Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gi oss tilbake busstilbudet til holdeplassen på Lille Dal!

  Oslo
   Gi oss tilbake busstilbudet til holdeplassen på Lille Dal!
  Opprettet: 08.05.2018 av Ingjerd Vestad
  Sluttdato for signering: 08.06.2018
  Fra 8. april gjennomførte Ruter en omfattende ruteendring i Søndre Nordstrand med en prislapp på 10,5 millioner kroner. En av endringene er en direkteforbindelse mellom Mortensrud og Holmlia, en forbindelse som har vært etterspurt lenge. Ruter har valgt å la den nye linja, buss 73, starte på Brenna med holdeplassen Pasop som endeholdeplass. Den nye buss 73 erstatter linje 72B fra Brenna, mens linje 72A fra Lille Dal legges ned.   For oss som bor på Dal er avstanden til nærmeste holdeplass nå økt med ca 650 meter etter at de la ned 72A. Bakken opp og ned til bussholdeplassen har en høydeforskjell på 25 meter, så det er en tung bakke å gå. For beboere med funksjonshemminger, for eldre folk som ikke er så spreke som før og for beboere uten bil og sertifikat, er det blitt svært vanskelig å kunne handle og komme seg ut. Hvordan de nå skal komme seg opp og ned veien med varer og annen bagasje synes håpløst. At 72A er lagt ned, gjør det også mye mer tungvint for funksjonsfriske som brukte linje 72A til skolereiser, jobbreiser og fritidsreiser. For de som er spreke nok til å gå opp og ned til holdeplassen, er veien ned til nærmeste holdeplass for lang og bratt til at det er ”et naturlig førstevalg” slik Ruter selv mener kollektivtransport skal være. Derfor velger vi bilen nå oftere enn før.  Mortensrud er vårt sentrale knutepunkt for all videre kollektivtransport og for daglig handel. Beboere på Dal, barn og unge på vei til skole, voksne på jobbreise, beboere uten bil som skal handle på Mortensrud og folk på ulike fritidsreiser vil ha tilbake buss til Lille Dal for å igjen å kunne komme seg til Mortensrud. Vi ønsker å kunne bruke kollektivtransport som ”et naturlig førstevalg” og er overbevist om at det er mulig for Ruter å finne en løsning for å kunne gjenopprette bussforbindelsen fra Lille Dal til Mortensrud. Vi ber derfor Oslo bystyret om å behandle denne saken raskt og fatte vedtak slik at Ruter gjenoppretter en bussforbindelse til holdeplassen Lille Dal. For Arbeidsgruppa for buss til Dal Facebook: https://www.facebook.com/groups/171644010323763/ Mail: karlius@online.no
  371 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Umair Asghar

  Tirsdag 14.08.2018
  Ønsker busstilbudet

  Kåre Magnar Nerstad

  Fredag 18.05.2018
  Vi trenger Buss.

  Kim Helgesen

  Mandag 14.05.2018
  For oss som ofte er ute på reiser er det svært viktig å ha bussforbindelse til Lille Dal. Tidligere har dette fungert ypperlig. Dette er også særdeles vikitg, sett i et miljømessig aspekt. Alternativet vil være egen bil eller taxi med påfølgende miljøutfordringer. Målet må være at flest mulig reisende har mulighet til å benytte kollektiv transport. Da blir det en fallitterklæring å stoppe reiseruten Gardermoen - Lille Dal på Mortensrud. I denne saken bør ruter både være sin rolle som tilbyder av kollektiv transport for hele byen, samt et generelt samfunnsmessig ansvar, bevisst!

  Gerd Sumstad

  Mandag 14.05.2018
  Når vi kommer med flybussen til Mortensrud, er det langt å gå med kofferten fra nærmeste holdeplass og til Lille Dal. Da må vi enten hentes med bil eller bruke Taxi, og dette styrker ikke målet om å kunne bruke kollektiv transport som et naturlig førstevalg!

  Legg til kommentar