Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  AKSJON PRIORITER BARNEHAGEBARNA!

  Lunner, Viken
  AKSJON PRIORITER BARNEHAGEBARNA!
  Opprettet: 20.02.2013 av Heidi Fredrikstad
  Sluttdato for signering: 31.03.2013
  Protest mot budsjettkutt som rammer barnehagebarna i Lunner kommune. Lunner kommunes budsjettkutt for 2013 har rammet barnehagene hardt. Flere barnehager har måttet redusere i grunnbemanningen, samtidig som vikarbudsjettene er lave eller ikkeeksisterende. Dette griper direkte inn i kvaliteten i barnhagetilbudet. Barnehagen skal være noe mer enn en oppbevaringsplass, noe som kommer klart til uttrykk gjennom både Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Slik situasjonen er nå, mener vi at Lunner kommune driver på kant med lovverket i forhold til tilstrekkelig bemanning til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Når vi samtidig vet at voksentettheten i barnehagen har avgjørende betydning for barns utbytte av barnehage og kvaliteten på tilbudet (NOU 2012; Til Barnas beste), må vi ta til orde på vegne av barna våre! FAU ved Harestua, Kalvsjø, Eventyrskogen, Malmgruben, Gamleskole og Roa barnehager oppfordrer med dette til å signere denne underskriftskampanjen. Underskriftene vil overleveres ordføreren med krav om å ta opp saken i kommunestyret. Foreldrene i barnehagene i Lunner krever at politikerne sørger for bedre bemanning og derigjennom et pedagogisk tilbud som tilsvarer det våre barn har krav på. På vegne av våre barn krever vi umiddelbar omprioritering av midler til fordel for barnehagene! Tusen takk for din støtte og underskrift! FAU ved Harestua, Kalvsjø, Eventyrskogen, Malmgruben, Gamleskolen og Roa barnehager.
  202 av 181 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar