Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utreding av muligheten for å legge kloakkrenseanlegg vekk fra folk og fjord

  Ålesund, Møre og Romsdal
  Utreding av muligheten for å legge kloakkrenseanlegg vekk fra folk og fjord
  Opprettet: 23.02.2018 av Synnøve Kvasnes
  Sluttdato for signering: 23.03.2018
  Sula og Ålesund kommune vurderer å samarbeide om ett felles kloakkrenseanlegg beliggende på Kvasnes på indre Sula. Kloakkrenseanlegget skal ta unna for 70 000PE og kloakkavfallet skal sendes ut i Storfjorden. Det er ikke utredet nok om Storfjorden klarer å håndtere så mye kloakk med utslipp fra en plass. Storfjorden er en terskelfjord, en fjordarm med trangt eller grunt innløp fra sjøen og begrenset utskiftning av vann, gir det bekymring at også Storfjorden skal bli forurenset (som Borgundfjorden). Store kloakkrenseanlegg gir ofte luktplager for omkringliggende områder. Denne lukten vil da også nå Ålesund med mest utsatte områder som Vegsund, Blindheim, Ramsvika og Flisnes. Kloakkrenseanlegg i denne målestokk må legges langt unna bebyggelsen som mulig og kloakkavfallet må føres ut mot åpent hav! Denne saken skal opp i formannsskapsmøte allerede i begynnelsen av mars og kommunestyret i slutten av mars, for begge kommunene. Skriv under denne saken og vis din støtte om å få utredet muligheten til å legge kloakkrenseanlegget en annen plass vekk fra folk og fjord.
  1666 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  28 kommentarer:

  Ivar Magne Josefsen

  Torsdag 07.06.2018
  først vil møkka mannane der ute snart ha oss til å betale bompenger for å komme oss til møkka byen,eller forbi rukkelet og nå vil samme møkka mannane sende den illeluktende møkka si langt inni fjordene våres ikke fanden, oppfordrer samtlige til å bestille tømming av septiktankene sine og oppgi hagene til de inkompetente udugelige møkkamannane som har stemt for dette som dumpe plass for dritten. Denne gjengen er tydelig vis tilhengere av å dumpe dritten sin på andre så la de smake litt av sin egen medisin, dette lukter det ikke bare dritt av, det lukter offentlig korrupsjon på lang lei, har jo tradisjon for det i Ålesund kommune, kanskje på tide med en betydelig mengde sivil ulydighet her i stedet for å finne seg i at en gjeng arrogante bedritne folkevalgte tror de er konge på haugen og kan gjøre som de vil, er helt tydelig at de har glemt at de er valgt av et flertall for å gjøre som flertallet vil enda et eksempel på at demokratiet i Norge henger i en tynn tråd,

  Madeleine Nedregaard

  Søndag 04.03.2018
  Signert

  Tove P. Sumstad

  Lørdag 03.03.2018
  Signert

  Ellinor Oline Lervik

  Lørdag 03.03.2018
  Signerer

  Bjørg-Janne Walgermo

  Fredag 02.03.2018
  Det må finnes en bedre løsning enn å lage til et stinkende renseanlegg for kloakk nær folk og fjord. Dette er en avgjørelse som en virkelig må ta fleire hensyn til. Så det ikkje blir katastrofale konsekvenser. Det som blei skrevet om renseanlegg i Danmark, høres veldig bra ut.

  Linda Kristin Johansen

  Torsdag 01.03.2018
  Signerer

  Nathan Torbett

  Onsdag 28.02.2018
  Nei.

  Reidun Kvasnes

  Tirsdag 27.02.2018
  Dersom kloakk sendes ut i fjorden vil mye av livet i fjorden bli berørt. Flotteste tomtene på indre Sula ligg på Kvasneset. Lahellestranda med utsikt rett i sør mot Hjørundfjorden er en perle. Utenkelig at noen vil skjemme dette bort med lukt og støy fra et sekundærrenseanlegg .

  Dagfinn Fredly

  Mandag 26.02.2018
  Saken må utredes skikkelig.

  Charlotte Pedersen

  Søndag 25.02.2018
  Til jarl brunstad:) jeg tror de kan ha tenkt at på Kvasneset bor det ikke så mange foreløbig. De vil være få som kan protestere, i Langevåg er de mange som kan protestere samt at flertallet selvsagt ikke vil ha et drittanlegget i nærheten. Men de har sikkert ikke tenkt på at det er mange som bor på Vegsund sida som muligens blir vel så berørt av mulig lukt og støy, og at de også har en stemme:)! Det er blitt meg fortalt at Veibust og Kvasneset knapt har fått noen goder, bare problemer. Her er ca 20 bedrifter, et forferdelig farlig og traffikert kryss, det ventes visstnok ti tjue minutter til å komme seg på veien til tider, gratis skolebuss ble tatt bort, det manglet en kilometer for å få gratis for barneskolebarn, skolen forsvant, et fint tre her ble hugd ned et år og satt i Langevåg til jul, her er en skummel mørk vei uten lys og gangvei, kjøreskolebiler øver tom jevnlig på mørkekjøring og potensielle ulykker her, vi har en liten veistubb til ti hus som ikke blir brøytet og nå får man også kloakkanlegg hit, samt at de i samme renn skal legge stein fra Fjellhal ut i sjø slik d blir muligheter for enda Mer industri. Så herfra kan d og bli støy kjære naboer i nord og øst. Jeg vet ikke om området noengang har fått noe som er positivt:) har bare bodd her fem mnd og gleder meg til den flotte innflyttingsgaven vi kan få:) tenk å få ei innflyttingsgaven til ca 500 millioner da:) he, he:)

  Jarl Brunstad

  Søndag 25.02.2018
  Synd og skam at et slikt anlegg er tenkt plassert i et så befolket område med utslipp til våre "verdsarvfjorder" Storfjorden og Hjørungfjorden . Hvorfor ikke plassere anlegget vest på øya ?? der er ikke befolkning og det er kort veg til havet .

  Hans-Petter Vedde

  Søndag 25.02.2018
  Send kloakken i rør ut i havet.

  Birger Rønning

  Søndag 25.02.2018
  Bygg om sildoljefabrikken på Vedde til eit moderne renseanlegg. Ikkje ein drope i havet anna enn reint vatn. Turrstoffet foredlast til jødning for sal. Naboar er vane med litt lukt når det luktar peng.

  Til deg som har skrevet; "Danmark er en løsning kanskje"

  Lørdag 24.02.2018
  Så flott at du jobber i nærheten av et luktfritt anlegg:) Vet du når dette anlegget ble bygd? Hvilken rensegrad har det? Er det tilknyttet råtnetank og biogassanlegg? Driver det da eventuelt med fakling? Er det en høy pipe i forbindelse med anlegget? Hvilke metoder brukes for luktfjerning? Og hva heter dette anlegget du referer til?:) Håper du tar deg tid til å svare, ja hvis du ser innlegget da selvsagt:) Mvh Charlotte Pedersen

  Bjørnhild Josefsen Nykrem

  Lørdag 24.02.2018
  Kloakk har ikkje noko i fjorden å gjere ! Det er utruleg at tanken blir tenkt i det heile tatt, den tid burde vere over forlengst. Kloakk på lik linje med møkk frå dyr skal ikkje i fjord, elvar og vatn. Den skal tilbakeførast til jorda det den kan gjete nytte for seg.

  Henriette Slettvold

  Lørdag 24.02.2018
  Finn en bedre plass å dumpe dritten

  Charlotte Pedersen

  Lørdag 24.02.2018
  Jippi!! Over 1000 er nådd! Fortsett og del og skriv under:) Jeg blir så glad av å se at der er såpass mange oppegående sjeler også i Ålesund! La oss ikke finne oss i at nok en terskelfjord på Sunnmøre skal ofres som en lettvint og muligens noe billigere løsning enn å sende kloakken ut på havet! Storfjorden er som Borgund- og Ellingsøyfjorden en terskelfjord. Enkelt forklart betyr det at Storfjorden på en måte er utformet som et badekar. Når man slipper ut forurensning i en sånn fjord, så vil ikke alt komme seg ut fordi det blir stoppet av badekarskanten/ terskelen. Etter at forurensning da skylles ut i fjorden vil det med tiden ligge igjen mye av denne i fjorden. Dette har i flere andre fjorder i Norge ført til at det oppstår oksygenfrie soner i fjorden, hva skjer når det ikke lenger er oksygen en plass? Jo fauna og dyreliv/fisker/ krabber etc får dårlige levevilkår og DØR. Vil vi virkelig sjanse på at dette skjer her i enda en Norsk, vakker fjord??? NEI, er det selvfølgelige svaret! Her utenfor på Kvasneset fiskes det året rundt fra koselige, gammeldagse snekker og fiskebåter, ja jeg har til og med hørt at mellom Flisholmen og Kvasneset finnes det en viktig gyteplass for fisk, jeg tror det var torsk. Hva vil skje med denne viktige gyteplassen dersom de to administrasjonene får viljen sin??? Det er så mye fokus på kortreist mat for tiden, og da synes jeg det er hårreisende at noen få personer kanskje skal få gjennom dette horrible forslaget med å "schlenge" alle slags avfalsstoffer rett ut i spisskammerset vårt!!!! En ting jeg tror mange ikke er klar over, er at det aldri har vært meningen at kloakken her skal renses hverken 90 eller 100 %. I beste fall så kan den gå gjennom sekundærrenseing, 70%. Dersom du tar 700000 PE og tar bort 30% så bettyr det at ca 20000 menneskers avføring likevel går rett i fjorden. 700000 blir det ikke helt ennå, men i fremtiden er det dimensjonert til å ta imot så mye! Så er det noe som heter overvann! Det har jeg nettopp lært meg at er et stort problem både i Ålesund og Sula kommune. Dette er en tilstand som oppstår når det regner. Da blander regnvannet seg med kloakken fordi det enten ikke finnes ekstra rør for dette, eller fordi systemet er gammelt og slitt. Det som videre skjer, er at det blir for mye vann i avløpssystemet, det kommer til kloakkrenseanleggene, men de klarer ikke å ta unna så mye ekstra vann. I slike perioder, og slike med regn finnes det jo mange av på disse kanter, går mye av avløpsvannet rett i fjorden uten å renses. Og gudene må jo vite hvor lav rensegraden blir da. De fleste tenker kanskje også på at avløp bare er to ting, men det stemmer jo heller ikke. I avløpet kommer antibiotikaresistente bakterier, bakterier, gråvann, dusj, vasking, såpe, substanser fra industri, for de bedriftene som ikke renser selv og en hel del annet. I tillegg må taes i betraktning at avføring blir veldig finmalt når det skal gå så langt i rør som helt ut hit på Kvasneset. Det betyr at mindre blir tatt bort fordi når det er kommet hit kan man risikere at det har blitt ei skikkelig tynn suppe ut av herremåltidet du spiste i går:) M.a.o oppstår enda dårligere rensegrad p.g.a lang vei til målet. Enda et punkt som jeg egentlig ikke vet om blir riktig å nevne, er at det har vært snakk om å søke om dispensasjon fra sekundærrensekravet. Dersom det blir gjort, og det er nevnt som en mulighet i Norconsultrapporten, blir rensegraden kun 50%= primærrensing!!!! Når det gjelder lukt, så vet man jo ikke hvordan det blir. Vi kan være heldig og vi kan håpe på at kommunene spanderer på de beste løsningene for å unngå dette, men hvem vet? Noen anlegg er bortimot luktfrie mens andre i landet ikke er det. Noen naboer til slike anlegg i Norge sliter med lukt, bråk m.m. Og i noen tilfeller har kommunen som har påført innbyggerne luktplager bare lagt lokk på saken, ikke tatt seg råd til å fikse opp anleggene så de blir luktfrie. Så hvorfor skal vi stole på at våre to kommuner kommer til å fikse opp dersom det blir problemer??? Jeg må dessverre allerede medgi at jeg har mistet mye respekt og tiltro. Hvorfor?? Jo, fordi denne saken har blitt tiet ihjel fra begge kommuner! Hvorfor tror dere at det ikke har stått noe særlig om dette i media før nå når vi på Kvasneset ba Smp og Nytt i Uka om å besøke oss? Hvorfor fikk ikke vi på Sula offisielt vite noe før 17. januar? Hvorfor ble ikke møtet på Sula avholdt i november 2017 som de tidligere snakket om, hvorfor fikk jeg beskjed fra Norconsult i sommer at de ikke hadde lov å si noe om hvorfor de stod og gravde i naboeiendommen vår??? Og enda en "morsom" detalj, er at det har vært snakket om i det hemmelige allerede november/ desember 2016. Dersom det hadde vært litt åpenhet om dette, hadde i alle fall kommunen sluppet å "slite" med oss. Vi begynte å bygge i januar 2017, men hadde vi fått beskjed om de "skrullete" planene to måneder tidligere, kunne vi jo ha ventet med å ta det første spadetaket.! Jeg er fortsatt helt i sjokk over hvordan denne saken er ment å gå så stille i dørene at vi ikke får tid til å protestere og si hva vi mener i saken før det er for sent og kommunestyrene i ÅK og SK har bestemt seg 22. mars! Så, tusen takk alle sammen for at i alle fall dere ser galskapen og overtrampet som her er i ferd med å skje!! LIK, DEL, SKRIV under! Klem den vettskremte" Kvassianer": Charlotte Pedersen

  Silje Kristin Haugen

  Lørdag 24.02.2018
  finn på nåkke anna

  Synnøve Kvasnes

  Lørdag 24.02.2018
  Alle som er interessert kan lese mer om utredning og rapporter på Ålesund og Sula sine sider, dette skal være offentlig tilgjengelig. Der er også Facebook siden «Kloakken vekk fra fjord og folk» hvor det ligger litt mer informasjon. Når det gjelder å ha ett renseanlegg som renser så mye at vannet kan drikkes, tror jeg neppe dette er mulig pga økonomi. Slike anlegg koster mye. Det er etter loven snakk om sekundærrensing, dvs 70% rensegrad. Men kommunen kan søke fylkeskommunen om primærrensing, dvs 50%, om de mener Storfjorden kan tåle dette.

  Charlotte pedersen

  Lørdag 24.02.2018
  jlk

  Danmark er en løsning kanskje

  Lørdag 24.02.2018
  Et enkelt renseanlegg kan løse mange problemer, og så er det nesten rent vann det siste som lukkes ut i fjorden. Og nei, det lukter ikke i nærheten av anlegget. Mitt arbeide ligger ca 200-300 meter fra et renseanlegg som mottar fra kloakk fra mer enn 45000 mennesker, og det lukter aldri derfra. Så det er ingen luktsjener å være redd for ihvertfall. Danmark er langt fremme i den teknologi, så kanskje en skal hente erfaringer derfra?

  Ann Karin lunden

  Lørdag 24.02.2018
  Det er meget skuffende at våre folkevalgte, som vi skal ha tillit til, vurderer å stemme ja til dette forslaget. Denne saken er for dårlig utredet og kan medføre uante og store og uopprettelige konsekvenser for fjorden. Jeg håper at det er mulig å være ydmyk nok til å snu i denne saken og at hver enkelt politiker som er involvert erkjenner den makta de innehar på vegne av innbyggerne i vår kommune. I denne saken har dere ikke innbyggerne med dere om dere stemmer ja til et kloakkanlegg her.

  Lisbeth Måseide

  Lørdag 24.02.2018
  Et slikt anlegg vil påvirke miljøet og menneska i mange generasjoner framover! Må tas veldig seriøst. Bedre løsninger Må på plass. Enig i at vi bør se til andre land og ny teknologi. Slippe ut i fjorden er vel utgått på dato (?). Flott at noen tar initiativ!

  Svenn Ove Lødemel

  Lørdag 24.02.2018
  ...

  Øyvind lunden

  Lørdag 24.02.2018
  Vil ikkje ha kloakk i fjorden få den til havet

  Geir Andal

  Lørdag 24.02.2018
  Burde føre kloakken ut i havet

  Eileen Hjelle

  Lørdag 24.02.2018
  Jeg ønsker å få utredet muligheten til å legge kloakkrenseanlegget en annen plass vekk fra folk og fjord.

  sigve varholm

  Lørdag 24.02.2018
  Hvorfor ikke se til andre land... Danmark til eksempel? Kenya... Etc. Ligger andre land så langt foran Norge? Den tullingen som står bak forslag om å sende kloakken ut i fjorden, er ikke up to date. Kloakk kan renses til det kan drikkes.. Dette handler om hvor seriøst man tar det.

  Legg til kommentar