Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gang-og sykkelvei mellom Hem og Santra må bygges nå!

  Vestfold
  Gang-og sykkelvei mellom Hem og Santra må bygges nå!
  Opprettet: 10.10.2017 av Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen
  Sluttdato for signering: 10.11.2017
  Er målet en sammenhengende gang- og sykkelvei langs hele fylkesvei 303 mellom Sandefjord og Larvik, mangler det nå kun en strekning på 2,3 km. Det er mellom Hem og Santra i Larvik kommune. Den farligste delen av veien! Innbyggerne i østre del Tjølling; Ula, Eftang, Kjerringvik, Hem og Klaastad bruker veistrekningen mellom Hem og Santra for å komme seg til skole, arbeid og fritidsaktiviteter, Iht. statens vegvesen har strekningen en trafikkbelastning på 5 500 kjøretøy i døgnet, med en fartsgrense på 70 km mesteparten av strekningen. På grunn av manglende gang- og sykkelvei er trafikkmengden større enn den trenger å være, da barn, unge og voksne ikke kan gå eller sykle av risikohensyn. For å komme til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter på Tjøllingvollen, må transporten foregå med bil eller buss. Denne veistrekningen anses også av fagfolk som farlig for myke trafikanter. I forslaget til Vestfold Fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveier 2018-2021 skrives det: «Et stykke mangler for å oppnå sammenhengende gang og sykkelvei helt fram til kommunegrensen til Sandefjord. Det er viktig fritidsstrekning for barn. Særlig viktig også med tanke på sommertrafikken. Høyt fartsnivå, sammen med smale veiskuldre gjør veien særlig utrygg for myke trafikanter.» Til tross for dette, vedtok fylkestinget 17. mars handlingsplanen hvor strekningen mellom Hem og Santra havnet på 21. plass av 22 prioriterte tiltak. Den er heller ikke planlagt gjennomført innenfor perioden 2018-2021. I handlingsplanen er kostnadene stipulert til 30 millioner kroner. I retningslinjene for innbyggerforslag, heter det blant annet at saker som allerede er behandlet av fylkeskommunen, kan fylkestinget velge å behandle saken eller ikke. Da vår strekning ble behandlet i forbindelse med handlingsprogrammet for fylkesveien 2018-2021 ble ikke fakta og de faglige vurderingen vurdert godt nok. Vi mener denne strekningen er svært viktig å prioritere av folkehelse og sikkerhetsgrunner. Vi ber derfor Fylkestinget behandle saken særskilt. På bakgrunn av fakta og de faglige vurderingene som er gjort, ber vi Fylkestinget vedta utbygging av gang og sykkelvei mellom Hem og Santra i Larvik kommune, og allerede i budsjettet for 2018 prioritere de midlene utbyggingen krever.
  902 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  14 kommentarer:

  Håkon Grønn-Weiss

  Søndag 15.10.2017
  Støttes

  Astrid Anthonsen

  Søndag 15.10.2017
  kjkbxx

  LINN SVANBERG

  Lørdag 14.10.2017
  Sykkelvei nå!

  Per R Jakobsen

  Fredag 13.10.2017
  Støtter dette med hele mutt hjerte.

  mathias hansen

  Onsdag 11.10.2017
  Selv om jeg bor i sandefjord så støtter jeg det for det. Det er skremmende og gå å sykle der. Få en gang og sykel vei der nå.

  Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen

  Onsdag 11.10.2017
  Dobbeltføringer og bostedsadresser blir sjekket. 500 underskrifter er kravet, og for å sikre at vi har nok godkjente underskrifter, må flere enn 500 signere. Jo flere underskrifter vi får, jo sterkere står saken. Det er bare å dele lenken, spre ordet, slik alle som vil får signert innen fristen som er 10.november.

  Pål Rune Nordmarken

  Onsdag 11.10.2017
  Det er noen dobbelregistreringer så vi må ha godt over 500.

  Lars Seton Svindland

  Onsdag 11.10.2017
  Støttes

  Inger Lill Holme

  Onsdag 11.10.2017
  Støttes, og skrevet under

  Hege Christin Johansen

  Tirsdag 10.10.2017
  Støttes!

  Jørgen Skau Hansen

  Tirsdag 10.10.2017
  Topp

  Anita Pedersen

  Tirsdag 10.10.2017
  Dette støtter vi fullt ut.

  Eli Jacobsen

  Tirsdag 10.10.2017
  Flott tiltak vi støtter fullt ut.

  Margunn Bjerkan

  Tirsdag 10.10.2017
  Sykkelsti nå

  Legg til kommentar