Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  SENK FARTSGRENSEN PÅ RV7 GJENNOM SYSENDALEN!

  Eidfjord, Hordaland
  SENK FARTSGRENSEN PÅ RV7 GJENNOM SYSENDALEN!
  Opprettet: 04.07.2017 av Gunnar Garen
  Sluttdato for signering: 20.08.2017
  Vegstandarden og dagens trafikkavvikling på Rv7 for strekningen Vøringsfoss - Leiro bom tilsier at fartsgrensen må settes ned. Fartsgrensen må settes ned til 60 km/t på strekningen Vøringsfoss - Garen, Garen - Maurset og Maurset - Leiro bom.  Vegstrekningene har i dag fartsgrense på 80 km/t. Sammenlignet med andre tilsvarende strekninger (eksempelvis Haugastøl - Geilo) bør det være innlysende at 60 km/t grense bør etableres.  Hver eneste dag er det farlige situasjoner og nestenulykker, hasardiøse forbikjøringer på uoversiktlige strekninger med svært mange avkjørsler. Strekningene er ikke egnet for forbikjøringer og det har vært mange alvorlige trafikkulykker opp gjennom årene. Fastboende, hyttebrukere og andre som benytter vegen oppfordres herved til å signere oppropet hvor målet er å påvirke Statens vegvesen til å sette ned fartsgrensen fra 80 til 60 km/t.  
  9 av 19 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar