Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til fortsatt drift av Hammerbakken Skole

  Bærum, Akershus
  Ja til fortsatt drift av Hammerbakken Skole
  Opprettet: 30.03.2018 av Morten Rørvik Strand
  Sluttdato for signering: 30.04.2018
  I høringsversjonen av skolebehovsanalysen 2018-2037 anbefales det at Hammerbakken skole blir nedlagt, og at elever i stedet skal gå på Bryn skole fra første klasse. Hammerbakken skole må rehabiliteres ved fortsatt drift, og Bryn skole må i alle tilfeller bygges opp på nytt, da bygget er i så dårlig stand at det ikke vil være formålstjenlig med rehabilitering. Vi er kritiske til at Hammerbakkens fortsatte eksistens nok en gang er gjenstand for diskusjon. Den har vært forsøkt nedlagt også to ganger tidligere, med vekslende begrunnelse. Forrige gang var argumentet at det var for få barn til å beholde skolen, mens det i dag argumenteres med at det er for mange barn til å holde på små skoler. Det kan se ut som at de økonomiske vurderingene som ligger til grunn for disse vurderingene er for svake. De tar dessuten kun rene skolepolitiske hensyn, til tross for at saken har betydninger for alle aspekter ved nærområdet. Vi mener at saken ikke er grundig nok undersøkt. Det er en rekke gode argumenter for å bevare Hammerbakken skole. Her kommer en oppsummering av noen av de viktigste grunnene: Området i Løkenhavna ble bygget tett, men med et naturlig samlingspunkt og grøntområde i midten, med fritidsområder og barneskole. Hammerbakken skole er et naturlig samlingspunkt ved blant annet 17. mai, julegrantenning, juletrefester, generalforsamlinger, idrett og møter. Ved å ta vekk skolen rokker man ved en av grunnsteinene i lokalsamfunnet. Det er et godt læringsmiljø på skolen og et velfungerende samarbeid mellom barnehage og skole, og en naturlig og trygg overgang fra barnehage til skole. Skolevei og trafikk: I dag er det i stor grad gangavstand på bilfrie veier for elevene på alle klassetrinn, ikke bare til skole, men også til fritidstilbud på ettermiddag og kveld. Dette harmonerer godt med Bærum kommunes grønne profil. Alternativet er at barn ned til fem og et halvt år skal måtte ferdes langs en skolevei som for mange vil være opp til 2 km lang. Denne skoleveien har opp til 100 høydemeter stigning, går under en trafikkert vei og langs en usikret elv, som er tidvis flomutsatt og islagt. Dette, samt at forholdene ikke er tilstrekkelige for skoleskyss, gjør at de minste barna vil bli kjørt til skolen. Den kraftige økningen av privatbiler benyttet til skoleskyss både medføre økt luftforurensning og medføre økt trafikk langs veiene ved Bryn skole og utkjørslene til Lommedalsveien, samt økt press på pendlerparkeringen ved Kolsås stasjon, som allerede er full før SFO åpner 07.30. Skolen begynner 08.30. At det ikke har vært noe tydelig generasjonsskifte i området som ble etablert rundt Hammerbakken skole på 80-tallet skyldes blant annet at mange av de som bor her i dag har vokst opp her selv og kommet tilbake og etablert seg med egne familier. Tilflytting til området i Hammerbakken-området skyldes i stor grad at dette er et område som fungerer som det skal, og som er svært attraktivt for småbarnsfamilier. Det er både uhensiktsmessig og uklokt å foreslå å legge ned Hammerbakken skole uten først å avklare hva som kommer i stedet. Dette har betydning for hvordan og hvor hardt en nedleggelse vil ramme lokalmiljøet. Vi mener det er på tide å slutte å lete etter grunner for å legge ned Hammerbakken skole, og i stedet innse at skolen er en helt nødvendig bærebjelke i lokalområdet som er nødvendig for at området skal fungere som godt som det gjør. Man bør satse på å rendyrke den posisjonen Hammerbakken skole allerede har. I stedet for å true lokalmiljøet ved å gjøre tilbudet mindre, bør man forberede seg på økt tilflytting og bevare skolen og eventuelt heller gjøre den større. I så tilfelle kan man vurdere utvidelse av Hammerbakken skole med flere klassetrinn, eventuelt også klasser for barn med særskilte behov, samt helsestasjon og kommunal tannlege. Vi som har skrevet under på denne saken er ikke enige i skolebehovsanalysens argumentasjon og konklusjon. Vi mener driften ved Hammerbakken skole bør fortsette.
  717 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  13 kommentarer:

  Marianne Ansteensen

  Fredag 06.04.2018
  La Hammerbakken fortsatt få leve.

  Marianne Ansteensen

  Fredag 06.04.2018
  La Hammerbakken fortsatt få leve.

  Natalia Ryan

  Tirsdag 03.04.2018
  Bevar Hammerbakken skole! Tenk på barnas beste, tenk på barnas trygghet. Tenk langsiktige og ikke kortsiktige økonomiske gevinster! Den største gevinsten for samfunnet er å ta hensyn til barnas læring gjennom trygghet og godt skolemiljø. Dette har Hammerbakken allerede! En feil politisk beslutning kan ødelegge så mye bra. Tenk dere om! Hør på alle engasjerte mennesker som gir dere, politikere, verdifulle innspill!

  Elisabeth Aasberg

  Tirsdag 03.04.2018
  Ja til Hammerbakken skole

  Camilla Høgseth-Henmingsen

  Tirsdag 03.04.2018
  Bevar HAMMERBAKKEN skole!!!

  Silje Johansen

  Tirsdag 03.04.2018
  Skolen var grunnen til at vi hadde lyst til å bo i løkenhavna. Ikke ta skolen fra oss! Større er ikke alltid bedre

  Marte-Mari Uhlen

  Mandag 02.04.2018
  Hammerbakken skole er en av grunnene til at vi flyttet til Løkenhavna!

  Henrikke Melhus

  Mandag 02.04.2018
  Snakket med elever som har gått på Hammerbakken og nå går på Bryn. De likte best Hammerbakken når det gjaldt selve skolen. Bevar for guds skyld denne skolen! Den er hjertet av Løkenhavna!

  Thea Tytingvåg Gundersen

  Mandag 02.04.2018
  Tryggeste skolen på jord!!

  Kamilla Elise Solvik Voll

  Søndag 01.04.2018
  Bevar skolen

  Maria Fossbakk

  Søndag 01.04.2018
  Ikke steng denne flotte skolen!

  Karen Byskov Lindberg

  Lørdag 31.03.2018
  Bevar Hammerbakken

  Nils Guttorm Gundersen

  Fredag 30.03.2018
  La Hammerbakken leve

  Legg til kommentar