Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til deling av Nordby

  Ås, Viken
  Nei til deling av Nordby
  Opprettet: 11.10.2017 av Hele Nordby
  Sluttdato for signering: 11.11.2017
  Vi ønsker ikke at Nordby skal deles. I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård, har fylkesmannen foreslått at E18 skal danne ny grense mellom Ås kommune og den nye Nordre Follo kommune. Dette medfører en deling av Nordby. Med Nordby menes kirkesognet og ungdomsskolekretsen. Vi er sterkt mot en deling av Nordby. Vi ønsker at Nordby holdes samlet uansett om Nordby blir i Ås kommune, eller sekundært at hele Nordby blir en del av den nye Nordre Follo kommune. Nordby må ikke deles. Vi ønsker at Ås kommune skal be fylkesmannen å utrede som alternativ konsekvensene av at Nordby kirkesogn som helhet legges til Nordre Follo kommune.
  236 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  5 kommentarer:

  Bendik Haga

  Torsdag 19.10.2017
  Slå sammen alle kommunene helst og ikke flytt på grensen. Hele Follo kan bli en enkelt kommune! Ellers bør Nordby her benytte muligheten til å løsrive seg helt fra Ås!

  Hele Nordby

  Mandag 16.10.2017
  Dette er i første rekke et opprop om å holde Nordby samlet. Dersom det viser seg umulig å oppnå innenfor Ås grenser, så må det utredes hvordan det ellers kan skje. Ettersom «Nordby som egen kommune» er lite trolig er alternativet Nordre Follo. En slik mulighet fremgår av tidligere forslag fra Ski kommune, og er også tidligere nevnt av Fylkesmannen.

  A M

  Fredag 13.10.2017
  Synd dette ikke er et opprop om å beholde hele Nordby i ÅS. Dette gir fylkesmannen mulighet til å legge hele nordby inn i nordre follo, og som nordbyboer er dette noe jeg definitivt ikke vil. Ikke vil vi vel at næringslivet fra nordre ås skal tilegnes ski heller. Om oppropet endres til å beholde Nordby uten den sekundære muligheten er min stemme med, frem til da må jeg holde meg utenfor.

  Hele Nordby

  Torsdag 12.10.2017
  Det er ikke et opprop om å dele Ås, men samtidig må man bære såpass realistisk at man innser at det er en betydelig risiko for at Kommunaldepartementet kommer til å konkludere med at Solberg geografisk hører mer hjemme i Nordre Follo enn i Ås. Dersom så skulle skje, er det mer naturlig at Nordby holdes samlet og at hele Nordby (skolekretsene Solberg, Sjøskogen og Nordby) samlet overføres til Nordre Follo.

  Gro Haug

  Torsdag 12.10.2017
  Ved en feiltagelse har jeg undertegnet denne, og det er helt klart en tabbe. Trodde dette var et kampopprop for å bevare HELE Ås, ikke stykke opp en fantastisk kommune i småbiter. Vær så inderlig snille å fjerne meg fra listen, så skal jeg love å lese hele innlegget før jeg jubler! Beklager bryderiet.