Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Asfaltering eller påkjøring av godkjendt toppdekke på FV301, Reinøya

  Karlsøy, Troms
  Asfaltering eller påkjøring av godkjendt toppdekke på FV301, Reinøya
  Opprettet: 20.12.2017 av Øyvind Leiv Solhaug Lockertsen
  Sluttdato for signering: 20.04.2018
  Veiene på Reinøya, (FV301) bortsett fra noen kilometer med asfaltert vei i Stakkvika bør snarest og senest til våren/sommeren asfalteres. Realiteten er at i de to sommersesongene som er gått siden påkjøringen av det som av flere entrepenørfirmaerer kalt "Sprengmasser" enda ikke er tildekket med grus, beregnet for biler og andre kjøretøy for å kjøre sikkert på. Det er i dag forbundet med stor fare både for punktering, noe som kan forårsake utforkjøringer med de alvorlige konsekvensene dette kan få eller at biler/større kjøretøy rett og slett sklir sidelengs utfor vegen ved møte med andre kjøretøy eller ved en brå unnamanøvre av for eksempel husdyr, Rein eller Elg. Mesta,ved hovedkontoret på Kvaløysletta hevder at det er rett type grus de har fått ihht Deres bestilling men da må jeg jo bare opplyse om at deres prøvetakning foregikk lenge etter at vegskrapa hadde kjørt slik at prøveområdet (midt i hjulsporene, og i stor grad ellers) var da rensket for disse store rulle og sprengsteinene av kjøretøy som hadde passert i ukene etter at vegskrapa hadde utført sin jobb. Jeg finner det merkelig at ikke en slik befaring og prøvetaking IKKE kunne og burde kunne forlangt av Kommunen tatt umiddelbart etter at Veghøvelen passerte aktuelle områder, da dette ville gi et riktig bilde av situasjonen. Jeg han tillegge at absolutt alle,og det er en mengde mennesker jeg har snakket med i vår, sommer og høst har hver og en hatt enormt mange punkteringer, med også dekkbytte som resultat noe som har kostet alle sammen ganske store summer. Problemet er at det er for få som har benyttet seg av den direkte klageretten/muligheten vi har til Mesta på Kvaløysletta for de har trodd at dette ikke fører/førte frem og dermed har de fått litt for få klager til å godta at De har ansvaret for denne vegens beskaffenhet. Dette må Kommunen gripe fatt i før liv går tapt grunnet dette. Vi krever derfor: 1. Asfaltering av hele FV301 på Reinøya evnt billliger dekke om det fins. eller 2. Toppdekke etter forskriftene utkjørt, slettet og nedvalset etter dagens lover og regler. PS. vi punkterte, heldigvis uten å kjøre av veien minst ti ganger ila. vår, sommer og høstsesongen før snøen kom samt at vi fikk knust tre bilruter, to til 25.000.- kroner pr stykke og en til 11.000,- kroner alle skiftet på Riis Bilglass Tromsø like etter at vi fikk disse knust. Mvh Øyvind Leiv Lockerten Utnes Gård, Finnkroken 9132 STAKKVIK
  3 av 46 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar