1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Støtt at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i den Europeiske Pakten om Regions- eller Minoritetsspråk!

  Finnmark
  Støtt at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i den Europeiske Pakten om Regions- eller Minoritetsspråk!
  Din signatur er mottatt
  Opprettet: 15.02.2013 av Hilja Huru
  Sluttdato for signering: 15.02.2014
  «Kvensk språk er i en prekær situasjon og målrettet innsats er nødvendig for å beskytte og fremme det.» Dette konkluderes det med i den 5. rapporten fra Europarådet med hensyn på Norges implementering av Den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk, også kalt Det Europeiske språkcharteret. ( https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282012%29143&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 ) Per i dag har myndighetene plassert kvensk språk på nivå II i henhold til Den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. En heving fra nivå II til nivå III fører til at «... man forflytter det økonomiske ansvaret for kvensk fra kommunene til de sentrale myndigheter...» ( http://www.kvenkultursenter.no/kaafjord-stoetter-oppgradering-av-kvensk-fra-nivaa-ii-til-nivaa-iii-i-det-europeiske-spraakcharteret.5075918-195548.html ) Utdrag av hva myndighetene da forplikter seg til: • å gjøre tilgjengelig hele eller en betydelig del av førskoleopplæringen på kvensk • innen grunnskole/videregående opplæring som et minimum gi undervisning i kvensk språk som en integrert del av læreplanen (for de elever/familier som ønsker det når de er i tilstrekkelig antall) • å lage ordninger for å sikre undervisning av historie og kultur slik den speiles gjennom det kvenske språket • å gi grunnleggende- og videreutdanning av de lærerne som kreves for å gjennomføre dette • med hensyn til utdannelse i andre områder enn de hvor kvensk tradisjonelt brukes å tillate, oppmuntre eller sørge for undervisning på alle passende utdannelsesnivåer (dersom antall brukere av språket rettferdiggjør det) • å gjøre tilgjengelig mye brukte administrative tekster og skjemaer på kvensk • å oppmuntre til og/eller legge til rette for kringkasting av radio- og tv-programmer på kvensk på regelmessig basis • å fremme tilgang på kvensk språk til åndsverk på andre språk ved å hjelpe og utvikle oversettelses-, dubbings-, ettersynkroniserings- og tekstingsaktiviteter • å sikre at de organer som er ansvarlige for å organisere eller støtte kulturaktiviteter av ulike slag tar tilbørlig hensyn for å inkludere kunnskap om og bruk av kvensk språk og kultur i de tiltak som de setter i gang eller som de yter støtte til • å oppmuntre og / eller lette opprettelsen av organer ansvarlige for å samle og presentere eller utgi arbeider fremstilt på kvensk Mer her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/nasjonale_minoriteter/midtspalte/minoritetssprakpakta.html?id=86936 Slike tiltak vil hjelpe på den utsatte situasjonen kvensk språk har i dag. De kvenske organisasjonene trenger støtte fra kommunene, fylkeskommunene og andre aktører for å få gjennomslag hos myndighetene. Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har allerede gjort vedtak: http://www.kvenkultursenter.no/hele-regionen-stoetter-oppgradering-av-kvensk-spraak.5147281-154173.html
  625 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  3 kommentarer:

  Pål Vegard Eriksen

  Onsdag 22.01.2014
  Håper alle signerer kampanjen rettet mot Troms fylkeskommune også! Fristen på denne er 20. februar 2014 og her er kampanjen: https://minsak.no/sak/130

  Alf Roger Ludvigsen

  Tirsdag 21.01.2014
  Huff.. Dumt at man kan registrere underskrift FLERE ganger.. Var ikke meningen...

  Eva stjernström

  Onsdag 04.12.2013
  Det går inte att skria under om man är från Sverige.