Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  LEKSEFRI SKOLE ved Spjelkavik skole

  Ålesund, Møre og Romsdal
  LEKSEFRI SKOLE ved Spjelkavik skole
  Opprettet: 24.03.2018 av Axel Lange
  Sluttdato for signering: 13.05.2018
  Pilotprosjektet «LEKSEFRI SKOLE» ved Spjelkavik barneskole Spjelkavik Barneskole FAU har besluttet at vi ønsker at det skal gjennomføres en prøveordning med leksefri skole. Dette må i så fall besluttes i bystyret, noe som krever et innbyggerinitiativ og minst 300 (elektroniske) signaturer. FAU Spjelkavik oppfordrer derfor dere, og alle dere kjenner, på det sterkeste til å signere dette innbyggerinitiativet – slik at vi kan føre saken videre overfor kommunen. Tips all familie, venner og kjente som er over 18 år til å signere. Dess flere signaturer – dess sterkere sak. Dersom vedtak om prøveordning med leksefri skole blir vedtatt, vil det være opp til skolens ledelse å bestemme hvordan skolehverdagen skal organiseres. Det som er vanlig på andre skoler som har leksefri, er 1-3 skoletimer mer per uke. I tillegg er det vanlig med hjemmeoppgaver som f.eks å lese en valgfri bok i minst 20 minutter, mattespill på daa og praktiske oppgaver som utdyper forståelsen av teori lært på skolen. I tillegg vil det selvfølgelig alltid være åpent for egeninnsats og selvstudier. Bakgrunnen for initiativet til denne prøveordningen er bl.a.: Mange familier opplever at lekser tar mye tid og skaper mange konflikter i hverdagen. For barn som sliter mye med lekser, byr dette på skadelig stress og skaper dårlig samhandling for både barnet og familien som en helhet. Foreldrene ønsker mer tid til hyggelige aktiviteter sammen med barna sine , samt tid til å lære barna andre viktige ting. For eksempel å delta i huslige sysler i hverdagen. Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG) har vedtatt at de ønsker en skole uten pålagte hjemmelekser, se prinsippnotatet her: http://www.fug.no/getfile.php/2905365.1542.awbptsurtw/Prinsippnotat+om+lekser.pdf Foreldre og hjemmearenaen er ikke en god læringsarena ved at de færreste foreldre er pedagoger og hjemmet ofte inneholder altfor mange distraksjoner for en optimal læresituasjon for barnet. De fleste forskningsartikler peker på ingen, eller svært liten positiv effekt av lekser i barneskolen. Barn som har både skole/SFO etterfulgt av hjemmelekser vil ofte ha «arbeidsdager» som overstiger vanlig arbeidstid. Fokus på barns fysiske og psykiske helse taler for en prøveordning uten hjemmelekser. Forskning er tydelig på at mange barn trenger mer fysisk aktivitet i hverdagen enn de får i dag. Forskning tyder på at lekser bidrar til til skolevegring og «drop-outs». Barn som av forskjellige årsaker ikke har fått gjort leksene, gruer seg naturlig nok ekstra mye til å gå på skolen. Lærerne bruker mye undervisningstid på å gå igjennom leksene, og mye tid utenom til å rette hjemmearbeid. Om denne tiden blir frigjort, blir det mer tid til undervisning og direkte hjelp til elelvene på skolen. Her har dere muligheten til å bidra til å fremme en sak som garantert vil ha påvirkningskraft for noen du eller noen du kjenner har i din familie – STØTT VÅRT INITIATIV, din stemme kan være avgjørende!
  641 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Christel skulstad vestre

  Søndag 01.04.2018
  Christel skulstad vestre

  Monica wattø

  Lørdag 31.03.2018
  Ja til leksefri skole

  Einar Michael Langva 6012 Ålesund

  Torsdag 29.03.2018
  Ja til leksefri skole

  Anne-Lise Hurlen

  Lørdag 24.03.2018

  Legg til kommentar