1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Behold gateparkering i Økern Torgvei

  Oslo
  Behold gateparkering i Økern Torgvei
  Opprettet: 16.04.2018 av Wenche Larsen
  Sluttdato for signering: 16.05.2018
  Behold gateparkering i Økern Torgvei Bymiljøetaten vil etablere to sykkelfelt i Økern Torgvei, ett i hver retning. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/sykkelfelt-i-okern-torgvei/ Konsekvensen av dette er at all gateparkering blir borte. Dette berører 500 - 600 mennesker og ca 220 leiligheter. Mange beboere har ikke privat parkeringsplass og det finnes ikke alternativ parkering i området. Økern Torgvei ligger utenfor Ring 3 og er et boligområde med mange nye boliger som skal bygges. Det er 600 - 700 meter til nærmeste knutepunkt for kollektivtransport. I veien vår bor det folk i alle aldre, vi har skole, barnehage og spesialboliger. Konsekvensen av å ta bort gateparkeringen blir isolasjon for mange med mindre/ingen besøk fra venner og familie som ikke klarer å ta offentlig kommunikasjon eller kommer utenbys fra. Økern Torgvei har i dag gateparkering til 40 -50 biler. Det er lite syklister, men legger alle godviljen til med en god planløsning er det mulig med både fortau, sykkelfelt og gateparkering.
  453 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  30 kommentarer:

  Maxim Malyuk

  Tirsdag 15.05.2018
  Signerer

  Erik Stene

  Tirsdag 15.05.2018
  Det er helt mulig å få til alt her. Fortau på ene siden, sykkelvei på andre siden, parkering for biler og vei. Fortauet på vestsiden kan utvides med en meter bredde og omgjøres til sykkelvei. Ikke behov for mer. Har kommunen vist gjennom prognoser/sykkeltrafikktellinger at det er behov for to sykkelveier? Øverst i Torgveien er det jo en kulvert med bare vanlig fortausbredde. Hvis behovet for sykkelvei er så stort vil vel kommunen og byråd Berg bidra med en kulvert til? Eller er dette bare ytterligere et knep for å få ned biltrafikken fra byråd Berg?

  Kristine Mevik

  Tirsdag 15.05.2018
  Signerer herved.

  Wenche Strøm på Sinsen

  Lørdag 12.05.2018
  Her jeg bor får jeg ikke lenger besøk. Det er håpløse parkeringsforhold og etter at alle mine få venner har fått hver sin bot er det nå ingen som kommer hjem til meg mer. Jeg vil jo gjerne ha menneskelig kontakt og bruker derfor bil for å besøke mine venner. I min alder er det ikke mange igjen. Vær så snill å la det være gateparkering i Økern Torgvei slik at jeg kan fortsette å besøke min venninne som bor der. Jeg har aldri i hele mitt liv eid en sykkel og i en alder av 75 år har jeg heller ikke tenkt å begynne med sykling.

  Sven-Olof Wahlenberg Olsson

  Lørdag 12.05.2018
  Kjære folkevalgte. Jeg er i mot at det skal bli sykkelfelt på begge sider av Økern Torgvei. Det er blitt bygget mange hundre leiligheter i denne gaten de siste årene, hvor mange ikke har egen p-plass. Deres eneste alternativ er å parkere i gaten. Oslo er som kjent en by med innflyttere, og mange av oss har familie boende utenbys. Ved å fjerne gateparkeringen vil de ikke ha noe sted og parkere. For mange av disse er ikke kollektiv noe alternativ. Hvor ser dere for dere at våre venner og familie som bor utenfor Oslo skal parkere? Eller vil dere ikke at vi skal få besøk? Det er og både barnehage og barnskole i Økern Torgvei. Hvor skal foreldre parkere når de skal levere sine barn dit? Eller når det er arrangement på skolen, hvor skal foreldrene stå? Lørenhallen og fotballbanene ved siden av har og mange besøkende. Både når det er treninger, men også når det er kamper og turneringer. Hvor ser dere for dere at alle besøkende dit skal parkere? Jeg ber dere innstendig om ikke å fjerne gateparkeringen i Økern Torgvei, da det vil få svært store negative konsekvenser for svært mange mennesker.

  Silje Bystrøm Elvaker

  Fredag 11.05.2018
  Denne mailen sendte jeg til Bymiljøetaten: Hei! Jeg ser dere planlegger sykkelvei her i Økern Torgvei. Jeg er veldig for sykkelvei, men å ta vekk gateparkeringen her er jeg ikke for. Sykkelsti på den ene siden, der det ikke er gateparkering, hadde vært knall. Oslo er en by med innflyttere. Det betyr besøk utenbysfra. Det er også mange av de som bor her som også trenger gateparkeringen, da ikke alle leilighetene har parkeringsplass i kjelleren. Dette er også et område med masse bygging, som igjen betyr at stadig flere bor her. Gateparkeringen nedenfor krysset ved Spireaveien trenger vi her! Det er også en barnehage her, hvor skal de som skal hente og levere barn ha mulighet til å la bilen stå mens de er i barnehagen. Det er allerede en del feilparkeringer rett utenfor økernly barnehage ved søppelkassene, som sperrer for evt mulig ambulanse ol. Vi trenger ikke mer av det. Det er ikke alle som jobber i sentrum, og må derfor ha muligheten til å kjøre til jobb. Må også legge til at jeg er en av de som ikke kjører bil, går til jobb og lever ganske så «grønt». Men dette forslaget likte jeg ikke.

  Andreas Skau

  Fredag 11.05.2018
  Til våre folkevalgte: vær så snill å lytte til oss som bor her og kjenner forholdene. Gateparkering er helt nødvendig for at boligene som er her allerede og alle de nye som kommer skal fungere. Vi har besøkende som er avhengig av bil, være seg venner og familie eller håndverkere, hjemmesykepleie o.l. Dessuten: en levende gate der harde og myke trafikanter deler plassen senker hastigheten både hos biler og syklister, og det er det vi trenger. Ikke en rett, oversiktlig autostrada som oppfordrer til å bryte fartsgrensen på 30 km/t

  Chris Damien Doll

  Fredag 11.05.2018
  Topp initiativ! Vi er mange som ikke har har parkeringsplass tilknyttet våre leiligheter og med all nybyggingen i området, merker man at det begynner å bli vanskelig å finne parkering selv med de få gateparkeringsmulighetene som er. Skal det bli ennå vanskeligere, blir det relativt håpløst å bo der. Det er allerede vanskelig med gjester som kommer med bil, da det kun finnes et par gjesteparkeringsplasser, som stort sett er opptatt. Helt topp med sykkelfiler, men her må ting komme i riktig rekkefølge. Først må kommunen sørge for at vi som bor der (og har bodd siden blokkene ble bygd) har andre stedet å parkere, også kan man bygge sykkelfiler. Registrerer argument om skolebarn og sliter med å se at de ikke skal komme seg trygt fram og tilbake med et bredt fortau på hver side av veien.

  Sarah Bostrøm

  Torsdag 10.05.2018
  Jeg vil gjerne kunne ha mulighet til å besøke besteforeldrene mine og ikke minst la de få oppleve mer tid med sitt første oldebarn. Uten mulighet for bilplass vil dette være vanskelig for oss. Spesielt da de er eldre og trenger oss fremover. Det er god plass for sykling i derre området, så jeg forstår virkelig ikke hensikten med dette. Sjokkerende grunnlag for å fjerne gateparkering synes jeg da.

  Wenche Larsen

  Torsdag 10.05.2018
  Kjære alle sammen <3 I dag har det kommet inn over 100 underskrifter. Stå på, så klarer vi dette sammen. Send link til familie og venner i Oslo. Det er mange utenbys beboere som støtter med sin underskrift. Jeg har dessverre måtte forkaste 61 utenbys underskrifter siden de ikke blir godtatt av Bystyret / Oslo kommune. Vi mangler bare 70+ underskrifter så er vi i mål. Takk for at du signerer!

  Nicklas Bergkvist.

  Torsdag 10.05.2018
  Det er en flott sykkelvei i nabolaget allerede. Hvorfor ikke bruke den? Barn fra Risløkka på vei til Løren skole er ikke berørt av en sykkelvei opp torgveien da det er en meget flott sykkelvei derfra allerede. Det er NULL behov for sykkelvei da det finnes en allerede som går opp gjennom området der det dessuten er fritt for biler. Att de som parkert i veien nå i vinter har parkert på skrå er en helt annen ting selv om de skulle blitt bøye lagt eller tauet vekk er en helt annen historie.

  Bjørg Myhre Ims

  Torsdag 10.05.2018
  Kjell Jarslett: Du veit ingenting om verken mi personlige helse eller min økonomi. Eg er ikkje frisk og rask, men avhengig av bil for å komme meg rundt. Det betyr ikkje at eg ikkje er i stand til å tenke to tanker på ein gong. Til alle andre her: Barna som går på Løren og Refstad kjem frå eit stort inntaksområde. Nicklas Bergquist: Det stemmer ikkje at dei som går på dei to skulane er busett i området over skulen. Med utbygginga på Ulven, vil antall barn som har Økern Torgvei som skuleveg til Løren skole auke betydelig. I dei skulegrensene som er planlagt, ligg det at Økern Torgvei skal bli langt tryggare for gåande og syklende som ein del av premissene. Det er fleire hundre barn som krysser Økern Torgvei på veg til Løren og Refstad skole. Foreløpig er det bare 1.-4. klasse på Løren, men skulen vil ha 800 elever som skal komme seg dit frå Ulven og Risløkka, i løpet av dei neste fire åra. Det er eit problem at utbyggerar får dispensasjon til å bygge boliger utan parkeringsplasser. Men å jobbe mot utbedring av gang- og sykkelstier er ikkje løysinga. Som foreldre til barn med Økern Torgvei som skuleveg, meiner eg at eg har full rett til å uttale meg. Dette angår heile bydelen, ikkje bare dei få som bur på desse adressene og som ønsker gratis parkering.

  Bianca Bes

  Torsdag 10.05.2018
  Hvis kommunen velger å fjerne gateparkeringen og prioritere sykkelfelt i et boligområdet der det er uhyre trangt for oss billister fra før av, så må vi kunne komme til et kompromi der kommunen ordner med parkering til oss. Jeg har skjønner at kommunen vil ha ferrest mulig billister ute på veiene, men er dette måten å straffe sine innbyggere på? Det er så utrolig trist at dette er noe kommunen har valgt å vurdere en gang!

  Øivind Kristensen

  Torsdag 10.05.2018
  Det er behov for gateparkering i Økern Torgvei for dem som ikke har plass i garasjeanlegg, samt for besøkende.

  Wenche Graneng

  Torsdag 10.05.2018
  Det er helt unødvendig og lage flere sykkelveier i område. Det går en sykkel og gangvei D 2 parallelt med Økern Torgvei bare 150 meter lenger vest, helt uten biler i nærheten. Denne går fra Kampen park til Grefsenåsen og stopper ikke ved Refstad skole eller Lagerkroken, men den er nesten glemt, når det gjelder vedlikehold om vinteren slik som alle fortauene i bydelen er og den er ennå ikke feid nå igjennom bydel Bjerke men de andre bydelene den går gjennom holder den mer vedlike. Dette er en skolevei som ungene bruker for den har forgreninger i alle retninger også til Refstad og Løren skole. Det er bare vanskelig å komme opp på D 2 fra Spireaveien for der har kommunen glemt å lage ankomst. Du kan utmerket komme til Bjerke fra denne også.

  Eline Hansen

  Torsdag 10.05.2018
  Jeg parkerer gjerne et annet sted jeg når jeg er på besøk. Tror det finnes noen ledige plasser noen kilometer nord. (Litt ironi der altså). Selvom det går an å svi av en halv formue for beboerne på parkeringsplass i kjelleren, hjelper ikke dette alle som skal på besøk.

  Bjørn Kjelstadli

  Torsdag 10.05.2018
  Dette var jeg ikke klar over og er totalt motstander av fjerning av gateparkering i Økern Torgvei! Fru Ims vet ikke hva hun snakker om.... Parkeringsforholdene for Borettslagene er elendig for de som ikke er så heldig å ha en garasjeplass i kjelleren. Det er fakta. Hvorfor lages ikke boligprosjekter med parkering til alle leiligheter? Håper folk stemmer dette byrådet ut ved neste valg!

  Wenche Larsen

  Torsdag 10.05.2018
  Måtte dessverre underkjenne 45 signaturer fra folk som støtter saken vår, men som ikke bor i Oslo.

  Bente Bosch

  Torsdag 10.05.2018
  Nei dette blir så urimelig som det kan få blitt ! Små barn og parkerte biler er vel ikke det største problemet ? Når de står stille er de ikke farlige,værre er det at det kjøres og bringes/ hentes til skolene ,og de kjører fort,for de har kanskje dårlig tid, ikke vet jeg. Men vi som bor her kjører i den fartsgrensen som er satt her 30 ,og den var vi glad for da den kom! Lær barna å passe seg i trafikken,det er viktig uansett ! Det kan vel lages en sykkelsti på ene siden,hvor det ikke er parkering allikevel? Og husk: De som sykler kommer fort de også,veldig fort! Synes det er ikke så rent lite frekt at noen som ikke bor her i Økern Torgvei ,med de problemene vi vil få når parkeringen blir borte,skal uttale seg om dette,som om det er et problem for dem !? Nei ,tydelig at Fru Ims ikke er informert riktig,her er ingen plasser i garasjen til leie,men 69 leiligheter er uten parkering i garasjen. Helt avhengig av gateparkering for endel av disse ! Lag sykkelsti på ene siden, da kan vi gå der om vinteren,for de blir godt måket,for fortauene kan ikke brukes,der blir de ikke måket !

  Nicklas Bergkvist

  Torsdag 10.05.2018
  Bjørg. Spennende og lese dine argumenter. De holder ikke mål. 1. Hvor mange unger sykler opp ned denne veien hver dag? Jeg har ikke regnet nøye men jeg kjørte denne veien opp og filmet denne i tidspunktenfor skoleslutt. Gjett hvor mange sykler jeg fikk på film? Helt riktig, det var null. Se utenfor skolen og tell opp hvor mange sykler du ser der. Det er ikke veldig mange. Dessuten bor barnen i skolealderen som regel i husen ovenfor Refstad Skole, alternativt blir kjørt til skolen av foreldrene sine i bil. Ditt påstand faller platt. Når det gjelder garasjeplass. I vårt anlegg på Mørtelverksbakken så er garasjen ikke tilstrekkelig for at alle leiligheter har mulighet til parkering en gang. Alltså synser du om noe du ikke har pejling på. Ditt påstand faller platt. Det finnes sykkelvei ut med T-banelinjen nesten hele veien fra Vestli til Sentrum uten avbrudd. Ditt påstand faller platt. Det er helt bisart at et byråd skal holde byen for narr og påtvinge oss noe som ikke trenges i den skalaen de ønsker.

  Eva Samira Nassiri- Borji

  Torsdag 10.05.2018
  Signerer :)

  Maria Lu

  Onsdag 09.05.2018
  Signerer

  Martin Nordvold

  Onsdag 09.05.2018
  Bjørg Myhre Ims , den største faren på skoleveien i Økern Torgvei er vel travele foresatte som kjører barna til og fra skolen! Hadde kommunen planlagt å rive villaområdet ditt for å bygge blokker, da hadde pipa fått en annen lyd?Så ikke bland deg bort i saker der du ikke blir skadelidende !

  Bjørn Tuen

  Tirsdag 08.05.2018
  En liten kommentar til Bjørg Myhre Ims. Jeg har ingen p-plass i garasjen der jeg bor i Økern Torgvei 9. Det er heller ingen ledige plasser. Hverken og leie eller kjøpe. Har også spurt styret om hjelp uten og få det. Jeg har en sjelden blodsykdom på tredje året, som tilsier at jeg har lite av alle typer blodceller. Det vil si at jeg har nedsatt rekkevidde da jeg ikke får oxygen nok og har nedsatt imunforsvar som tilsier at jeg ikke kan ta offentlig kommunikasjon med fare for og bli smittet. I tillegg har jeg trekarsykdom med flere hjerteinfarkt bak meg siste år på grunn av denne sykdommen og behandlingen mot den. Så går dette forslaget gjennom har jeg ingen mulighet lenger til og komme meg noe sted, ei heller og få litt besøk. Livet er tøfft nok som det er for meg, og mister vi gateparkeringen så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Har du noen forslag?

  Sasha Yakub

  Tirsdag 08.05.2018
  Til Bjørg Myhre IMS , hvor bor du ???? Bor du i Økern torgvei ??? Hvis ja kan du forklar til oss hvor besøkende skal parkere bilen ???? Hvis nei da du må ( keep silent ) det er vår beboeren sak og vi tror nok er nok

  Mustafa Shakir

  Tirsdag 08.05.2018
  Hvor vi skal parkerebilen eller hvis vi får besøk skal vi si ifra at de må komme med taxi ????? Hva gjør Oslo kommune , hvis de trenger hjelp vi som bor der . Oslo kommune må lage gjeste parkering og beboere parkering med gjeldig kort :-)

  terje jordansen

  Mandag 07.05.2018
  Jeg skjönner at Bjørg Myhre Ims ikke har noe behov for parkering i Økern Torgvei siden hun selv har plass til minst 10 biler på adressen hun bor på og enda fler om hun asfalterer hagen, dessuten har hun jo fri parkering der hun arbeider. At hun har kunnskap om at det finnes rikelig med parkeringsplasser i underetasjen/kjelleren under blokkene i Økern Torgvei er nytt og bör kanskje utdypes litt mer. Med Bjørg Myhre Ims utdannelse burde ikke det bli noe problem, så håper hun leser dette mitt innlegg og kommer med en kommentar

  Kjell Jarslett

  Torsdag 19.04.2018
  Nei du gjør nok ikke det du Bjørg Myhre IMS som er frisk og rask med god råd og masse idealisme. Vi er mange som er lei av hatet mot bilen. Hvor skal familie fra andre deler av landet parkere når de kommer på besøk?? Parkere på Hønefoss

  Wenche Larsen

  Tirsdag 17.04.2018
  Vil det bli bedre med 50+ biler parkert i de smale veiene i villastrøket? Bilen er kommet for å bli, om man liker det eller ei.... Riktig at borettslaget har p-plasser i kjelleren, men det er underskudd i forhold til etterspørsel. Eneste alternativ er å parkere i veien. Jeg føler selv på det at familie og venner ikke får mulighet til å parkere i nærheten, og dermed ikke har mulighet til å komme på besøk. Dette kan fort føre til isolasjon i egen leilighet for de som har vanskelighet med å komme seg ut. Dessverre er ikke alle friske og raske til bens. Enig med deg at trafikksikkerhet er viktig. Det er viktig å lære barna dette og at gående og kjørende tar hensyn til hverandre. I Økern Torgvei er det største problemet i dag massiv varelevering til Kronebygget. Lastebiler parker på fortau, i veien m.m. og gjør det uoversiktlig for alle.

  Bjørg Myhre Ims

  Tirsdag 17.04.2018
  Nei! Denne signerer eg ikkje og eg oppfordrer folk til å tenke seg om før dei signerer. Å få bort gateparkering vil bety mykje for trafikksikkerheten til barna i bydelen. Både Løren og Refstad med tilsaman 1400 elevplasser har veien som skuleveg. Og små mennesker og parkerte bilar er ikkje ein god kombinasjon. Informasjonen om isolasjon for 5-600 mennesker er dessuten ikkje riktig. Det er mogleg å leige p-plass i kjelleren på blokkene for dei som bur der. Det går for eksempel an å jobbe mot borettslaga for få forbeholdt p-plasser til dei med nedsatt funksjonsevne eller liknande. Det er kort veg til buss i Økernveien og for friske folk er det ikkje langt til t-banen på Økern. Tenk to gonger før de signerer på gateparkering i ein veg med to barneskoler! At det er få syklister der i dag er irrelevant. Det mangler trygg sykkelveg i Økernomtådet som bind Groruddalen til sentrum.