Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Haugerud - kom i gang!

  Oslo
  Haugerud - kom i gang!
  Opprettet: 10.12.2017 av Dag Endal
  Sluttdato for signering: 30.01.2018
  Hele nærmiljøet på Haugerud og Trosterud skal gjennom en stor forvandling. Alle fellesbygg og fellesarealer på et 190 mål stort område skal bli nye og skape et levende, grønt og enda bedre lokalsamfunn. Dette er foreslått i «Planprogram for Haugerud Trosterud» som er til behandling i Oslo kommunes etater i disse dager. Vi er et stort nettverk av lokale foreninger og ildsjeler som er forventningsfulle og klare til innsats for fornyelse av nærmiljøet. Men vi er også veldig utålmodige. Vårt budskap til kommunens politikere og etater er veldig enkelt: Nå må det snart skje noe. Nå! Vi ber byrådet vedta umiddelbar igangsetting av fornyelsesprosjektet på Haugerud/Trosterud. Prosjektering skal framskyndes slik at første byggetrinn på Haugerud, en ny flerbrukshall, kan igangsettes i gjeldende regulering. Dette er avgjørende for at de neste trinnene; nye skoler, idrettspark og Trosterudpark, ikke skal forskyves inn i en fjern framtid. Støtt kravet om kommunal fortgang i fornyelsen på Haugerud og Trosterud. Signér på dette oppropet.
  308 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  3 kommentarer:

  Haugerud beboer

  Mandag 18.12.2017
  Trist at dere vil fordrive Parsellhagene.

  Per Wium

  Torsdag 14.12.2017
  Enig i forslaget til hall og skoler. En skam at Dedichens hus Annekset står og forfaller mens stygge brakker er barnehage.

  Odd Arne Erikstad

  Søndag 10.12.2017

  Legg til kommentar