Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utredning av InterCity til Bommestad

  Larvik, Vestfold og Telemark
  Utredning av InterCity til Bommestad
  Opprettet: 22.12.2018 av Jørn Heggenes
  Sluttdato for signering: 31.12.2018
  Bommestad Vi ønsker at Larvik kommunestyre i sitt møte 9. januar gir Bane NOR i oppdrag å utrede mulighetene for jernbanestasjon på Bommestad. Bommestad ligger like ved E18. Området er i liten grad utbygget, og beliggenheten nær Larvik sentrum, allerede etablerte pendlerparkeringer og avkjøringer til E18 vest og øst gjør Bommestad til et svært relevant alternativ for InterCity-tog til stor-Larvik.  Bane NOR har utredet to alternativer; Kongegata og Indre havn som begge er plassert i dagens bysentrum. Den nasjonale strategien tilsier sentrumsnære plasseringer, men det er kommunestyret som er planmyndighet og som skal planlegge og utvikle kommunen. Derfor mener vi som signerer dette innbyggerinitiativet at kommunestyret i sitt møte i januar skal be Bane NOR om å også utrede et alternativ utenfor sentrum. Kommunestyret må få alle muligheter belyst slik at de kan fatte en beslutning på best mulig grunnlag.  Stasjonsvalg som legges ut på høring i januar 2019 vil påvirke hele Larvik i uoverskuelig fremtid. Sentrumsalternativene kan riskere å aktivt fungere som sperre mellom by og sjø og krever betydelig inngripen i bebyggelse og byutforming. Både Indre Havn og Kongegata kan bidra til at Larvik sentrum blir biloppstillingsplass for alle togpendlerne.
  221 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  6 kommentarer:

  Sten A Brevik

  Søndag 30.12.2018
  Blir det sentrum velger vi Sandefjord, Bommestad er en god løsning

  Solveig Strandbakken

  Søndag 30.12.2018
  :)

  Betina Ilkunsal

  Søndag 30.12.2018
  ✔️

  Thomas Lorier

  Torsdag 27.12.2018
  Ta å tenk litt da. Det kan da vel ikke være for mye å be om....?

  Anette knudsen

  Onsdag 26.12.2018
  Skrivd under

  Bjørn Erik Hansen

  Søndag 23.12.2018
  Vil ikke ha indre havn eller le legge for handelen i sentrum . Ja til Alfred tomta eller dette .

  Legg til kommentar