1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Kvenenes språksituasjon trenger et løft

  Troms
  Kvenenes språksituasjon trenger et løft
  Din signatur er mottatt
  Opprettet: 21.02.2013 av Pål Vegard Eriksen
  Sluttdato for signering: 21.02.2014
  Til Troms fylkeskommune, Det kvenske kulturlivet blomstrer, interessen er økende og engasjementet og entusiasmen for kulturen og språket drar i en stadig mer positiv retning. Kvensk ble i 2005 anerkjent som et eget språk, men det er ingen hemmelighet at språket, som den viktige bærebjelken den er, er svært truet og trenger et løft. Dette skrivet kommer som en oppfordring til fylkeskommunen om å gå inn for å få kvensk språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske språkcharteret. Kvenske organisasjoner og ildsjeler jobber iherdig for å forbedre språkets situasjon, men trenger støtte fra kommunene, fylkeskommunene og andre aktører for å få gjennomslag hos myndighetene. I den 5. rapporten fra Europarådet med hensyn på Norges implementering av Den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk, også kalt Det Europeiske språkcharteret, konkluderer man med at «Kvensk språk er i en prekær situasjon og målrettet innsats er nødvendig for å beskytte og fremme det». En heving fra nivå II til nivå III fører til at «... man forflytter det økonomiske ansvaret for kvensk fra kommunene til de sentrale myndigheter...». Flere kommuner har allerede gått inn for å støtte et løft fra nivå II til nivå III: Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har allerede gjort slike vedtak. Også andre aktører har gått inn for å få kvensk opp på nivå III, deriblant Ungdom Mot Rasisme (UMR) og Nord-Hålogaland Bispedømme. Undertegnede (alle) ber om at også Troms fylkeskommune engasjerer seg i saken og går inn for et slikt løft.
  570 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Adam Ingemar Eriksen

  Torsdag 28.04.2016
  https://minsak.no/sak/122

  Wilfred Hildonen

  Mandag 17.02.2014
  Bare for å opplyse så finnes det kvener som ikke bor i Norge så det er litt dumt at man må oppgi norske postnummere...

  Adam Ingemar Eriksen

  Mandag 03.02.2014
  Støtter dette ;)

  Pål Vegard Eriksen

  Onsdag 22.01.2014
  Vær vennlig og signer tilsvarende kampanje rettet mot Finnmark fylkeskommune, den finnes på denne linken: https://minsak.no/sak/122