles ikke bra. Tror faktisk Oslo Sentrum er tryggere med oss også. En motorsykkel forurenser minimalt. Ofte en attraksjon for turister som vi alle har opplevd. Koselig egentlig.

  Yamaha 1200

  Fredag 19.05.2017
  Sterilan vil ha et motorsterilt Oslo. Ikke vil MGP heller ha utenbysboende i bil inn til Oslo. 3-doble bomavgiften med en parkeringsavgift som er like stor som kostnaden på spissen på en F-16.

  Hans Petter Danielsen

  Fredag 19.05.2017
  Motorsyklister i det antall vi snakker om foran Nasjonalteateret, og i det tidsrommet det er snakk om vil totalt sett ikke forurense luften i Oslo. Det er heller ikke snakk om permanent parkering. Det er en aktivitet som gir et bilde av en levende by. Som osloborgere, og turister setter pris på. Det er også miljømessig i riktig retning da dette er kjøretøy på to hjul.

  Christian Didriksen

  Fredag 19.05.2017
  Dette er bare et av mange tiltak for å skape sentrumsdød. Det er neppe det som er intensjonen, men det er det som vil bli resultatet. Jeg vet ikke om Oslo bystyre hater sine innbyggere, men det virker slik innimellom. Her mener jeg at regjeringen bør overstyre Oslo. Det er tross alt landets hovedstad de raserer.

  Esben Kr. Aamot

  Fredag 19.05.2017
  Jeg støtter denne saken 100 %

  Leif Arild Jensen

  Fredag 19.05.2017
  Støtter denne saken,

  Bård Roaldseth

  Fredag 19.05.2017
  Støtter saken. Hva er byen uten liv å røre.

  Kjell Stener

  Fredag 19.05.2017
  Ved siste kommunevalg ga jeg min støtte til MPG- dessverre!!!! Dette kommer ikke til å skje igjen! Jeg støtter selvfølgelig dette oppropet, dette er tradisjon, og et positivt innslag i bybildet. Til opplysning : min nabo fyrer med koks, han er på lista til MGP i bydel Nordstrand

  Ragnar Rødsand

  Fredag 19.05.2017
  Ja, jeg er også forundret over den litt restriktive holdningen. Hva med å gi MC-folket, veteran/sportsbil folket mulighet til å bruke Rådhusplassen på sjøsiden ?

  Knut Skjervheim

  Fredag 19.05.2017
  Støtter saken. Er det noen som kjenner til grunnlagsargumentene for at muligheten for parkering på nevnte sted ikke lenger er der?

  Sven Hansen

  Fredag 19.05.2017
  For en "levende" by....

  Arne Ivar

  Fredag 19.05.2017
  Støtter saken, blir trist uten denne samlingsplassen

  Magne Frankrig

  Fredag 19.05.2017
  Jeg støtter saken!

  Rune Kristiansen

  Fredag 19.05.2017
  Støtter saken. Dette er kulturvandalisme

  Markku Kekalainen

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter saken!

  Støtter saken!

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter saken!

  Jan R Ouff

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter!!

  Jon Christian Foss

  Torsdag 18.05.2017
  I forbindelse med denne saken blir det en markering onsdag 24. mai fra kl. 18:00 på Fridtjof Nansens plass. https://www.facebook.com/events/254050408374649

  Svein Erik Lund

  Torsdag 18.05.2017
  Æ støtte saken

  Frode Amundsen

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter saken

  Falskt Navn

  Torsdag 18.05.2017
  hva har skjed

  Torgeir Antonsen

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter saken

  Eirik Åkra

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter saken

  Petter Malmo

  Torsdag 18.05.2017
  Alt som er til misunnelse for andre bør jo stoppes!!! Alt som er godt bør være forbudt!!! Frihet til å velge bør innskrenkes på alle områder!!! Ingen må få tenke sjøl!!! Jeg er for offentlig forvaltning, men ikke offentlig overstyring. Dette er jo kort og godt et glimrende eksempel på misforstått bruk av makt!!! Et skritt til mot diktaturet. IKKE BRA!!!

  Stein Kato Bendixen

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter saken, og håper på en løsning som er til det beste for oss som kjører MC og bybildet i Oslo.

  Bjørn Nordpå

  Torsdag 18.05.2017
  Det er vel i MDG's ånd, - er det kult og moro så er det sannsynligvis miljøfiendtlig og da skal det selvsagt forbys.

  Jorunn Martinsen

  Torsdag 18.05.2017
  Butikkeierne har tidligere uttalt at de er fri for tiggere, narkomane og andre personer som er uheldig for kundene når de sitter/ ligger utenfor butikkene. Nettopp fordi motorsyklistene er der fredelig for å vise fram sine kjøretøy og for en hyggelig prat, og at det ikke er like atraktivt å sitte/ligge der. Som butikkeier så er vel det en positiv greie?? Dessuten er det et fargerikt innslag i bybildet at mc-kjørere møtes på denne måten. Må ikke fjerne noe som er bra!

  Jonny Larsen

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter denne saken

  Tor Idar Paulsen

  Torsdag 18.05.2017
  Om målet er å gjøre Oslo uinteressant og kjedelig synes jeg dette er et effektivt tiltak for å nå målet

  Trond Halkjelsvik

  Torsdag 18.05.2017
  Støtter saken

  Jarl Fleischer

  Torsdag 18.05.2017
  jeg støtter saken!!!!!!!

  Anne Skavåsen Hagejordet

  Torsdag 18.05.2017
  Forferdelig kjedelig om vi mister dette tradisjonelle samlingsstedet

  Legg til kommentar