Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Mobberen SKAL bytte skole

  Malvik, Trøndelag
  Mobberen SKAL bytte skole
  Opprettet: 08.02.2018 av Jørgen Enoksen
  Sluttdato for signering: 12.03.2018
  I dagens Opplæringslov (§ 8-1 fjerde ledd) står det følgende.  "Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første ledd".  Dette vil Malvik Ungdomsråd gjøre noe med, vi mener at kommunen skal sette ned foten mot mobbere, og endre fra at mobberen KAN bytte skole til at mobberen SKAL bytte skole. Her er det altså en liten endring som vi mener kan få stor effekt.  Med tanke på at dette er en liten endring har ingen politikere i kommunestyre gått ut og støttet dette forslaget aktivt. Derfor er vi som ungdomsråd nødt til å ta saken i egne hender,  får Malvik Ungdomsråd samlet inn nok signaturer, er kommunestyret nødt til å ta stilling til vedtaket. Mobbing har vært behandlet i kommunestyret flere ganger uten at det har hatt noen særlig effekt. I følge UngData-undersøkelsen svarer 6% av ungdomsskoleelevene i Malvik Kommune at de blir mobbet minst hver 14. dag. Enkelte stiller seg kritisk til disse fakta, og mener at så mange ikke blir mobbet da flere "tukler" med disse undersøkelsene. Men på den andre siden har man også store mørketall med de som ikke tørr å si i fra at de blir mobbet på Ungdata-undersøkelsen, da man er redd for at sidemann skal "gløtte" på skjermen.  Nasjonalt sett er det dessverre slik at det er mobbeofferet som bytter skole og ikke mobberen, det er ikke noen grunn til å tro at det er noe annet som skjer i Malvik heller.  For selv om man har et regelverk å forholde seg til, så blir flytting av mobber brukt som en siste utvei. Malvik Ungdomsråd vil at Malvik kommune skal være strengest i klassen og at flytting av mobber SKAL bli iverksatt når alle andre tiltak er prøvd.  Det skal ikke være en siste utvei, det skal være en konsekvens av handlingene mobberen tar! For med ”kan”, blir det ofte bare med ”kan”. Med ”skal” blir det med konkrete handlinger.  Malvik Ungdomsråd foreslår altså følgende: - ”Malvik Kommune skal være strenge når det kommer til hvordan man håndterer mobbing, derfor foreslår Malvik Ungdomsråd at etter alle tiltak er prøvd og ikke virker så SKAL mobberen flytte skole, enten det er til andre skoler i kommunen eller det er til Trondheim eller Stjørdal”.  I Malvik kommune er det flere mobbetilfeller og flere mobbesaker. Malvik Ungdomsråd mener det vil være naivt å tro at ingen av disse sakene er så grove at flytting av mobber ikke har vært nødvendig. Derfor vil Malvik Ungdomsråd også foreslå at rådmannen finner ut av om vi har flyttet mobberen noen gang i kommunen vår.  Eller om det er mobbeofferet som allerede er nedbrutt og sårbart som ser seg nødt til å bytte skole. Viser tallet av flytting av mobbere å være på null, er dette med å understreke alvoret i situasjonen og vil understreke behovet for forslagene til Malvik Ungdomsråd.  Malvik Ungdomsråd foreslår i tillegg til forslaget overfor at: - ” At Malvik Kommune ved rådmann gjør en intern gjennomgang over hvor mange mobbere som har blitt flyttet til en annen skole i Malvik Kommune, eller til noen av nabokommunene”.  Det blir hele tiden snakket om at det skal være nulltoleranse mot mobbing.  Malvik Ungdomsråd mener dette og vi foreslår konkrete tiltak for dette. Vi håper at kommunestyret tar forslagene på alvor og viser at de også har en nulltoleranse mot mobbing i praksis. 
  106 av 270 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar