Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Folkeavstemning Kinn kommune

  Kinn, Vestland
  Folkeavstemning Kinn kommune
  Opprettet: 29.11.2017 av Fredrik Egeberg
  Sluttdato for signering: 29.12.2017
  Som innbygger i Vågsøy har jeg til gode å finne noe som forteller meg hvorfor vi skal gå inn i Kinn kommune. Ingen konsekvensanalyse eller noen liste som viser fordeler eller ulemper. Innbyggerne i Vågsøy bør bli hørt i et så viktig spørsmål. Jeg vil derfor be om at det blir gitt god informasjon om saken, og deretter foretatt en folkeavstemning om det.
  1141 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  27 kommentarer:

  Tore Ødelien

  Tirsdag 19.12.2017
  Hvorfor er signaturene sendt kommunestyret 10 desember, når det øverst på denne sida står: Sluttdato for signering: 29.12.2017

  Tore Ødelien

  Tirsdag 19.12.2017
  Kva med oss som har eigedom i Vågsøy, men ikkje bur der. Det er mange av oss! Mange er etterkomarar av tidlegare fastbuande. Vi er i praksis utan røysterett over noko i kommunen, men eigedomsskatt og andre avgifter må vi betala! Mange har sommarhus som vert halde ved like.Ofte er det fleire familiar som nytter desse i lag. Vi legg att mykje pengar i kommunen når vi er der. Mange har også eigedomar dei har arva, der det ikkje lenger er bustadhus, men likevel vert eigedomane skattlagt. Eg trur at om ein rekna alle desse, kunne ein dobla antalet av dei som burde ha noko å si i ei slik sak.

  Finnur Smári Kristinsson

  Torsdag 07.12.2017
  Nei til Kinn, Ja til Stad kommune!

  Ebba Rasmussen

  Mandag 04.12.2017
  Ser ikke vitsen alt for stor avstand

  Ingunn Alise Refvik

  Mandag 04.12.2017
  Nei til Kinn - Ja til Stad

  Ingolf Bergh

  Mandag 04.12.2017
  Heilt einig med Fredrik: «Som innbygger i Vågsøy har jeg til gode å finne noe som forteller meg hvorfor vi skal gå inn i Kinn kommune. Ingen konsekvensanalyse eller noen liste som viser fordeler eller ulemper. Innbyggerne i Vågsøy bør bli hørt i et så viktig spørsmål. Jeg vil derfor be om at det blir gitt god informasjon om saken, og deretter foretatt en folkeavstemning om det.»

  Fredrik Egeberg

  Mandag 04.12.2017
  Søndag 10.desember vil signaturene bli sendt over til kommunestyret i håp om at de vil la oss få denne nødvendige folkeavstemningen. Det har allerede blitt ei fantastisk liste med folk fra hele kommunen, som jeg er stolt av å stå på samme liste som. Håper på en del signaturer til før søndag. Spre budskapet folkens! :)

  Jon Arne Silden

  Mandag 04.12.2017
  Vi blir en TOTAL utkant av Kinn kommune..........

  Jonny vedvik

  Lørdag 02.12.2017
  Håper på folkeavstemning for og få fram fakta om så viktig sak dette er viktig her må vi engasjere oss før det er forseint.

  Marte-Iren Lade

  Lørdag 02.12.2017
  Vågsøy har eit naturleg nært forhold til Selje og Eid pga. geografi. Mange frå kvar av desse kommunane jobbar gjerne i ein av dei andre. Desse tre heng mykje meir naturleg i hop enn Florø og Vågsøy, meiner eg. Kan vi prøve ein gong til, om vi kan få til eit samarbeid mellom Eid, Selje og Vågsøy? Då mister vi heller ikkje Bryggja. Det er ingen skam å snu!

  Kenneth Svoren

  Lørdag 02.12.2017
  Synest det blir feil at arrogante byrokrater med spisse albuer skal kjøre over folket i en så viktig sak. Ingen tiltro til folkevalgte som lyger og ikke holder valgløfter, derfor nei fra meg!!!!!!

  Annette myre Silden

  Lørdag 02.12.2017
  Eg er hverken for eller imot for eg mangler informasjon. Nar alt info er på plass, først då kan eg ta et reflektert valg over det eg meiner

  Frank Husevåg

  Lørdag 02.12.2017
  Dette er blitt ei mektig liste med navn på personer som tør å stå frem med fullt navn med krav om å bli hørt! Eg er stolt av å stå på denne lista! Vi veit at det er mange fleire som ønsker å signere her, men som pga bindinger politisk el. i næringslivet ikkje tør ... Vi må forstå dei også. Dei risikerer å tape på å stå frem. Det her må betegnes som ei sivilisert form for opprør som ordfører og det knepne fleirtalet i kommunestyret ikkje kan oversjå!

  Alfred Bjørlo

  Lørdag 02.12.2017
  Hei! Eg blei nettopp gjort merksam på at nokon i løpet av natta har ført mitt namn på underskriftslista. Ber om at dette blir fjerna. Eg er ikkje innbyggjar i Vågsøy, og har difor sjølvsagt ikkje ført mitt namn opp på denne lista.

  Frank Husevåg

  Fredag 01.12.2017
  Les Torfinn Kråkenes sitt innlegg i dagens avis. Så enkelt kan dette latterlige Kinn-prosjektet oppsummerast! Eg nekter å tru at ellers fornuftige mennesker i Vågsøy Høgre og AP kan mene at det er dette vi skal gå inn i fremtida med!

  Ludvik Skram

  Fredag 01.12.2017
  Etter stortingsvalget i høst er det ingen reell sannsynlighet for at Bremanger blir tvunget inn i Kinn kommune, det er heller ingen signaler fra Bremanger om at de vil snu i saken. Da faller en av de viktigste forutsetningene for at jeg var positiv til Kinn bort. Hele prosjektet bør revurderes og en folkeavstemning bør gjennomføres med forutsetning om at resultatet blir respektert av våre politikere.

  Victoria Færestrand

  Torsdag 30.11.2017
  Eg synes det er på høg tid å lytte til folket. Dei politiske avgjerdslene som har blitt fatta i dinna perioda har vore langt fra demokratiske. Og Kinn var aldri et alternativ når partia gikk til valg. Slik det her har blitt tredd nedover haudet på oss, er rett å slett sjokkerande... Eg ønska ei folkeavstemming!

  Hanne Gravdal

  Torsdag 30.11.2017
  Ja til at folket bestemmer

  Frank Husevåg

  Torsdag 30.11.2017
  Det Geir Kråkenes skriver er veldig dekkande for det som faktisk har skjedd. Vi som er født og oppvokst i Vågsøy er kjent med at det er pengemakta som styrer her, men nå ser det ut til at vi skal inngå ekteskap med en enda grådigere gjeng. I Flora skal dei investere over 1 milliard kroner dei neste fire åra! Dette må vi i nye Kinn være med å betale på. Hva får vi igjen for det? ... høyere eiendomsskatt blir iallfall nødvendig. Deretter blir nok det meste flyttet mot Florø på sikt ... Har du tenkt over at di stemme ved kommunevalg i Kinn vil være verdt bare halvparten av ei Flora-stemme? Dei er 12tusen. Vi er 6tusen ...

  Andre Nygård

  Torsdag 30.11.2017
  Nei til kinn!!!!!!! la oss følge på stadt kommune.

  Martin Rasmussen

  Torsdag 30.11.2017
  Nei til kinn.. dette burte vore avstemt for lenge siden. På tide folket blir hørt. !

  Hans Gunnar Våge

  Torsdag 30.11.2017
  Det er ikkje berre dei millionane vi taper frå Bryggja som tel. Høgare arbeidsgjevaravgift fører til mellom 9-10 mill i auka utgifter. Og, kor stor del av lånegjelda til Flora, skal Vågsøy dekke inn?

  Eivind Kupen

  Onsdag 29.11.2017
  Nei til kinn

  Geir Kråkenes

  Onsdag 29.11.2017
  Denne prosessen har vært et spill for galleriet fra ende til annen av enkelte "maktpersoner" med egen agenda. Prosessen har derfor ikke vært demokratisk fra starten av. 1: Det er ikke foretatt konsekvensutredning av reelle alternativer. 2: Det har vært alt for høyt tempo i prosessen, med "sentrale råtne gulerøtter" som åte. 3: Dårlig personkjemi i forhandlinger har ført til at vi har mistet reelle valgalternativer. 4: Personer i det politiske systemet har misbrukt sin stilling for å påvirke utfallet i retning Kinn, ved å ikke ta hensyn til den rådgivende innbygger undersøkelsen, som hadde et klart flertall mot Kinn-kommune. 5: Dette har ført til at Vågsøy kommune ligger an til å få et årlig økonomisk tap på 29 000 000kr+ I skatteinntekter, siden vi mister innbyggerne fra Bryggja-krins. Tviler på at det å opprettholde Bryggja skule, hadde kostet så mye....

  Asle Flister

  Onsdag 29.11.2017
  Forhastet, udemokratisk og helt uforståelig for menig innbygger i Vågsøy. At vi bor I en utkant og kommer alltid til å bo i en utkant, endestasjon er en realitet. Men hvorfor skal vi bli en utkant for Flora? Må jo ikke være noe geni for å skjønne at vi vil bli fullstendig overkjørt av florø i kampen om offentlige stillinger og i styre å stell, vi må få snudd denne idiotien og bruke vår demokratiske makt til å få i stand en ordentlig prosess rundt et meget viktig veivalg. Lytt til folket denne gang og ikke overkjør velgerne med besserwisser holdninger

  Stein kvamme

  Onsdag 29.11.2017
  ikkje kinn!!!!! . Det bedre med stadt kommune :-) :-) :-)

  Rune Gangsøy

  Onsdag 29.11.2017
  Har vert kjekt og vist fordeler og ulemper

  Legg til kommentar