Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bruk/Bevar Riskatun som kulturbygg

  Sandnes, Rogaland
  Bruk/Bevar Riskatun som kulturbygg
  Opprettet: 12.09.2018 av Pamela Cranner
  Sluttdato for signering: 12.10.2019
  BRUK/BEVAR RISKATUN SOM KULTURBYGG!!! Kommunen har vedtatt å rive halve Riskatun, bygge en ny barnehage og så rive resten for å legge ut arealet til salg av boligtomter. Dette i et marked hvor flere byggeprosjekter er på hold pga. et overmettet boligmarked. Kommunen holder på med omregulering, og byggeprosessen kan ta flere år! I mellomtiden, står hele den flotte bygningsmassen helt tom, oppvarmet og i god stand. Sandnes Kommune har blitt forespurt over tid om bruk av bygget men med negativ svar. Sånn kan det ikke fortsette! Disse utgiftene går fra vår skatteseddel uten at vi får benytte oss av bygget! Det er flere grupper, organisasjoner og kunstnere, alle aktive i bygda, som er interessert i å ta bygget i bruk. …Og vil helst behold det halvet bygget. Riskabuene trenger sårt kulturbygg og Kommunen må høre på oss! Det trenges 300 stemmer for å kreve politisk behandling av saken. Hvis vi ikke prøver å få det til, skjer det i hvert fall ingenting. Det er fare for at store verdier går tapt! Sandnes har Varatun. Riska kunne fått Riskatun! Vi må få Sandnes Kommune Eiendom til å høre på oss! Forslag til bruk av bygget: Utstillinger og Tilstelninger (det er storkjøkken der) Aktivisering/kursing av unge, tenåringer, voksne og eldre Treningslokaler med garderober til bl.a. Idrettskolen med sine 60 barn! Kontorlokaler til grupper og organisasjoner Atelier og verksted til kunstnere og kunst-og-håndverks grupper Med flere. Her er muligheter mange!
  144 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  2 kommentarer:

  Cheryl's Gobine

  Torsdag 13.09.2018
  Hvis bygget blir ordentlig sjekket før, så skriver jeg meg under. Skulle gjerne hatt en plass der man fikk utfolde seg mer ja. Bygda våres vokser stadig - og mer blokker med leiligheter trengs da ikke? Tenk på veiene folkens. Her trengs det mer plass for de av oss som allerede er her!

  Tor Eivind Ravndal

  Torsdag 13.09.2018
  Signeres

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.