Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Trygg skolevei på Ammerud!

  Oslo
  Trygg skolevei på Ammerud!
  Opprettet: 01.11.2018 av Gunhild R. Farstad
  Sluttdato for signering: 31.05.2019
  Vi krever tryggere vei for barna våre! Ammerud er et folkerikt sted, og et godt sted å bo. Men nå er foreldre som bor i Ammerudskogen, området på sørsiden av Ammerudveien, i økende grad bekymret over de utrygge trafikkforholdene langs skoleveien. Vi ønsker å invitere Bymiljøetaten i Oslo kommune på befaring for å se forholdene med egne øyne, og motta innspill på hva vi mener er viktige tiltak for å gjøre veien tryggere for barna våre. Vi ønsker: • Bedre planmessig tenkning rundt dette området som helhet, med fokus på barn og unges trafikksikkerhet • Tiltak for å gjøre trafikkbildet tryggere for barn (innsnevringer, opphøyde fotgjengerfelt, utvidelse av veier, fortau mv) • Tiltak for å redusere biltrafikk, parkering og høy hastighet og sørge for at bilene ikke kan/må kjøre opp på fortauet • Mulighet for å få avlastet området med flere ruter, åpning av stengte veier, eventuelt enveiskjøring slik at trafikken blir mer oversiktlig Økt fortetting og mange barn, men ingen oppgradering av veinettet I de siste ti årene har området sør for Ammerudveien; Ammerudskogen, fått mange nye eneboliger og rekkehus. Her finner man tre barnehager; Tjernveien, Ammerudkollen og Huken naturbarnehage; og Apalløkka ungdomsskole. Ammerud barneskole ligger på nedsiden av Ammerudveien, og trafikken av barn og ungdom til og fra disse barnehagene og skolene er stor i alle retninger. Området fortsetter å fortettes, og med et generasjonsskifte i området, kommer stadig nye barnefamilier til. Bare i Lillogrenda-feltet bor det 88 familier, de fleste med to eller flere barn i barnehage- eller skolealder. Med økt utbygging av området gjennom mange år, ville man kunne forvente at det også hadde blitt en oppgradering av veinettet i området. I stedet har vi kartlagt at det er uklart hvem som har ansvaret for veiene i dette området, og lite har blitt gjort for å forbedre standarden. Dårlige veier skaper en farlig hverdag for barna våre Uklare eier- og forvaltningsforholdene skaper svært kritiske situasjoner og mange små nesten-ulykker, særlig om vinteren. Det er generelt dårlig sikt, smale og hullete veier, det er lite fortau og gangveier. Det er lite eller ingen regulering både av trafikk og parkering, og en del biler kjører stygt til tross for 30-sone i hele området. På vinteren er det skummelt å la barna ferdes alene. Da er veiene enda smalere, dårlig brøyting, lite sikt, og biler som tar fart opp vanskelige bakker, sklir i alle retninger og parkerer ekstra langt ut i veien fordi det er mye snø. Småulykkene og de farlige situasjonene blir mange flere. Lilloseterveien er en hovedvei i området – og et hovedproblem. Denne veien er for trang, mye på grunn av parkering på begge sider av veien, og det er til tider dårlig sikt i kryss og rundt svinger. På grunn av flere rette strekninger er det mange biler som kjører veldig fort her. Beboere i området frykter at det bare et spørsmål om tid før et barn blir offer for en tragisk trafikkulykke. Hvorfor skal du skrive under på dette initiativet? Gjennom et års tid har en gruppe foreldre jobbet med en kartlegging av området, og tar vi nå opp forholdet med Bydel Grorud og Bymiljøetaten politisk og administrativt. Ved å skrive under på denne saken, viser du at vi er mange beboere på Ammerud som er opptatt av å få en trygg vei til barnehage og skole, og blir med på å sikre at saken må håndteres av Byrådet som kan bestemme at noe skal skje med området vårt. Aksjonsgruppa Trygg skolevei på Ammerud https://www.facebook.com/tryggskoleveiammerud/
  368 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  10 kommentarer:

  Gunhild R. Farstad

  Mandag 12.11.2018
  Takk Magali! Akkurat nå er det viktigst å samle underskrifter slik at vi får saken vår opp i Oslo kommune. Bli også gjerne med i facebookgruppa vår. Hvis du har bilder eller beskrivelser av problemer så skriv gjerne et innlegg der. Hilsen Gunhild i aksjonsgruppa.

  Magali Hytten

  Fredag 09.11.2018
  Hei, vi bor i nederste del av Lilloseterveien (mot T-banen) og har lenge tenkt på å ta initiativ til i alle fall å få fortau oppover her. Vi er helt enige i at det ikke føles trykt å gå her med små barn. Dette er både på grunn av stor trafikk, trangt for bilene å kjøre (blant parkerte biler som ofte står på begge sider) og farten mange av bilene holder. 30km i timen skiltet står lite synlig nederst i svingen og det er lite tiltak som gjør at bilene overholder denne grensen. Så tusen takk for flott initiativ. Om det er noe mer enn underskrift som vi kan bidra med, ta gjerne kontakt.

  Amal Salhi

  Torsdag 08.11.2018
  Flott tiltak

  Beate Nielsen

  Torsdag 08.11.2018
  Husk at barna også kan skrive under, ingen aldersgrense!

  Pia Lang-Holmen

  Tirsdag 06.11.2018
  Tusen takk for gode innspill, Beate! Vi tar det med oss i det videre arbeidet!

  Beate Nielsen

  Mandag 05.11.2018
  Flott tiltak, det er på tide å få gjort noe med alle veier på Ammerud:) Nå som huken stenger til nyttår (Gudskjelov), må det bli lagt ny asfalt på både hovedveien, rundt huken og småveiene. Foreldrene mine har nå bodd i Lilloseterveien i snart 30 år, veien har aldri fått ny asfalt kun hullene blir tettet igjen med jevne mellomrom. Det må jo både koste mindre og bli mindre jobb på sikt å få lagt ny asfalt som holder. Det er så lite parkeringsmuligheter for de i høyblokka nedenfor Lilloseterveien, at de parkerer derfor på hele forsiden av barnehagen. Alle som bor i Ammerudskogen må nesten få lov til å ha tilgang på bil pga. store avstander til matbutikker, t-bane osv, så parkeringsmulighetene må bli bedre. Veien som ble sperret mellom Rødtvet og Ammerud for mange år siden bør åpnes, også sperringen i Parkenga bør åpnes opp for trafikk. Veiene bør generelt bli bredere slik at alle kan kjøre trygt og gå trygt! Kanskje skulle det vært åpnet en vei direkte fra Ammerud og bort til Grorud, ikke bare gangvei men kjørevei. Savner også en lokalbutikk på indre Ammerud. Mvh Beate

  Gunhild R. Farstad

  Lørdag 03.11.2018
  Takk! Husk å del med alle dere kjenner i Oslo så når vi nødvendig antall underskrifter!!

  Kristin Tandberg

  Lørdag 03.11.2018
  Takk for meget godt og NØDVENDIG initiativ, håper det fører frem raskt! Som mormor til barnehagebarn og skolebarn i området er jeg meget bekymret. Vi har INGEN BARN Å MISTE - hverken egne eller andres!

  Pia Lang-Holmen

  Fredag 02.11.2018
  Hei Kari! Takk for at du skriver under! Med mange underskrifter kan vi vise at det er mange som bryr seg, og få politikerne og kommunen til å våkne! Jeg håper du kan få med deg flere på å underskrive! Hilsen Pia, fra aksjonsgruppa «Trygg skolevei på Ammerud»

  Kari Margareth Tønder

  Fredag 02.11.2018
  Jeg har skrevet under fordi det er mange barn som ferdes langs denne farlige veien. Vi har ingen barn å miste. Selv har jeg barnebarn som bor i Ammerud -grenda og er elever på Ammerud skole. Jeg tør ikke tenke på hvordan det ville være å miste noen av dem. Det må gjøres noe for å trygge skoleveien til barna våre?

  Legg til kommentar