Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Mer penger til fysiske fritidsaktiviteter til fattige barn

  Vestfold
  Mer penger til fysiske fritidsaktiviteter til fattige barn
  Opprettet: 20.09.2018 av Emilia Petersen Norberg
  Sluttdato for signering: 10.10.2018
  Siden 2001 har andelen fattige familier i Norge tredoblet seg, det vil også si at flere barn lever under fattigdomsgrensen i Norge. Fattige familier har ikke rå til fritidsaktiviteter til barna, noe vi synes alle barn har rett til. Tallene viser at 27% av barna i alderen 0-17 år deltar ikke i en organisert fritidsaktivitet i løpet av en uke, sier redd barna. Dette gjelder som regel barn fra lavinntektsfamilier, barn med funksjonshemninger og barn fra flyktning- og innvandrerfamilier. Dermed ønsker vi at regjeringen skal gi ut 200 millioner i året til fattige familier i Norge, slik at de kan brukes til fysiske fritidsaktiviteter til barna. Dette er viktig fordi barn som deltar i en idrettsorganisasjon eller annet er del av et fellesskap og miljø. Det er viktig for barn å drive med noe som de synes er gøy, og få utløp for sportslige egenskaper. Fysisk aktivitet spesielt som ung har en avgjørende effekt på helsen din gjennom hele livet, som er vanskelig å ta igjen senere i livet. Vi ønsker dermed at idrett skal bli noe alle barn kan delta på uavhengig av foreldrenes økonomi. Dette kan skape sunnere liv og bedre helse hos Norges fremtid. Signer saken og vis at du bryr deg om Norges barn.
  95 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar