Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Si NEI til uønsket bekk

  Oslo
  Si NEI til uønsket bekk
  Opprettet: 23.03.2018 av Nicolay Bruusgaard
  Sluttdato for signering: 23.04.2018
  Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten, anbefaler å åpne den 900 meter lange strekningen av Mærradalsbekken, som i dag renner i rør gjennom Hovseterdalen, i forbindelse med at noen gamle rør uansett bør rehabiliteres snart. Det mener vi er en usedvanlig dårlig idé. Hovseterdalens Venner tok for et par år siden initiativet til å gjennomføre en brukerundersøkelse blant de som bor langs, eller ferdes i, dalen, for å lodde interessen for en bekk. (Vann- og avløpsetaten ønsket dessverre ikke selv å gjennomføre undersøkelsen). Resultatet er ikke til å misforstå. Mer enn 70 prosent av de som ferdes i Hovseterdalen ønsker at bekken forblir i rør, og over 80 % av de som bor innenfor 100 meter fra dalen ønsker det samme. Det begrunner de med at dalen fungerer perfekt slik den er i dag I utgangspunktet høres kanskje ikke åpningen av en liten bekk så kontroversielt ut, men hvis du tar turen til dette dalstrekket, vil du se at den daglig brukes til alt fra aking, ski, fotball og annen lek og moro avhengig av årstid og vær. Og på begge sider av Hovseterdalen renner bekken åpent til glede for turgåere, bekkevandrere og det biologiske mangfoldet. Til syvende og sist er det opp til Oslo bystyre å vedta om det skal brukes mellom 53 og 67 millioner kroner på å rehabilitere rør og gjenåpne en bekk som de færreste av de som bruker Hovseterdalen ønsker seg. Og da er ikke opparbeidelse av broer og lignende inkludert i regnestykket. Det mener vi er dårlig bruk av penger. Derfor håper vi bystyret vil svare et rungende NEI!
  405 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  11 kommentarer:

  benoit follin

  Tirsdag 26.03.2019
  det er ironisk på så mange nivå her. Når hovseter ble bygd, alle var så fornøyd å bytte den mørk, dyp og stygg dalen for en grønn og åpen området. Det er en «bro» mellom rike røa og mindre rike hovseter. Et sted der barna kan gå og leke trygg på alle årstid. Det er ikke mulig å komme tilbake til den opprinelig bekken. Ingen hadde likt det eller. Egentlig, ingen liker bekken der det står åpent nå. Opp voksen kirke er det trafikanter og hundeeier som kaster hundebæsj i plastpose rundt omkring. Ned til radium er det helt mørkt og kaldt og fullt av søppel. Bare folk med puls klokke som løper der for å slå mærradalen opp rekord. Gjenåpning blir ikke grønn eller, det blir gravemaskiner, hugget tree og stolpet mer betong. Men sånn er det, det oslo vest folk ikke vil ha, de får det. Det de vil, får de ikke. Hva med hovseterløft da? skal det ikke være en demokratisk prossess? eller er gjenåpning alt for dogmatisk? Biodiversitet, kanskje...jeg har sett en grå hegre bade seg ved radiumhospitalet, i betong forurenset grå vann, med brukt dekk rundt omkring.

  Audun Berdal

  Onsdag 28.03.2018
  Har selv vokst opp her i området og har alltid syntes at dette har vært en dørgende kjedelig dal. Synes en sildrende bekk hadde jo området mye mer levende.

  Morten Petersen

  Mandag 26.03.2018
  La Dalen Leve! (Uten åpen bekk)

  Kari Ranheimsæter

  Mandag 26.03.2018
  Så vidt meg bekjent skal den gamle Mærradalsbekken IKKE opp i dagen. Den ligger i rør som er dimensjonert for store vannmasser. Dette så vi godt august 2016, da det ikke var oversvømmelse i dalen, men derimot på over- og nedsiden. Dette skyldtes andre ting enn bekken. Derimot skal det anlegges en helt NY bekk, en såkalt "flombekk", da politikere og andre ser for seg en hundreårsflom. Denne bekken skal ha sitt "utspring" der det er mulig å krysse bekken, vest for Voksenenga. Dette vil berøre fuglelivet i området, noe ornitologer vet, og kan si mye om. Denne "flombekken"/"pyntebekken" skal gå langs eneboligene i Røahagan og være 3-4 m bred. Da dalen består av kvikkleire, vil det bli nødvendig med støttemurer. Trærne i dens vei vil bli hugget. Det skal anlegges en ny "flerbruksvei" øst for dagens. Hvor blir det da av gresslettene? Rikt dyreliv? Vedlikehold? Det er mulig å gjøre noe med de åpne delene av bekken, uten å måtte ødelegge dalen vår. Jeg slutter meg til Rune Eliassens innlegg, og føyer til at dalen også brukes av funksjons- og synshemmede.

  Rune Eliassen

  Søndag 25.03.2018
  Hvis noen faktisk kan støtte en åpning av bekken må det være for egen vinning. Er det for å få fred fra leende barn i aktivitet og fri utfoldelse? Er det fordi du er en av dem som benytter oppkjørte skispor som gåtur-trasè? Og ikke ønsker rekreerende mennesker i ditt nabolag? En åpen bekk her vil også være en drukningsrisiko for alle våre små som ferdes i området. Spesielt for alle barnehager i området. I tillegg benyttes gresslettene i Mærradalen av Persbråten vgs, Hovseter, Voksen og Huseby skole. La Mærradalen leve slik den er i dag, kanskje med enda flere tilbud? Frisbee-golf, klatrestativer, skatepark osv er velkomne. Blir færre og færre slike grønne aktivitetslunger i dagens «fortetnings-politikk». Uansett, la flertallet bli hørt i denne saken!

  Espen Hanæs

  Lørdag 24.03.2018
  Pål Nissen.... du er klar over at bekken renner 20-30 meter under bakken i dag? Det vil si at åpner de den, så forsvinner dalen. Det blir kun bekk og eventuelt gangvei

  Eyvind Larre

  Lørdag 24.03.2018
  Jeg ser ikke at argumentene for å åpne opp er sterkere enn å la være. Det er slik jeg ser det heller sterke argumenter for å beholde det slik det er idag. EUs vanndirektiv og vannforskriften bør brukes på en god og fornuftig måte. I stor grad vil jeg gå så langt som å si at skulle man gå til det skritt å åpne strekningen er det et overtramp mot lokalbefolkningen da motstanden fra oss som bor i området og bruker området daglig/ukentlig er sterk. Samtidig tror jeg ikke implikasjonene av å åpne blir så ille som man kanskje frykter. Har skrevet under.

  Aksel Erik Hillestad

  Fredag 23.03.2018
  Dette må bare ikke skje. Det vil ødelegge mulighetene for aking, skigåing og fotballspilling i dalen, og forandre området fra en bekymringsfri tumleplass for barn og voksne til å utelukkende være en turvei. Her må politikerne ta til fornuft og bruke pengene på ting som faktisk trengs, for eksempel en ungdomsklubb på Hovseter, og ikke på et uønsket tiltak som vil ha svært negative konsekvenser for lek og aktivitet blant barn og unge i bydelen.

  Franciska Steen

  Fredag 23.03.2018
  Det fine med dalen nå er at det er åpne gressletter der det er god plass for barn å boltre seg og springe rundt, i et trygt, bilfritt og oversiktlig område. Vi bor på Røa og det er jo ingen slike åpne parkområder her, så våre små har lært å gå, sykle, kjøre skuter og spille fotball i Hovseterdalen. En bekk vil spise opp mesteparten av disse slettene, og i verste fall erstatte dem med gjørmete og overgrodde elvebredder (slik det er i den delen av dalen der bekken allerede er åpen). Og med åpent vann vil små barn ikke lenger kunne løpe trygt omkring. Veldig synd hvis det blir slik!

  Maria Ougland

  Fredag 23.03.2018
  Selve bakkene ødelegges ikke av bekken. Men de blir jo ubrukelig til aking, særlig for de små barna, når det blir bekk i bunnen!

  Pål Nissen

  Fredag 23.03.2018
  Bor i Orebakken Borettslag. Skjønner ikke hva som blir så ille med en bekk. Den ødelegger vel ikke akebakken eller turvei? Men må vel kreve at kommunen setter opp noen broer. En parkdal med bekk høres bedre ut enn en parkdal?