Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  AVVIKLING AV STRAX-HUSET

  Bergen, Hordaland
  AVVIKLING AV STRAX-HUSET
  Opprettet: 02.06.2018 av Elisabeth Faye
  Sluttdato for signering: 02.08.2018
  INNBYGGERFORSLAG: AVVIKLING AV STRAX-HUSET Vi ønsker at Bergen kommune lager en plan for avvikling av Strax-huset på Damsgård. Planen bør være ferdig utarbeidet innen 31/12. – d.å., og inneholde hvordan rusmiljøet kan fordeles på flere bydeler. Som beboer i nærmiljøet trenger vi din underskrift for at innbyggerforslaget skal få den nødvendige støtte til at Bergen kommune behandler saken videre i sine politiske organ (det vil si minimum 300 underskrifter). BEGRUNNELSE Alle er kjent med de økende problemene ved miljøet som har utviklet seg rundt Strax-huset. Det er i ferd med å utvikle seg til å bli den ”nye Nygårdsparken”, noe verken nærmiljøet, handelsstanden eller brukerne selv er tjent med. Undergangen like ved er det knapt noen som våger å benytte seg av, da den er nærmest okkupert av brukerne av Strax-huset. Avisene kaller det bare for Strax-tunnelen. Fra et brukerperspektiv er Strax-husets beliggenhet heller ikke god. De er til offentlig beskuelse for alle som passerer. Det kan verken være i brukernes eller de pårørendes interesser at mennesker som har utfordringer i livet med rusproblematikk blir beglodd fra alle bauer og kanter. PARK Bergen kommune planlegger å bygge en ny park i tilknytning til Strax-huset. Vi spør oss; er dette å tilrettelegge for en “ny Nygårdspark”? Dette kan ikke vi beboere stillesittende observere. Bygget Strax-huset ligger i er eid av en privat stiftelse, hvor én person eier over 90%. At 12,7 millioner kroner av offentlige midler skal gå til oppretting av en park for narkomane stiller vi oss veldig kritiske til. Dette er slik vi ser det ingen løsning på problemene! Vi er i tillegg redd for at etablering av en slik park medfører at Strax-huset blir enda mer forankret i lokalmiljøet vårt, noe vi IKKE ønsker. Senest 28.5.18 kan vi lese i BA at Sprøyteromsloven skal endres. “Vi sender i dag ut et forslag om lovendring av sprøyteromsloven til en brukerromslov. Vi foreslår å åpne for injisering av andre stoffer enn heroin, samt for røyking av heroin” sier Bent Høie. Behandlingen av lovforslaget vil ta rundt ett år. “Det øyeblikket loven endres og det blir lov å innta andre rusmidler, på andre måter, er vi klare”, sa Erlend Horn ved åpningen av Strax-huset. Hvis brukerne kan innta de ulike stoffene sine under tak i Strax-huset bortfaller mye av argumentasjonen for å anlegge park utenfor… LOKALMILJØ Området vårt skårer generelt lavt på levekårsundersøkelser. Damsgårdssundet /Indre Laksevåg er et områdesatsings område på grunn av dette. Plasseringen av Strax-huset i et område som allerede har mange sosiale utfordringer gir en ekstra stor belastning i et sårbart lokalsamfunn. Etter miljøet rundt Strax-huset kom, merker vi beboere at miljøet i området har forverret seg med økende kriminalitet, både mtp. narkotikaomsetning, intern vold, prostitusjon og vinningsforbrytelser. Vi som bor på denne siden av Puddefjordsbroen finner det undrende at Bergen kommune valgte å plassere Strax-huset i nettopp denne delen av Bergen, på tross av alle advarslene fra ulike faginstanser. Beliggenheten av Strax-huset gjør at vi som bor her, spesielt på Laksevågsiden og nordre del av Gyldenpris, må forholde oss til et stadig voksende og hardere narkotikamiljø når vi skal til og fra sentrum, besøke venner, gå / sykle til jobb etc. Mange har ikke mulighet til å gå rundt, og dette skaper en frykt, spesielt hos familier, barn, ungdommer, eldre og utsatte grupper i nærmiljøet. Endel ressurssterke barnefamilier velger bort eller ønsker å flytte på grunn av den situasjonen vi har i dag. Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende, og vi kan ikke (stilltiende) la det få fortsette! Vi ønsker å opprettholde mangfoldet vi har på Løvstakksiden. Lokalmiljøet kan ikke fortsette å ha denne ekstra belastningen politikerne påfører oss med å huse det hardeste rusmiljøet for HELE Bergen kommune og omegn. PLANER FOR DESTABILISERING AV STRAX- HUSET Vi beboere ønsker at Bergen kommune skal etablere en plan for avvikling av Strax-huset i sin nåværende form. Vi ønsker at belastningen skal fordeles mellom flere LAVTERSKEL MO-sentre i flere bydeler, ikke kun på Laksevåg. UNDERSKRIFTSKAMPANJE Vennligst skriv under på dette innbyggerforslaget slik at Bergen kommune er pliktig til å se på denne saken på nytt og arbeide for å destabilisere Strax-huset. Nå har Damsgård, Laksevåg og Løvstakksiden hatt nok belastning. Andre løsninger må finnes! Vennlig hilsen Initiativ:Laksevåg
  658 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  10 kommentarer:

  Kristian Mikalsen

  Onsdag 19.09.2018
  Synd jeg ikke fikk med meg denne kampanjen tidssnok. Vil gi min støtte til dette. Dagens løsning med Strax Huset, er en stor belastning for nærmiljøet. Har selv vitnet sprøyter på lekeplass, grupper med "brukere" som rett og slett legger beslag på lekeplassen mens ungene pent finner seg i å leke lenger bort i nabolaget. Er synd at det har blitt slik, nok en lite gjennomtenkt avgjørelse av byens politikere.

  Erlend Hatlem

  Mandag 02.07.2018
  Man kan alltid undres hvorfor politikerene valgte Laksevåg som plass for å stue bort alle de narkomane "problemene".

  Pål-Eric Lyngvær

  Onsdag 27.06.2018
  Slik det er i dag fungerer ingenting og de blir bare kasteball i samfunnet. En ruspolitikk som ligner på Portugals vil løse mange problemer vi har i dag. Men dessverre så er politikken i Norge en evigvarende ond sirkel hvor fornuften ikke alltid regjerer.

  Thomas Grimsø

  Lørdag 09.06.2018
  Det er ikke snakk om den enkelte narkomans rettighet til å bli inkludert i vårt samfunn som er til diskusjon, ei heller respekt for den enkelte, gjerne ofte som en svakerestilt gruppe, men om hvordan det offentlige skal håndtere problemet med narkomane. Om vi skal samle samfunnsproblemer på en plass, eller om problemene skal fordeles utover. Det er jo bare å kalle en spade for en spade, de umiddelbare konsekvensene rundt en narkoman er godt kjent, og påfører den narkomane sin familie og tilfører problemer til hele samfunnet, og problemene skaper utfordringer nå problemene blir synlig og skal løses av samfunnet. Dette er ingen sjokkerende nyhet. En narkoman skal tross denne ekstra belastningen vedkomne påfører samfunnet, så skal han/hun behandles på lik linje med «alle oss andre», dvs helt normalt. Med respekt og verdighet, og med mulighet for å uttale seg. Det som ikke er normalt er å øke belastningen på en bydel, er det slik at vi kan lage bydel for f.eks bevegelseshemmede egen bydel for arbeidsledige, egen bydel for ditt og datt. Uten videre sammenligning. Jeg ønsker noe annet for min familie. Hva med å løse utfordringene bydelsvis, men kanskje med en kompetansegruppe som går på tvers av bydeler. For de som har sett Petter uteligger, og suksessen med =Kaffe, så burde dette også være en av flere ting som kunne vært mulig i Bergen som er en «kaffeby». Jeg ønsker at narkomane får den hjelpen de har behov for, men ikke på bekostning av nærmiljøet til mine barn

  Adrian Larsen

  Onsdag 06.06.2018
  Politikerne i Bergen er totalt mislykket når det gjelder rusproblematikken. De har faktisk vært ubrukelig. Håper de leser dette slik at de kan se hvor ubrukelig de faktisk er.

  Arild Helle

  Tirsdag 05.06.2018
  Det er på høy tid den økende problematikken i dette fra før belastede området gripes fatt i. Personene som nå har tatt initiativ til at Strax-huset i sin nåværende form avvikles fortjener all mulig ros. Det var motargumenter da det kom konkrete planer på bordet for å sprenge rus miljøet i Nygårdsparken. Jeg tror ingen ønsker seg tilbake til det som var. Strax-huset og tilstøtende områder er i ferd med å utvikle seg til å bli den "nye Nygårdsparken" Kriminaliteten er og økende i området. Det er ikke mange uker siden en person ble alvorlig skadet da han ble kniv stukket i den beryktede undergangen som er okkupert av rusmisbrukere. Denne utviklingen må stoppes. Slik ønsker vi ikke å ha det. Innbyggerforslaget er godt argumentert og alle som har minimum av interesse i å snu dagens negative utvikling anbefales å signere på dette godt begrunnede forslaget.

  John Barry Wøllo

  Søndag 03.06.2018
  Svar til Jana Noel. Jeg er 100% enig i at dette på noen som helst måte løser problematikken rundt rus. Det vil heller ikke være noen fordel for dem som måtte "overta" denne gruppen. Men det er heller ikke hva denne underskriftskampanjen dreier seg om. Vi vil ha tilbake tryggheten og livskvaliteten, ikke at barna våre skal føle seg utrygg på vei til byn/ skole/ buss/ hjem etc. Denne utryggheten løses ikke ved hjelp av en holdningskampanje. Dette kan kun løses ved at politikerne ser at vi på Laksevåg ikke skal føle denne utrygghet. At vi ikke skal plukke sprøyter i hager, lekeplasser og bed. At sykkelen til 6 åringen skal få stå i fred. Vi deler gjerne Laksevåg med alle. Men da må alle ønske det samme, et trygt nabolag for alle.

  Jana Noel

  Søndag 03.06.2018
  Hei, Det er flott aa se at man engasjerer seg for naermiljoet og vil forbedre levevilkaaret til mangfoldet som det er snakk om her, men hvem er det man stenger ute fra mangfoldet? Jeg tror det finnes mange andre loesninger som ikke er like kortsiktige som man heller burde bruke tid og energi paa. Kunne man kanskje ogsaa spoerre dem det gjelder? Og da tenker jeg paa dem som har direkte med Strax-huset aa gjoere. Jeg glor og beskuer ingen, hverken de som gaar inn eller ut av Strax-huset eller folk som gaar forbi meg i gaten helt andre steder. Rydde opp i Nygaardsparken, flytte vekk dette problemet som det her er snakk om, det ser jo ikke ut til at det ble noe mindre narkotikaavhengiget av det, derfor vet jeg at flytting (igjen denne flyttingen) eller oppdeling av problemet som det er snakk om her kommer til aa hjelpe noen med sin avhengighet. Skal man ta tak i et problem hjelper det ikke aa gjoere det ved aa flytte det et annet sted, eller dele det opp som et slags teoretisk mattestykke. Her er det snakk om helt konkrete og praktiske situasjoner, mennesker og problemer hvis man vil snakke slik, som man maa ta tak i paa mange forskjellige maater og tider. Stikkord som man heller bruke tid og energi paa er forebygging,oppfoelgning, motivering, integrasjon, sosialisering, aktivisering og solidaritet. Med vennskapelig hilsen Jana Noel

  Hege Antonsen

  Lørdag 02.06.2018
  Fordel problemet på flere bydeler

  Bjarte Solvik

  Lørdag 02.06.2018
  Nei til straxhuset

  Legg til kommentar