Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar sparkføret – Slutt å strø

  Lillehammer, Oppland
  Bevar sparkføret – Slutt å strø
  Opprettet: 11.01.2019 av Martin Stok
  Sluttdato for signering: 11.02.2019
  Lillehammer ønsker å fremstå som Norges vinterby, og det fremstår derfor provoserende at alle gangveier blir strødd så snart det kommer fin vintersnø. Dette er ødeleggende for alle innbyggerne som ønsker å benytte spark som et transportmiddel. Lillehammer kommune jobber med en arealpolitikk som bidrar til skal bygge opp under målet om at vekst i personbiltrafikken skal tas med sykkel, gange og kollektiv. Med dette tiltaket ønsker kommunen å få til en bevisstgjøring rundt valg av transportmiddel ved å tilrettelegge for miljøvennlig transport. Nå er det tid for å ta spark inn i den samme planen. Slik situasjonen er i dag blir for mange fortauer i Lillehammer strødd. Vi opplever det som så å si umulig å kjøre spark i og rundt Lillehammer sentrum. Ettersom det å kjøre spark er miljøvennlig, og det også har en positiv helsegevinst - ber vi herved kommunen om å ta opp sparken i arealplanen, og lage en egen "kom deg til sentrum med spark-strategi" for hele byen.
  301 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  7 kommentarer:

  Johannes Wahl Gran

  Søndag 13.01.2019
  Ja til spark i miniskibyen Lillehammer!

  Nina Dreyer Henjum

  Søndag 13.01.2019
  Kjære Lillehammer by, Jeg hadde innlegg i avisen om det samme, da jeg kom ny til byen for 15 år siden. Jeg hadde da småbarn og spark kunne vært et fantastisk fremkomstmiddel. Jeg trodde den gang at Lillehammer var en vinterby som ville ønsket et slikt unikt symbol som spark er, i sine gater. De ganger det har vært sparkeføre, og jeg har svusjet i gedesrus bortover de vinterkledde gater, har gleden spredd seg og jeg har ikke tall på de ganger turister har ønsket prøve eller ta bilde av dette fantastiske fremkomstmiddel. Det har blitt mang en fin samtale, gode minner og god reklame for vinterbyen. Jeg ser mange som er avhengig av spark for å kunne ta seg frem vinterstid, for å kunne handle selv, som bruker spark som støtte på føret, som nå sliter med å komme seg ut og frem. Både eldre og uføre. Jeg har hørt mang en gang; idag har de strødd slik at jeg må nok holde meg inne. Jeg opplevde dette selv forrige året da jeg var avhengig av spark på holkeføre gr skade. Nær familie i den eldre garde opplever dette ukentlig. Selv prøver jeg å leve mest mulig miljøvennlig. Da vi flyttet til Lillehammer, hadde jeg hørt at denne byen ønsket fremstå som pioner for godt miljø. Fantastisk tenkte jeg! Flott resirkuleringsanlegg, det skulle bygges ut busskapasitet og det skulle bli rimelig løsning, det skulle komme hurtigtog til hovedstaden og mye annet flott. Helt Fantastisk! Man kunne bo i denne flotte byen og pendle hurtig til Oslo om nødvendig i jobbsammenheng. Det hadde vært Fantastisk! ..Noe er visst ikke så hurtig å få gjennomført..togene lar vente på seg og busskapasiteten der vi bodde på Øyer ble verre slik at vi måtte flytte inn til bykjernen igjen for barnas muligheter for kontakt med venner og aktiviteter..vel....Kjære Lillehammer by, om noe tar tid å få gjennomført, kostnadsmessig og byråkratisk, så ber jeg dere se på bedre strøordning for godt sparkeføret. Dette nøt kunne gjennomføres printe og er lavkostnads investering med meget høy verdikapital avkastning. Både innen helse, miljø, turisme og kommuneøkonomi da flere eldre og uføre kan ta seg ut og frem på egenhånd. Bruk av spark gir en bedre trivsel for alle og et ennå flottere bybilde i vinterlandskap. Mvh Nina Dreyer Henjum

  Frode Nystuen

  Søndag 13.01.2019
  I tillegg til spark er det små(og noen store) på Onefoot og akebrett som bruker Langbakken ned fra Røyslimoen til både transport og lek. Kan da ikke være nødvendig å strø på vanlig vinterføre? Ved holke kan jo traktoren legger ei plate i ene halvparten av strøskuffa så det blir farbart for begge parter?

  Unni Solbakken

  Søndag 13.01.2019
  Det er ikke bare i sentrum de strør gangveiene i full bredde - det blir gjort på gangveiene utenfor bykjerna også. Jeg er syklist om sommeren - og sparkist om vinteren. La oss få beholde halve gangveien uten grus om vinteren! Sparkstøttingen er like miljøvennlig som sykkel, og et utmerket framkomstmiddel!

  Eva Buer

  Lørdag 12.01.2019
  I dag tok jeg bilen til sentrum. Prøvde med spark, men kom ikke av flekken. Hele fortauet var strødd! Måtte snu, og tok altså bilen. Tidlige vintere har jeg kontaktet kommunen med bønn om å få beholde en stripe til sparken. Ikke sett at jeg er blitt bønnhørt ennå

  Einar Tvete

  Lørdag 12.01.2019
  Strøing av gatene i Lillehammer kan gjøres mye bedre! En stripe med 2-4 mm singel på den ene siden bør være nok. Den fine, saltblanda sanden er noe griseri. Sparkstøttingen er veldig hensiktsmessig når man skal en liten tur ut for å handle. Det å måtte bære med seg sparken rundt omkring, går ikke. La gatene ligge hvite og vurder nøye hvor det må strøs.

  Torunn M Eriksen

  Fredag 11.01.2019
  SPARKEN ER BRA FOR HELSA Bruk nå litt omtanke og skjønn kjære teknisk etat når dere ruller ut med maskinene! Bevar sparkeføret, strø gjerne, men la det stå igjen ei fil til spark og kjelke. Vi er jo friluftsfolk her i byen: Sykler, går på ski, aker, sparker. Sparken er både fremkomstmiddel og « vinterens rullator» for stadig flere gamlinger på veiene, opptog ned bakkene.

  Legg til kommentar