Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  JA TIL GRATIS PARKERING VED SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES.

  Østfold
  JA TIL GRATIS PARKERING VED SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES.
  Opprettet: 23.06.2017 av Jan Egil fra Rolvsøy
  Sluttdato for signering: 23.09.2017
  INNBYGGERFORSLAGET: VI KREVER GRATIS PARKERING VED SYKEHUSET ØSTFOLD. Pasienter har behov for besøk. Pårørende har behov for å besøke. Å kunne ha kontakt med sine kjære mener vi er et grunnleggende behov. Å vise omsorg gjennom besøk handler blant annet om nærhet, trygghet og verdighet. Parkeringsavgifter kan føre til redusert besøk. * Parkeringsavgifter ved Sykehuset Østfold sine enheter kan være en ekstra og urimelig belastning for pasient og pårørende- som kan føre til hjelpeløshetsfølelse og tapsopplevelser som igjen kan resultere i tristhet, oppgitthet og sosial isolasjon, savn og sorg. * Parkeringsavgifter ved Sykehuset Østfold sine enheter kan være diskriminerende på den måten at noen utelates muligheter. Det er forskjell på bilparkering og bilparkering. Biler som parkerer ved sykehus må ikke ses på samme måte som biler som parkerer ved handlegater. Besøksbehovet til pasienter og besøkende og pårørende må gå foran tap av mulige parkeringsinntekter. VI KREVER GRATIS PARKERING VED SYKEHUSET ØSTFOLD, NÅ! VENNLIGST SIGNER! * Dette innbyggerforslaget må ha 500 signaturer for at fylkesrådmannen i Østfold fylkeskommune er pliktig til å fremme saken for fylkestinget og fylkespolitikerne. Alle som bor i Østfold kan signere på dette innbyggerforslaget. Om noen utenfor fylket signerer vil fylkesrådmannen forkaste disse signaturene.
  536 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  18 kommentarer:

  Leif Oskarsen.

  Søndag 28.10.2018
  Det skulle være en selvfølge med gratis parkering ved alle Norske sykehus, og andre komunale og statlige institusjoner.

  Jan-Egil Johansen.

  Fredag 09.02.2018
  Tusen takk til alle som har signert, og støttet innbyggerforslaget! Ydmyk hilsen Jan-Egil Johansen. Initiativtaker til innbyggerforslaget.

  Jan-Egil Johansen.

  Fredag 09.02.2018
  Tusen takk til alle som har støttet innbyggerinitiativet!

  Dennis Robert Brorstrøm

  Fredag 29.12.2017
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1785406821483680&id=100000431383271 Samt les Fredrikstad blads debattsider. Det er nå snart 1000 som kikt og delt mitt innlegg på facebook og sirka 500 påi Fredrikstad blad. Det minste man nå kan forvente er et svar og en begrunnelse for status quo

  Terje Berg Alvheim

  Fredag 22.09.2017
  Til TS. Kynisme!

  Terje Berg Alvheim

  Fredag 22.09.2017
  Skjønner at det var avgift rundt sykehuset da det var i Fredrikstad. Mange som reiser med tog, eller på jobb i byen ville benyttet eventuelle gratis plasser . Men nå er dette en ekstra belastong for pasienter og pårørende i vanskelige tider.

  Geir Peary Jensen

  Fredag 15.09.2017
  Selvfølgelig gratis parkering!

  Yngve Nygaard

  Fredag 11.08.2017
  Hvis det skal være betaling bør det være maks kr 10,- per påbegynt halvtime og maks kr 124,- per døgn (som f eks Ahus). Følgende tre unntak gjelder normalt ved alle norske sykehus. 1) Alle HC-plasser er selvsagt avgiftsfrie ved synlig bevis - som ellers i samfunnet. 2) Avgiftsfri parkering for ledsagere/pårørende til barn. Ullevål sykehus har formulert det slik; "Ledsagere til pasienter under 18 år parkerer uten avgift i parkeringshuset", mens Ahus har formulert det slik; "Pårørende til barn som er innlagt på sykehuset kan få gratis parkering i parkeringshuset ved henvendelse til aktuell avdeling". 3) Avgiftsfri korttidsparkering ved registrering i Akuttmottaket, og for blodgivere med gyldig parkeringsbevis fra Blodbanken.

  Jan-Egil Johansen.

  Torsdag 10.08.2017
  Til Tor Stabbetorp: Parkering ved sykehjem er ikke det samme som parkering ved handlegater. Parkeringsavgifter ved Sykehuset Østfold sine enheter kan være en ekstra og urimelig belastning for pasient og pårørende. Innbyggerforslag er en demokratisk rettighet. Ingen politikere eller noen i administrasjonsarbeid vil si at en demokratisk rettighet skal avfeies som "lettvint". Når man har samlet inn det antall signaturer som – i dette tilfellet fylkeskommunen krever- så må fylkesrådmannen vurdere dette, og gi da administrasjonen i oppgave og utrede innbyggerforslaget. Der etter legger fylkesrådmannen forslaget frem for fylkespolitikerne som selv kan gjøre sine endringsforslaget for så å vedta eller forkaste innbyggerinitiativet.

  Tor Stabbetorp

  Onsdag 09.08.2017
  Dette er det mest lettvinte innbyggerforslaget jeg har sett. Dere må peke på alternativer. Hvem skal betale for opparbeiding og drift av parkeringsplassen, hvis ikke de som bruker P-plassen skal betale?

  Tina landsjø

  Onsdag 09.08.2017
  Ja, til gratis parkering

  Ole Kristian Stenersen

  Tirsdag 08.08.2017
  Det bør være gratis å parkere ved Norske sykehus.

  Ellen E. Bye

  Mandag 07.08.2017
  Der burde det være gratis parkering !

  Anna Christina Seiløe

  Søndag 06.08.2017
  Pasienter og besøkende og langveisfra - burde ikke tjene penger på dem.. Det er jo ikke akkurat bykjerne der oppe.

  KIRSTEN eidesgaard

  Søndag 06.08.2017
  Ja gratis parkering. bør være. vet aldri hvor lenge en blir. så det bør vi ha gratis. rike Norge. stor skam.

  Roger Søråsdekkan

  Søndag 06.08.2017
  Trodde gratis og enkel parkering var en sv de gode argumentene for å legge sykehuset ut sv sentrum og langt ute på ett jorde. Det skal være gratis helsetjenester her i landet og man har som regel ikke parkering i hodet når man besøker sykehus, og tiden kan være vanskelig å estimere enten med fødsler eller alvorlig sykdom. Dette skaper derfor en unødig stress situasjon

  Øivind Thorbjørnsen

  Søndag 06.08.2017
  Burde være minimum 3 timer gratis ved Kalnes sykehus.

  Odd Bjørnstad

  Søndag 25.06.2017
  Fri parkering ved sykehus!

  Legg til kommentar