Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Marrakesh- / Migrasjonsavtalen

  Nedre Eiker, Buskerud
  Marrakesh- / Migrasjonsavtalen
  Opprettet: 05.01.2019 av Ingar Grøndahl
  Sluttdato for signering: 05.06.2019
  Viser til § 49 i Norges Grunnlov; "§ 49. Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg. Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov." *§*§*§*§*§*§* Vi innbyggerne i Nedre Eiker, KREVER en folkeavstemning i kommunen i denne saken. Kommunestyret og Stortinget skal som folkets innvalgte representanter, følge innbyggernes vilje. For å vise velgernes vilje, må samtlige kommuner i Norge starte underskriftkampanje og KREVE folkeavstemning i kommunen de selv bor i. Resultatet av folkeavstemningene må stortingsflertallet følge jfr. bl.a. nevnte § 49. En mulig migrasjon vil ha stor innvirkning på Norges økonomi og funksjon. Les også §§ 1 og 2, samt 75 underpunkt a og d. Norge har et såkalt representativt demokrati, dette betyr at representantene på stortinget skal følge velgernes vilje! Hvordan og hvorfra akter stortingsflertallet å bruke penger til denne migrasjonen? SPRE denne over hele landet og få laget en underskriftkampanje i hver eneste kommune snarest! Folkebevegelsen ønsker deg og dine en riktig god fortsettelse av ny uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!;-)Ingar Mobil.: 951 55 265

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.