Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  TV i matpausen på skolen

  Oslo
  TV i matpausen på skolen
  Opprettet: 29.01.2019 av Severin Zinöcker
  Sluttdato for signering: 01.03.2019
  Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune, skriver i et svarbrev (201807379-3) til Severin Zinöcker den 13. 12. 2018 at byråd ”ikke er kjent med at TV-titting er en utstrakt aktivitet på skolen og aktivitetsskolen i Oslo”, men at det ”innimellom forekommer visning av film eller TV-programmer”. Undertegnede ønsker å orientere bystyret om at, i tillegg til at TV-programmer og filmer på mange skoler brukes daglig i undervisningen, praktiseres visning av TV i særlig grad i matpausene. Med denne innbyggersaken ønsker vi å problematisere det sistnevnte. Måltider på skolen finner som oftest sted i klasserommet, mens det vises underholdning på skjerm for elevene. De ansatte forsøker å passe på at elever spiser og ikke forstyrrer underholdningen. Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo 2018 (Målområde 4: Mat og helse) sier: "Måltidet er en viktig arena som i tillegg til å gi nødvendig energi, basert på sunne og gode matvaner, også er en sosial arena som skal brukes til samtale og språkstimulering." Det er vår oppfatning at dagens praksis er i strid med målet om å skape gode fellesopplevelser under måltidet og å sørge for nok tid og ro til å nyte både mat og samtale. Det står i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen (Helsedirektoratet, sist endret 29.9.2015) om bruk av TV eller annen underholdning at ”dette kan forstyrre spisingen og måltidets sosiale funksjon.” Vi ser at barn lett blir avledet fra å spise når TV er på, og at måltidets sosiale funksjon undergraves. Videre står det at: ”Voksne er viktige rollemodeller og har innflytelse gjennom hva de selv spiser og drikker og hva de formidler både om mat og ernæring og om hvordan man skal omgås rundt et bord.” (Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen). Vi ser at de ansatte deltar i sosiale interaksjoner i liten grad under måltidene og sjelden spiser sammen med elevene. Dermed går både deres funksjon som rollemodeller og en viktig mulighet for læring tapt. Vi ønsker å presisere at vi ikke ønsker å kritisere kvalitet på underholdningen. At det vises nyheter (tilpasset barn) har blitt brukt som argument for å opprettholde praksis, da dette vil kunne gi økt kunnskap og læring. Vi anser det som et viktig prinsipp er at måltider skal tjene til rekreasjon og regenerasjon fra undervisning. Læring som oppstår gjennom måltidets sosiale funksjon er viktig, men er av en spontan karakter, og skal ikke være forankret i læreplanen som undervisning. Til tross for at problemet er lagt frem via foreldre- og arbeidsutvalg (FAU) ved enkelte skoler, har vi foreløpig ikke lykkes med å endre dagens praksis til TV-frie matpauser. Vi ønsker oss aktive og delaktige medarbeidere på skolen som, heller enn å bruke TV som middel for kontroll og avledning, etterlever målet om å fungere som rollemodeller, skape hyggelig rammer og gir elevene mulighet til å tilegne seg kunnskap gjennom måltidene. Vi ønsker med denne innbyggersaken at kultur- og utdannelseskomiteen, med utgangspunkt i gjeldende rammeplan og retningslinjer, diskuterer hvorvidt visning av TV under måltidene på aktivitets/skolene i Oslo er en praksis som bør videreføres. Videre ønsker vi at bystyret tar stilling til bruk av film, TV eller andre visuelle underholdningsmedier under måltider og oppdaterer sine føringer deretter.
  590 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  13 kommentarer:

  Severin Zinöcker

  Torsdag 14.02.2019
  Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig: Noen barn glemmer å spise, andre kan spise for mye. Felles for begge er at deres oppmerksomhet tas vekk fra å spise mat og fra å være sosial og snakke med hverandre.

  Severin Zinöcker

  Onsdag 13.02.2019
  FHI har publisert en studie på sammenhengen mellom overvekt hos barn og hyppig matinntak forran TV. "Vi vet at gode vaner etableres tidlig, og er viktig for fremtidig helse." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675988 https://www.aftenposten.no/viten/i/4KAg/Overspising-foran-TV-skjermen

  Kine B Hartz Powell

  Onsdag 06.02.2019
  Dette sendte jeg til skolen guttene mine går på i fjor: Fra: Kine Hartz Sendt: 14. februar 2018 21:37 Til: Nina Solbakken <Nina.Solbakken@ude.oslo.kommune Emne: LUNSJGLEDE Kjære Nina, Grete og ILA SKOLE, Håper dere har det bra. Les denne: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/matpakka-foran-tv-skjermen-p%C3%A5-skolen-1.1098383 Jeg har uttrykt til begge klasselærere at jeg stiller meg svært undrende til denne nye kulturen hvor barna spiser og ser på TV på skolen (i mørket!). Så lenge menneskeheten har eksistert har vi vært i stand til å nyte et måltid sammen uten forstyrrende elementer. Jeg tør påstå det er en veldig hyggelig del av hverdagslivet og en skikk det er viktig å lære seg i forskjellige settinger. Å spise et måltid sammen med sine jevnaldrende er god, normal, sosial dannelse. Jeg inntar selv aldri et eneste måltid i mørket foran en skjerm, og forstår ikke hvorfor mine barn skal måtte det hver eneste dag? At de ikke KLARER å spise hvis de ikke ser på TV (som er forklaringen jeg blir gitt når jeg stiller spørsmål ved dette)? Det nekter jeg å godta. Jeg har stadig med meg en gjeng barn hjem og noe av det fineste er å samle dem rundt et middagsbord og snakke løst og fast om ting de er opptatt av. Etter å ha snakket med flere foreldre, som synes det er like underlig, vil jeg gjerne ta dette opp på et høyere nivå. Jeg oppfordrer nå til en kulturendring og en ny tilnærming kalt LUNSJGLEDE på Ila skole. Ila skole klarer å lære barna mine så mye - så jeg er ikke i tvil om at de også klarer å lære mine barn å finne glede i å spise lunsj uten tv. La Ila Skole bli et sted gode manerer og sosialt samvær løftes frem som noe positivt og viktig. La de føle stolthet over å mestre gode spisevaner og gode manerer. Jeg bidrar gjerne med å lage en slags kampanje rundt dette elevene kan engasjere seg i. En plakat som kan henge i hvert klasserom med ti punkter til LUNSJGLEDE kan være en start. Ser frem til å høre fra dere. Alt godt, Kine B. Hartz mamma til Dexter og Sonny Jeg fikk riktig nok raskt dette til svar: Hei. Jeg har lest epost fra deg og delt den med resten av ledelsen. Vi skal drøfte saken med de ansatte og kommer tilbake til deg når det er gjort. Med vennlig hilsen Nina Solbakken Men etter det har jeg ikke hørt noe. Ble derfor veldig glad for denne kampanjen og håper den vil føre frem!

  Maja Skogstad - masterstudent i samfunnsernæring

  Onsdag 06.02.2019
  Manglende sosial interaksjon, assosiasjonen som skapes der skjerm forbindes med mat og manglende oppmerksomhet rundt metthetsfølelse er noen av utfordringene med bruk av skjerm i forbindelse med måltider. Dette bidrar ikke til å løse våre største samfunnsutfordringer som er ensomhet og overvekt.

  Laila Madsö

  Torsdag 31.01.2019
  Å se på TV - uansett program - under skolemåltidet er dårlig skikk og lite gjennomtenkt. Barna trenger mer øvelse i sanselighet. Et felles måltid er en viktig arena for mennesker - voksne og barn - til å prate sammen, og samtidig gi oppmerksomhet til maten. Skolemåltidet er en perfekt anledning til å smake, lytte, tenke og snakke sammen - veldig gjerne med en lærer som moderator for god samtale.

  Severin Zinöcker

  Torsdag 31.01.2019
  På min skole har det blitt brukt som argument fra skolens side at å se på Super-Nytt sammen fungerer som "digital sosialisering". Hvis nyheter blir brukt som et instrument for formidling av informasjon og grunnlag for sosialisering synes jeg at det hører hjemme i timen. Så får man heller ta det gode samtalene rundt matbordet etterpå. Friminuttene må være frie.

  Rønnaug Sørensen

  Torsdag 31.01.2019
  På vår skole ser de supernytt fra NRK - noe som ikke bare er underholdning men også noe som skaper grunnlag for viktige samtaler. TV titting gjelder kun mellomtrinnet

  Astri Kolby

  Onsdag 30.01.2019
  TV-titting i spisepausene handler sikkert om ro. Det må kunne gå an å organisere pausen på en annen måte og få nok ro til at det blir hyggelig å spise. Som gammel lærer hadde jeg god erfaring med høytlesing i spisepausen, det er mange fine og morsomme barnebøker å velge mellom. Da er læreren tilstede og tilgjengelig for kontakt og kommunikasjon med elevene i hele pausen.

  Elin Sommer

  Onsdag 30.01.2019
  I dagens samfunn hvor så mange sliter med fedme, er det å la barn på skolen se på TV mens de spiser en oppskrift på å gjøre vondt verre. Studier viser at når man spiser mens man er distrahert så spiser man mer. Dette er dårlige vaner å lære små barn. Dessuten er det sosiale rundt et måltid veldig viktig. Spisepausen skal ikke brukes som en pause for lærerne på bekostning av barnas helse. Dette er en forkastelig praksis som ikke har plass i skoler. https://www.health.harvard.edu/blog/distracted-eating-may-add-to-weight-gain-201303296037

  Marit Kolby Zinöcker

  Onsdag 30.01.2019
  Det er mye fokus på _hva_ man skal spise, men ikke hvordan. Det å innta maten mens man er distrahert av underholdning, forsterker en feilaktig oppfatning om at mat bare er "bensin". Vi trenger å ta tilbake måltidets rolle som sosialt møtepunkt. Og - ingen voksne hadde vel likt om lunsjen på jobb ble spist mens alle glante på en storskjerm og ble hysjet på?

  Jorunn Anne Bush

  Onsdag 30.01.2019
  Bruk av skjerm i bevisst, aktiv læring har jeg ingenting mot. Problemet er passiviserende underholdning, som i.h.h.t en lang rekke forskningsartikler kan ha negativ effekt på et barns utvikling. Skjerm er sterkt avhengighetsskapende. Jeg mener dette kun skal brukes unntaksvis i en utdannelsesinstitusjon.

  Joachim Dahl Jensen

  Tirsdag 29.01.2019
  Det er viktig å skape rom for å være sammen uten for mange "hjelpemidler". Tror barna blir mer enn nok stimulert som det er, uten skjerm til måltidene. Har også erfaring med at dette er utbredt praksis.

  Åshild Roaldset

  Tirsdag 29.01.2019
  Barn har nok skjermtid. Skolen trenger ikke øve på at barna skal se mer på TV. Tvert imot de trenger interaksjoner og ekte relasjoner.

  Legg til kommentar