Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Mer åpenhet og involvering i planlegging av nye skoleanlegg

  Oslo
  Mer åpenhet og involvering i planlegging av nye skoleanlegg
  Opprettet: 12.12.2017 av Jon-Terje Bekken
  Sluttdato for signering: 12.01.2018
  Nye skoleanlegg i Oslo skal gjennom en Konseptvalgutredning før de kan tas inn i skolebehovsplanen og prioriteres. Konseptvalgutredningen for nye skoler og ny flerbrukshall på Haugerud/Trosterud har skjedd bak lukkede dører og uten involvering av foreldre og andre brukere av skoleneanleggene. Vi oppfatter at dette dessverre er helt vanlig ved konseptvalgutredninger for skoleanlegg i Oslo. Andre etater, som Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyingsetaten, har i det siste kjørt svært åpne prosesser med bred involvering. Planprosessen for Haugerud og Trosterud er et godt eksempel på dette. En slik åpenhet hjelper imidlertid ikke når den mest sentrale etaten for utviklingen av området ikke kjører samme involvering og åpenhet i sine prosesser. Vi ber Bystyret instruere Utdanningsetaten om å innføre en mer åpen prosess knyttet til Konseptvalgutredninger for nye skoleanlegg. Foreldre, elever, ansatte og andre interessenter må i større grad involveres i prosessen, slik at behovene blir utformet ut fra hva som er behovet lokalt og ikke hva som oppfattes som behovet isolert for Utdanningsetaten.
  23 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Roar Luthcke

  Tirsdag 12.12.2017
  Ikke bare ta hensyn til lokale innspill, men også åpenhet om hele den konkrete framdriftsplanen for behandling av/for Trosterud og Haugerud skole. RL.

  Legg til kommentar