1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Fjern buss-stoppet på Tannlegehøyskolen for å øke hastigheten og kapasiteten på 37-buss-ruten

  Oslo
  Fjern buss-stoppet på Tannlegehøyskolen for å øke hastigheten og kapasiteten på 37-buss-ruten
  Opprettet: 03.05.2018 av Mats Kirkebirkeland
  Sluttdato for signering: 01.07.2018
  37-buss-ruten er av de travleste og mest benyttede bussrutene i Oslo. Men på strekningen fra øverst i St.Hanshaugen til Ring 2 finner man hele tre buss-stopp (Lovisenberg, Tannlegehøyskolen og Lindern). De nevnte buss-stoppene har som oftest betydelig færre passasjerer som skal av eller på sammenloignet med de andre stoppene langs ruten. For å øke kapasiteten og hastigheten på 37-buss-ruten bør mav fjerne en av de tre buss-stoppene, hvor Tannlegehøyskolen virker å være den mest hensiktsmessige. Mellom de tre stoppenen er det, i følge Google maps, en gå-avstand på 550 meter som tilsvarer 7 min. Dersom buss-stoppet på Tannlegehøyskolen blir fjernet er det maksimalt 3,5 minutter ekstra å gå til buss-stoppet for de som benytter Tannlegehøyskolen-stoppet som fast buss-stopp.
  41 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Lars Storm

  Søndag 06.05.2018
  Regnestykket til initiativtaker forutsetter at all har sitt reisemål eller utgangspunkt langs gatene bussen kjører i. Det er ikke tilfelle. Holdeplassene er strategisk plassert der det er naturlige gangveger til omegnen. Stoppestedet Tannlegehøgskolen dekker foruten boligområdene på søndre del av Lindern også Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen. Riktignok er det planer om at disse skal flytte til Ås, men da kommer det sannsynligvis boliger og annen virksomhet i området. Nedlegging av holdeplasser fører til ulemper for eldre og andre bevegelseshemmede og få fordeler for de øvrige reisende. Ikke blir reisetida vesentlig kortere heller, da økt belastning på allerede travle stoppesteder fører til lengre opphold på disse. Altså; dette er et dårlig forlag!