Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Hundepark på Herre.

  Bamble, Telemark
  Hundepark på Herre.
  Opprettet: 13.02.2018 av Marthe Elise eriksen
  Sluttdato for signering: 13.03.2018
  Det finnes ingen mal for opprettelse av en hundepark. Det eneste kravet for å kunne kalle det et friområde er at man får fritak fra båndtvangen på det bestemte området. Det bor mange hunder på Herre og ønsket Jeg har, er en offentlig hundepark. Samler vi inn ca.300 underskrifter, eller underskrifter fra minst to prosent av bamble kommunes innbyggere, har man krav å få behandlet saken sin i kommunestyret. Det er båndtvang i hele landet i nesten fem måneder av året. Fra og med 1. april, til og med 20. august. I tillegg har nesten halvparten av landets kommuner innført egne lokale båndtvangsregler. Hunder har behov for å løpe fritt og sosialisere seg. Dette er et ansvar vi har som hundeiere. Det er derfor viktig at hundeeiere sier ifra til politikerne at det er et stort behov for friområder for hund. Egne friområder for hund er et viktig innslag i hundevelferden, for å sikre at hundene har det best mulig. Får vi dette igjennom hos kommunen, vil det bli opprettet en spleis for å dekke de økonomiske kostnadene en hundepark vil medføre. Jeg vil personlig ta kontakt med eventuelle sponsorer i nærmiljøet. Skriv under folkens! Vi må satse for å vinne !
  83 av 283 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Henriette Fauske

  Onsdag 14.02.2018

  Legg til kommentar