Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Åpne oppdrettsanlegg i sjø må transformeres til lukkede anlegg i sjø og/eller på land

  Vestland
  Åpne oppdrettsanlegg i sjø må transformeres til lukkede anlegg i sjø og/eller på land
  Opprettet: 29.08.2018 av Rune Birger Nilsen
  Sluttdato for signering: 20.12.2018
  Åpne oppdrettsanlegg har knekt ned Hordaland fylkes og Hardangers lakse og sjøørretsstammer i særdeleshet. generelt er det marine økosystem også truet. Hordaland Fylkeskommune bidrar negativt til denne nedbrytende praksis ved å godkjenne konsesjoner. Hordaland Fylkeskommune opptrer også svært passivt i forhold til å gi tydelig beskjed til Stortinget og Regjeringen om at samtlige åpne oppdrettsanlegg må transformeres til lukkede anlegg i sjø og/eller land. Det er bare denne måten ordet bærekraftig forvaltning kan benyttes i oppdrettsnæringen. Norsk lov brytes over hele spekteret, det er bare å ta for seg.
  4 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.