Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til bomstasjoner i Hedmark, enhver bruk av bomavgifter

  Innlandet
  Nei til bomstasjoner i Hedmark, enhver bruk av bomavgifter
  Opprettet: 03.11.2018 av Ruth Violet Harby
  Sluttdato for signering: 31.12.2018
  Innbyggerne i Hedmark fylke krever fjerning av bomstasjoner / bomring som hindrer FRI FERDSEL. Vi krever en folkeavstemning i Hedmark fylke om å fjerne enhver bomstasjon som ikke følger retningslinjene i teksten, prinsippene og "ånden" i Norges Grunnlov. Man burde gjøre samme i alle nærliggende områder som er avhengig av å reise gjennom Hedmark fylke. Vi krever vår rett jfr. § 49, siste avsnitt: "§ 49. Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg. Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov." Se også kommunens "rettighet" til å ilegge bomavgift som må godkjennes av stortingets flertall; "§ 75. Det tilkommer Stortinget a) å gi og oppheve lover; å pålegge skatter, avgifter, toll og andre offentlige byrder, som dog ikke gjelder ut over 31. desember i det nærmest påfølgende år, med mindre de uttrykkelig fornyes av et nytt storting; d) å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter; Derved må kommunen / landet finne en annen måte å få dekket "sine utgifter", men også fremlegge budsjetter som viser sine krav overfor innbyggerne. Folkebevegelsen ønsker deg og dine en riktig god uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!
  129 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Birger Eriksen

  Tirsdag 20.11.2018
  FNs Menneskerettighetserklæring Artikkel 13: Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

  Bjørn Olav Mostue

  Torsdag 08.11.2018
  Nok er nok

  Morten Dæhli

  Søndag 04.11.2018
  Nei til bomringer.

  Anne Lise Hanstad

  Søndag 04.11.2018
  Nei til bomringer