Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Til barnas beste - Bevar Nedre Bekkelaget Barnehage

  Oslo
  Til barnas beste - Bevar Nedre Bekkelaget Barnehage
  Opprettet: 08.05.2018 av Tillik Haustveit
  Sluttdato for signering: 08.06.2018
  Nedre Bekkelaget barnehage vurderes nedlagt. Vi jobber for at barnehagen skal få bli. Vi har enstemmig støtte i Bydelen, og nå trenger vi din underskrift for å få presentere saken i Bystyret. Der kan vi fremme hvorfor barnehagen er så viktig for nærmiljøet og barna våre.  Barna vil være i et nærmiljø hvor de er trygge og kjenner omgivelsene - barna vil gå i barnehagen sin!  Nedre Bekkelaget barnehage er en "paviljong barnehage" altså midlertidig, og dispensasjonen løper nå på "ubestemt tid". Det er fare for at det ikke bygges opp en ny og permanent barnehage når den midlertidige barnehagen legges ned. De 60 barna i nærområdet har behov for en barnehage i nærheten av der de bor.  Mister et sosialt samlingspunkt Nærmiljøet har ingen naturlig møteplass, og barnehagen spiller derfor en ekstra viktig rolle som sosialt samlingspunkt som sørger for at barn, foreldre og familier blir kjent med hverandre. Dersom barnehagen legges ned vil barna i nærmiljøet bli spredt på forskjellige barnehager og de vil miste et viktig møtepunkt.  Trygghet før skolestart  Barna kommer til å begynne sammen ved Nedre Bekkelaget skole. Skolestart er en viktig og utfordrende endring i barnas liv. Ved at mange av barna har gått i samme barnehage, som har tett samarbeid med de to private barnehagene i området, vil endringen sannsynligvis oppleves bedre når de fleste barna kjenner hverandre godt fra før. For Nedre Bekkelaget skole vil det også bli utfordrende å etablere et tilsvarende samarbeid når barna blir spredt til flere ulike barnehager utenfor nærmiljøet. Dette vil igjen gå ut over elevenes trivsel, forutsigbarhet og trygghet.  Stort behov for et permanent tilbud  Barna har behov for en permanent barnehage som stimulerer til utvikling og vekst frem til skolealder. Barna trenger en permanent barnehage som både bydelen og de som jobber vet skal bestå, slik at de kan investere både tid og ressurser til å gjøre den så optimal som mulig.  Mister gode ansatte  Spekulasjonene om at barnehagen skal legges ned gjør de ansatte usikre på sin arbeidsplass. Barnehagen har nå endelig stabilitet i ansattgruppen. Dersom barnehagen besluttes å legges ned, vil det igjen kunne påvirke stabiliteten, gå utover barna og deres trygghet og trivsel. En permanent kommunal barnehage vil bidra til å forenkle rekrutteringen av kvalifiserte medarbeidere.  Økt trafikk og miljøbelastning  Dersom barnehagen legges ned, vil de barnefamiliene få tilbud om plass i bydelens øvrige barnehager som ligger i områdene rundt Lambertseter, Sæter eller Holtet. Nedre Bekkelaget er avskåret fra dette området, og det finnes ingen hensiktsmessig kollektivtransport. Konsekvensen vil bli at inntil 60 barnefamilier vil måtte benytte skoleveiene til de lokale barna for å kjøre til og fra barnehagen. Dette vil føre til økt trafikkrisiko for skolebarna som bor i området. Dette vil også føre til økt bilkjøring gjennom lyskrysset på Holtet, som allerede har kapasitetsutfordringer.  Lokalsamfunn i vekst  Behovet for barnehageplasser lokalt vil sannsynligvis øke i årene fremover. Vi mener at det derfor er viktig at Nedre Bekkelaget får en permanent barnehage som kan tilpasset et økt behov for plasser.  Barna i Nedre Bekkelaget barnehage, barnehagens ansatte, foreldre, bestyrere i de andre barnehagene i nærmiljøet, FAU og administrasjon ved Nedre Bekkelaget Skole og alle velforeningene i nærmiljøet, ønsker alle at barnehagen skal bestå.  Signer du også, og bidra til at våre minste barn skal få et inkluderende, trygt og trivelig nærmiljø!
  348 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  13 kommentarer:

  Anne Hauge

  Onsdag 23.05.2018
  Jeg støtter denne saken!

  Rita Gera

  Lørdag 19.05.2018
  I support this case

  Gabor Gera

  Lørdag 19.05.2018
  I support this case

  Christian Andersem

  Fredag 18.05.2018
  Full støtte!

  Hanna Carlén

  Mandag 14.05.2018
  Vær oppmerksom på at du må være registrert med adresse i OSLO for å kunne stemme!

  Alexis Garras

  Fredag 11.05.2018
  Støtter saken, men mener at bygningsmassen MÅ bli noe annet om det skal være permanent hos oss. Det som står der nå og har stått som midlertidig (i mange år) er ikke særlig pent å se på for oss som bor rett ved siden av.

  Hanne Klovning

  Onsdag 09.05.2018
  Støtter denne saken. Viktig å ha barnehagen i nærmiljøet. Jeg er bestemor til et barn der og henter henne 1 g PR uke.

  Herborg Erdal

  Onsdag 09.05.2018
  Full støtte

  Nina Bugge Øyen

  Onsdag 09.05.2018
  Støttes

  Herborg Erdal

  Tirsdag 08.05.2018
  Full støtte

  Hanna Carlén

  Tirsdag 08.05.2018
  Vennligst trykk på «skriv under sak» ovenfor dersom du ønsker å støtte saken.

  Bente Frislid

  Tirsdag 08.05.2018
  Jeg støtter denne saken.

  Anne-Karine Røynesdal

  Tirsdag 08.05.2018
  Jeg støtter denne saken