Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til migrasjon - Marrakesh-avtalen

  Nedre Eiker, Buskerud
  Nei til migrasjon - Marrakesh-avtalen
  Opprettet: 20.11.2018 av Ingar Grøndahl
  Sluttdato for signering: 27.12.2018
  Viser til § 49 i Norges Grunnlov; "§ 49. Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg. Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov." *§*§*§*§*§*§* Vi KREVER en folkeavstemning i kommunen i denne saken. Stortinget skal som folkets innvalgte representanter, følge innbyggernes vilje. For å vise velgernes vilje, må samtlige kommuner i Norge starte underskriftkampanje og KREVE folkeavstemning i kommunen de selv bor i. Resultatet av folkeavstemningene må stortingsflertallet følge jfr. bl.a. nevnte § 49. Undertegnede kjenner ikke til at dette er stemt over på stortinget, men de MÅ vente på neste storting før dette kan iverksettes da dette vil ha stor innvirkning på Norges økonomi og funksjon. Les også §§ 1 og 2, samt 75 underpunkt a og d. Norge har et såkalt representativt demokrati, dette betyr at representantene på stortinget skal følge velgernes vilje! Hvordan akter stortingsflertallet å bruke penger til denne migrasjonen? SPRE denne over hele landet og få laget en underskriftkampanje i hver eneste kommune snarest! Folkebevegelsen ønsker deg og dine en riktig god fortsettelse av ny uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!;-)Ingar
  211 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  6 kommentarer:

  may britt paulsen

  Onsdag 05.12.2018
  en annen signering som også har litt bredere signering https://www.change.org/p/statsminister-og-leder-i-h%C3%B8yre-stopp-fns-migrasjonspakt?fbclid=IwAR3crz5mDluoaIRbKp6EnWsc-SE0Oxc8ywSPjV0zWDNUppD6UA4pQtl3dw4

  Ingebjørg Røkenes Karlsen

  Onsdag 05.12.2018
  Dette burde deles over alt, men folke sover og de har det for godt til å bevege seg ut av sofaen og ta på seg en gul vest og komme seg til Oslo for å vise at nok er nok. Vi trenger ikke flere overgrep fra Regjeringens side, og denne betyr at vi gir fra oss landet, kulturen, religionen, selvråderetten og alt vi eier å har til de som får anledning til å ta for seg. Vi ender opp som tjenere for et endret Europa, med andre lovverk som dateres tilbake til en annen tid. Er det det vi vill ha?

  Gudmund ueland

  Tirsdag 04.12.2018
  Nå er det på tide å våkne fra dvalen!!

  Kjell Prestegaarden

  Torsdag 29.11.2018
  Folket må våkne! Så skriv under! Det er enkelt, bare forstå problemet! Hvem vil her i Norge ha fri innvandring? Vi trenger våre restriksjoner. De er der for å beskytte vår nasjonalisme! For å beskytte oss, mot emigranter som ikke hat pass etc. Med Marrakech avtalen har flyktninger blitt lovlige emigranter. Grunnloven er jo i mot dette.

  Kjetil Lystad

  Tirsdag 27.11.2018
  ...

  Stein-Erik Hagberg

  Tirsdag 27.11.2018
  Dette må vi ha kontroll på selv og ikke overlate til FN

  Legg til kommentar