Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Revurdering av Čorroguolbba boligfelt i Tana Bru

  Deatnu Tana, Troms og Finnmark
  Revurdering av Čorroguolbba boligfelt i Tana Bru
  Opprettet: 09.01.2019 av Mia Larsen
  Sluttdato for signering: 09.02.2019
  Boligfeltet Čorroguolbba ble 14.06.18 ferdig regulert og vedtatt av Tana Kommune. Det stilles spørsmål ved hvor gjennomtenkt disse planene er, med tanke på en langsiktig utbygging av Tana Bru sentrum. Boligfeltet i seg selv virker å være velutformet, men plasseringen er direkte katastrofal. Aldri har noen kjørt ut av Tana Bru sentrum med retning Rustefjelbma og sett seg til venstre på sletta opp under skyggefjellet og tenkt "jøss, her kunne jeg tenke meg å bo". Å plassere næringsbygg med utsikt utover elva slik det er gjort med både styronor, slakteriet og hele Deatnudearbmi, og videre å foreslå boligbygging på andre siden av vegen virker å være lite gjennomtenkt. Ønsker vi ikke attraktive boligtomter i Tana? Når man nå kjører med bil nordover mot Austertana, eller seiler med elvebåt nedover elva fra Tana Bru tårner slakteriets brakkebygg og styronors industripiper seg frem som et trist skue langs elvekanten. Enn om dette skuet heller hadde bestått av lavtbyggende bolighus med grillhytter på elvekanten hvor Tanaværingen kunne nyte sommerkveldene langs elva? Hva hadde det gjort for bolysten i Tana? Med forbehold om at tomteplanen for det nye boligfeltet kanskje ikke er oppdatert så virker det å være ingen, eller hvertfall få, som har søkt om tomter på nåværende tidspunkt. Kanskje vitner dette om at flere er enige, og at vi bør tenke i litt andre baner for boligutvikling i tana bru for fremtiden? Selve utbyggingen av tomtene er ennå ikke påbegynt, og det er fremdeles mulig å snu i saken før man bruker alt for mange økonomiske ressurser her. Får vi nok engasjement og underskrifter er det mulig at Tana Kommune vil behandle denne saken på nytt. Undertegnede har mange innspill til alternative tomter for boligbygging og ønsker at man i større grad involverer tana kommunes befolkning i denne prosessen enn hva det har vært gjort til nå.
  135 av 58 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  11 kommentarer:

  Solfrid Jessen

  Torsdag 14.02.2019
  Flott ,

  Per Ivar Stranden

  Torsdag 10.01.2019
  Fint initiativ, håper bare debatten blir saklig. Ingen i dagens kommune administrasjon, eller ledelse for øvrig, kan ta ansvaret for tidligere tiders vedtak. Denne saken viser også at det er veldig viktig at folk møter opp,når det inviteres til folkemøter om reguleringsplaner og slikt. Områder (vestre seida) som ligger langs elva, er jo nå regulert og tomter er vel etter hvert byggeklare. Så det er absolutt sånn at kommunestyret er villig til å være med på å støtte slike saker.

  Sverre Kimo Pedersen

  Torsdag 10.01.2019
  Det er flott at Mia etterlyser bolyst i boligpolitikken i Tana. Hvorfor skal tomtene gjemmes bort hvor ingen utsikt finnes. Og hvorfor lages tomtene så knøttsmå at du ikke kan gå halvnaken og usjenert inne i ditt eget hus? Har vi dårlig plass her på vidda? Er sikker på at noen meter mer vann og avløp ikke hadde skremt folk fra å kjøpe en tomt hvor du kan utvikle mer aktivitet som sauna, grillhytte, bålplass, kjøkkenhage osv. DET skaper bolyst, ikke en tomteflekk kun for å ikke bli våt i håret. Men slike ting betyr ingenting for de som tegner og regulerer tomter i Tana, de trenger avløsning øyeblikkelig.

  Lars Erik Bønå

  Torsdag 10.01.2019
  Et meget godt initiativ, men det kommer 50 år for seint. Da Tana og Polmak kommuner ble slått sammen i 1964, var det debatt om hvor kommunesenteret skulle bygges. Valget falt på Tana bru fordi det lå på den gamle kommunegrensa og fordi det var jomfruelig mark. Man kunne planlegge fritt utenom campingplassen, Sonja Andersens hus og Shellstasjonen. Og så presterte man å tegne kartet med hodet under armen og armen i bind. Og vi vet hvilket parti som har regjert i Tana i mannsaldre, styrt gjennom kameraderi på kryss og tvers, delt ut torneroser i valgkampen og står ansvarlig for denne bakvendtlandsutviklingen. Godt valg til høsten!

  Jan Vidar Balto

  Onsdag 09.01.2019
  Jeg støtter deg fullt ut. Meget godt initiativ som mange Tanaværingen kan slutte opp om. Stå på!

  Benny B

  Onsdag 09.01.2019
  Hei Kan være noe med 100 meters sonen til elva? E på tynn is her nu, men mener å huske at d e vanskelig å bygge nært elva....

  Tone Haagensen

  Onsdag 09.01.2019
  Alltid «stusset» på akkurat den planen, -spurt mange politikere og flere av «byråkratene» i kommunen i den tiden, men fikk aldri klare svar, - i ettertid har nok flere av de som sto bak den reguleringen sett galskapen i det de gjorde. Surt at de beste boligtomtene ved Tanabru er benyttet til industriformål. Kjempeflott initiativ Mia

  Marit Broch Johansen

  Onsdag 09.01.2019
  Bra initiativ, Mia. Jeg er enig med deg.

  Tormod Nilsen

  Onsdag 09.01.2019
  Helt riktig. Plasseringen av mange næringsbygg i Tanabru e helt malplassert.

  Benn Larsen

  Onsdag 09.01.2019
  Det er flott at her er noen som engasjerer seg i utbygginga ved Tanabru. Når det gjelder forhistorien om arealplanene i Tanabru, hadde Tana Kommune laget en fornuftig og fremsynt reguleringsplan hvor arealene langs elva fra Hotellet og nordover skulle være forbeholdt boligbygging og det var og satt av arealer til et bygdetun. her. Det som videre skjedde var at FFR, nå Boreal skulle etablere seg i Tanabru. De stilte som krav for etableringa å få den tomta der hvor bussene nå står. Dette var i strid med den areal og reguleringsplanen man hadde for området fordi her skulle ikke etableres industri. Der var bare bygget et bygg som oppfylte kritieriene til de bygg som skulle være på det området og det er sølvsmia. Det var satt opp før FFR etablerte seg. Men svake politikere i kommuneledelsen endret reguleringsplanen for å få dette til. Jeg husker at blant annet vår sogneprest Øystein Skille som da var representant for Høyre i kommunestyret, kjempet i mot at en skulle endre reguleringsplanen å tillate industri på området der. Dessverre fikk ikke han gehør for sitt syn og dermed var området lagt åpen for industriutbygging på det som var noen av de fineste arealene langs elva. Det er likevel mulighet å kunne ta i bruk de arealene som ennå finnes nord for Styronord og de kan en ta i bruk til boligbygging.

  Hege Persen

  Onsdag 09.01.2019
  Du setter ord på det mange har tenkt før deg. Veldig bra Mia.