Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Åstveitskogen for fremtiden som naturområde

  Bergen, Hordaland
  Bevar Åstveitskogen for fremtiden som naturområde
  Opprettet: 13.03.2018 av Geir Stadheim Totland
  Sluttdato for signering: 13.04.2018
  For tiden pågår det arbeid med ny Kommuneplan (KPA) som vil avgjøre fremtidig utvikling innen flere området, herunder ønsket boligbygging i Åstveitskogen i Åsane. Dette er fremmet av privat forslagstiller - som har et ønske om å begynne utvikling av deler av Åstveitskogen som fremtidig boligområdet. Se også link om dette i BT: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/A2lBRx/Astveitskogen-har-overlevd-seksti-ars-utbyggingsbonanza-i-Asane Dette må ikke forekomme, da Åstveitskogen også de neste 100 årene må opprettholdes å være et naturområdet for befolkningen i Åsane. Vi ønsker derfor å benytte oss av Kommunelovens mulighet for at vi som innbyggere kan kreve saken fremlagt for bystyre til behandling. Til dette behøver vi over 300 stemmer - da vil saken kunne bli fremlagt til behandling i bystyre. Vårt forslag lyder som følger; Åstveitskogen vernes for all form for fremtidig utbygging, og sikres som naturområdet for befolkningen i Åsane. Privat forlag om utbygging avvises i sin helhet. Bystyre bes behandle dette før avgjørelse om ny KPA behandles.
  8 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar