Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Lat løda på Skeide bestå

  Ulstein, Møre og Romsdal
  Lat løda på Skeide bestå
  Opprettet: 31.07.2017 av Øyvind Breivik
  Sluttdato for signering: 31.08.2017
  Overtrampet som familien til Robert Skeide, opplever i samband med utbygging av byggefelt på Skeide, kan vi ikkje tillate. Håper så mange som mogleg støttar opp om att løda må få stå. Dette maktmisbruket, som politikarane/administrasjon i Ulstein, bør halde seg for gode for. Hjelp familien og la fornufta sigre. Signer, slik at saka blir handsama skikkelig.
  404 av 166 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  25 kommentarer:

  Mathias Grimstad

  Onsdag 16.08.2017
  Lat løa stå.

  Bodil Saunes

  Onsdag 16.08.2017
  Kvar gard og grend har si historie som ein skal ha respekt for - det må bli slutt på at grunneigarane vert "overkøyrd" av offentleg forvaltning og tilfeldige andre interesser!

  Martin Røren

  Tirsdag 15.08.2017
  Lat no løda stå, skulle vore freding på alt slikt !

  Tone Haddal

  Tirsdag 15.08.2017
  Lat løa stå

  Veronica Hovden

  Tirsdag 15.08.2017
  Lat løa stå! Alt for monge eksempel på kommune/fylke osv so bære tek seg til rette dersom folk ikkje gir ifrå seg både eigendom og bygningar. Blir so eitrande sint på slikt!!

  Jørn Roar Warholm

  Tirsdag 15.08.2017
  Lat løa stå.

  Sylvi Dimmen Nedrelid

  Tirsdag 15.08.2017
  La løa stå.

  Rune jensen ulset

  Tirsdag 15.08.2017
  Lat løa stå. Det å kunne ta vare på denne løa, og andre gardstun har utan tvil ein værdi for innbyggarane. Det å kunne sjå attende på ei svunnen tid, lære om gardsdrift. Den nye generasjonen må få kunnskap om norsk tradisjon og arbeid.

  Jan-Tommy Grimstad

  Tirsdag 15.08.2017
  La løa stå for pokker..

  Jannicke Hansen

  Tirsdag 15.08.2017
  Lat løda stå! Løda sto der lenge før enkelte som vil rive den, va født. Den sto der først, la den få stå videre også! Tenk på minna som tilhøre den, livsverket og arbeidet dei la ned for å få det til, den gong. Lag veien en anna plass !! Lat løda stå.!

  Sylvia Strand

  Mandag 14.08.2017
  Lat Løa stå

  Mette Holstad

  Mandag 14.08.2017
  Lat løa stå!

  Tore Johnson

  Mandag 14.08.2017
  La løa få stå!

  Renate Fiskaa

  Mandag 14.08.2017
  Lat løda stå!

  Jan-Erik Andreassen

  Lørdag 05.08.2017
  La løa få stå!

  Leiv Oscar Karlsen

  Onsdag 02.08.2017
  La løa stå.

  Arne O. Flø

  Tirsdag 01.08.2017
  Fingrane av fatet, Ulstein kommune!

  Katrine F

  Tirsdag 01.08.2017
  Lat løda stå.

  Margaret Hennum

  Tirsdag 01.08.2017
  Mykje børs og lite katedral uti Vik no, skjønar eg.

  Wenche Ertvåg

  Mandag 31.07.2017
  La den stå. Dette er vel ikke nødvendig? Ta seg til rette på den måten blir feil. Skamme seg.

  Linda Selma Brandal

  Mandag 31.07.2017
  Kvifor ikkje sjå på løda som den kulturskatten den er og la den skape idyll og historie i eit kjedeleg byggefelt.

  Magne Bergseth, sivilarkitekt mnal

  Mandag 31.07.2017
  Reguleringsplanen viser 2,8 da med konsentrert bebyggelse (BYA maks 40%) som i dag omfattar løda, tunet med bærhage og skråninga nedafor. Arealet har relativt stor høgdeforskjell, relativt uregelemessig form, og berre tillomst nedafrå. Elles er alt anna av planområdet nord for elva regulert til einebustader med relativt store tomter, medrekna eit samanhengande ubebygt areal på ca 10,5 da som består av slak sydvestvendt skriåning som etter mitt syn ville egne seg mykje betre for rekkehus eller annan konsentrert bebyggelse. Med eit anna grep på planen ville det ligge godt til rette for å få fleire bustadeiningar enn det som planforslaget frå kommunen viser, sjølv om gir avkall på dei omlag 1,5 da som i dag utgjer løa og tunet. Dette ville og kunne gje eit betre bumiljø.

  Knut-Anders Skoge

  Mandag 31.07.2017
  Lat løda til mormor stå !

  Anita Nes Ertesvåg

  Mandag 31.07.2017
  No må Uletein kommune skjerpe seg!!! Lat lødå stå❤ Bruk byggefelta i utkantane!

  Alfred Hovden

  Mandag 31.07.2017
  Lat løa stå

  Legg til kommentar