Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ingen Nazister i våre gater

  Fredrikstad, Østfold
  Ingen Nazister i våre gater
  Opprettet: 07.04.2018 av Kjetil Ingebrigtsen
  Sluttdato for signering: 07.05.2018
  Fredrikstad bystyre bør fatte et vedtak om demonstrasjons og stands forbud for den Nordiske Motstandsbevegelsen i vår by. Ingen Nazister i våre gater
  317 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  21 kommentarer:

  Gunn K. Johansen

  Mandag 09.04.2018
  Ingen nazister i våre gater!

  Heide van den bosch

  Mandag 09.04.2018
  De skal heller ikke gå i andre byer og bygder ,kanskje på en tom fotballbane med politieskorte?

  Monica Christin Nøklestad

  Søndag 08.04.2018
  Ønsker ingen Nazister i min by, Fredrikstad

  Marcus Lorentzen

  Søndag 08.04.2018
  I Lov om straff som trådte i kraft i 2015, heter det; Sitat § 185. Hatefulle ytringer Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering, eller d) nedsatte funksjonsevne.

  Birgitte Dahlstrøm

  Søndag 08.04.2018
  Viktig sak!

  Estelita Klavenes

  Søndag 08.04.2018
  Ingen Nazister i våre gater!

  Karina Antonsen

  Søndag 08.04.2018
  Ingen nazister her!

  Tor Ingar Loftus

  Søndag 08.04.2018
  Jeg er ingen tilhenger av nazismen, men en sterk tilhenger av ytringsfriheten! Den Nordiske Motstandsbevegelsen har også ytringsfrihet, på lik linje med alle andre organisasjoner.

  Knut-Andre’ Haugen

  Søndag 08.04.2018
  Håper de holder seg langt unna. Egentlig er det kanskje synd på dem,

  Anne Grethe Arntzen

  Søndag 08.04.2018
  Ingen Nazister i våre gater

  Fredrik William Kveseth

  Søndag 08.04.2018
  Godt initiativ! Vi er alle innbyggere av Fredrikstad. Uavhengig av etnisitet, religion eller på bakgrunn av hvem man elsker alle er like mye verdt .alle mennekser som ytrer hat , rasisistiske utsagn og forakt mot oss burde ikke få demonstrere i vår by!

  Iren Hansen Langgård

  Søndag 08.04.2018
  Ingen nazister i våre gater

  Monica Norli Hansen

  Søndag 08.04.2018
  Ingen Nazister i våre gater!

  Ola Nordmann

  Søndag 08.04.2018
  Flere nasjonalsosialister i våre gater! Den nordiske motstandsbevegelsen er hjertelig velkommen til hvilken som helst by i mitt vakre fedreland, når som helst!

  Jeg synes det er en trussel mot våre minoriteter å la disse få demonstre og marsjere i våre gater.

  Søndag 08.04.2018
  Lars Emil Oma

  Pia Merete Simensen

  Lørdag 07.04.2018
  Ingen nazister i våre gater!

  Gelayoul Salamelahi

  Lørdag 07.04.2018
  Ingen Nazister i våre gater!

  Petter H. Torp

  Lørdag 07.04.2018
  Ingen nazister i våre gater!

  Hilde Bjørndal Nesøen

  Lørdag 07.04.2018
  Ingen nazister i våre gater!

  Laila-Brith Josefsen

  Lørdag 07.04.2018
  Ingen Nazister i våre gater!

  Ivar Fritjof Hansen

  Lørdag 07.04.2018
  Ingen Nazister i Fredrikstad.

  Legg til kommentar