Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Opprop mot trafikkfare for elever ved Disen skole

  Oslo
  Opprop mot trafikkfare for elever ved Disen skole
  Opprettet: 03.02.2019 av Astrid Wangensteen
  Sluttdato for signering: 03.03.2019
  Kjelsåsveien er en utsatt veistrekning med mye trafikk og mange gående. Nedre del av Grefsenveien er for tiden stengt, med økning av trafikken i Kjelsåsveien og småveiene rundt som resultat. Mange barn ved Disen skole er nødt til å bruke Kjelsåsveien og omkringliggende veier som skolevei. Der er det fra før mye trafikk og bilister som etter vår erfaring ikke respekterer fartsgrensen (40 km/t). Situasjonen har tilspisset seg i forbindelse med Grefsenveien-prosjektet, med mye mer trafikk og økt kø i rush-tiden. En av de mest skremmende situasjonene vi opplever, er at bilene går i sakte kø nedover om morgenen, mens oppover kjøres det fort og med lite oversikt pga. biler i kø, snø og mørke. Dette medfører at skolebarna er utsatt når de skal krysse veien fra vest. Nå som det er vinter er det ofte dårlig brøytet og glatt, noe som øker faren for uheldige situasjoner ytterligere. Det er iverksatt noen tiltak, som fartsdumper og lysmerkede fotgjengeroverganger. Men ettersom Kjelsåsveien er en hovedfartsåre for utrykningskjøretøyer er dumpene av det slaget som lar seg passere i relativt høy fart. Vi ser et stort behov for ytterligere fartsreduserende tiltak for å redusere trafikkfaren for våre barn. Vi mener at både fotobokser og lysregulerte overganger kan forbedre situasjonen betraktelig. Vi i Disen FAU ønsker derfor å få løftet denne saken: Ytterligere og gjerne varige, fartsreduserende tiltak rundt Disen skole inn til politisk behandling.
  380 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Jorunn Lunde

  Lørdag 09.02.2019
  Flott at FAU løfter denne viktige saken, dette kan ikke vente på til noe skjer. Alt er en prioritering, vi kan ikke se på at bilene får prioritet foran skolebarna våre. Flere tiltak må til, men den manglende brøytingen på fortauet i Kjelsåsveien kan løses umiddelbart. All snø legges nå innerst, små korte ben presses til å vasse i snø på kanten av fortauet. Dette er egentlig bare trist å observere.

  Dr Smiths vei , Glads vei, kjelsåsvei

  Torsdag 07.02.2019
  Hei. Det samme gjelder Dr Smiths vei i krysset Gladsvei og kjelsåsvei. I tillegg er det en byggeplass med mange kraftige maskinanlegg parkert på fortauet

  Anette Skarpaas Ramm

  Torsdag 07.02.2019
  Det er også utrygt langs Frenningsvei der bussene kjører fort, også i svinger som er uoversiktlige.

  Øystein Bomo

  Onsdag 06.02.2019
  Veldig bra! I tillegg bør fotgjengerovergang/lys i krysset Aschehougs vei/Damveien inkluderes i saken. Her krysser over 100 barn et uoversiktlig kryss midt i en bratt og glatt bakke med sving to ganger om dagen. Og, det kjøres ofte altfor FORT!

  Hilde Johansen

  Tirsdag 05.02.2019
  Bra noen tar tak i en utsatt skolevei. Slik det er nå er det både glatte bilveier og fortau som ikke måkes, så barna blir gående i en tynn sti rett ved bilene. Det er også merkelig at 56-bussen plutselig kjører en lang og ulogisk omvei.

  Liv-Grethe Rajka

  Tirsdag 05.02.2019
  Enig! Krysset Grefsenkollveien/ Nandrupsvei/ Frenningsvei er utrygt og uoversiktelig. I tillegg bruker biler fotgjengerfeltet til å kjøre inn og ut av ikke regulert parkering ved enden av Akebakken, som også er i samme kryss.

  Line Gangeskar

  Tirsdag 05.02.2019
  Enig med Joachim Bech her. For oss som bor enda lenger opp i Grefsenkollveien og Lachmanns vei, er i tillegg busstraseen til 56-bussen lagt vekk fra skolen, slik at den ikke lenger er et alternativ.

  Joachim Bech

  Tirsdag 05.02.2019
  Hei. Fint hvis dere kan skrive noen ord om Grefsenkollveien også. Veldig mange barn som bruker den veien som skolevei. Krysset Grefsenkollveien/Nandrups vei/Frennings vei er utrygt og uoversiktlig. Mvh, Joachim Bech