Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til godt bomiljø - nei til sykkelfelt og fjerning av parkering i Gyldenløves gate!

  Oslo
  Ja til godt bomiljø - nei til sykkelfelt og fjerning av parkering i Gyldenløves gate!
  Opprettet: 07.02.2019 av Fremtidens Frogner - aksjonen for lokaldemokrati og medbestemmelse
  Sluttdato for signering: 06.03.2019
  ¤ Gyldenløves gate er en av de fredeligste, roligste og bredeste gater i byen,med gode og brede fortau. Veibanen er delt av en historisk ridesti med et separat løp uten møtende trafikk i hver retning. Knapt noen ulykker er registrert i gaten i det hele tatt. Godt likt av syklister. Gyldenløves gate er et velfungerende bomiljø. ¤ Fjerning av parkering åpner veien: Mer trafikk, tyngre biler, økt fart. Målinger fra Eilert Sundts gate viser dette tydelig. ¤ Tall fra København gjengitt i fagbladet Samferdsel, viser en klar økning i ulykkesfrekvens for syklister når parkering fjernes i gater i beboer- strøk til fordel for sykkelfelt alene. ¤ Trygg sykling sikres best ved håndheving av fartsgrense på 30km/t i blandet trafikk. Dette kan enkelt gjøres, evnt supplert med fartshumper. ¤ Barnefamilier tvinges ut av byen fordi bruk av bil blir for komplisert i forhold til fritidsaktiviteter. ¤ Eldre og uføre som har bruk for bil, og beboere som trenger bil i sitt yrke, får store problemer. Folk flest forøvrig har bil fordi de trenger den.
  615 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  15 kommentarer:

  Lars Harald Riiber

  Søndag 17.02.2019
  Vi er mange som sykler eller går daglig i sommerhalvåret. Men : Ønsket er i første rekke å kunne ha en bil parkert slik som de fleste andre i Norge.Det er altfor få plasser allerede.

  Liv Runningen

  Torsdag 14.02.2019
  Signert.

  Vivi Angell

  Onsdag 13.02.2019
  Signert!

  Tore Jørstad

  Tirsdag 12.02.2019
  Vi er en familie med tre barn og to voksne som trives veldig godt med å bo i Gyldenløves gate. Jeg er fotgjenger, jogger, syklist, bilist og motorsyklist. I hverdagen bruker vi beina, sykler eller reiser kollektivt. Jeg syklet ungene til barnehagen året rundt med sykkelhenger i tilsammen 10 år. Men vi trenger bil for å kjøre ungene på fritidsaktiviteter og til hyttekjøring. Det er ikke noe realistisk alternativ til bil når du skal kjøre 5 jenter på håndballkamp på Aurskog kl 0909 en søndag morgen. Trafikken i Gyldenløves gate er kraftig redusert de siste årene. Med fartsgrense på 30 km og få syklister det meste av året er min påstand at det er går bra uten å ha separate felt.,

  Gro Ada Grorud

  Tirsdag 12.02.2019
  Signert

  Michael Klem

  Søndag 10.02.2019
  Dårlig løsning

  Kjartan Ivar Paulsen

  Søndag 10.02.2019
  Jeg sykler daglig i Gyldenløves gate til og fra jobb. Opplever at bilister som regel tar hensyn pga parkering og fartsdumper. Også lite traffik i området. Har også bil parkert i Sone A for lengre turer. Som syklist føler jeg ikke behov av sykkelsti i boligområder, men veldig bra med sykkelsti på hovedveier 50km/t++

  Torgeir Mjør Grimsrud

  Søndag 10.02.2019
  I hele Oslo-Vest er det hovedsakelig eldre bygninger ( 1890 /1920 ) hvor hverken biler eller garasjer var noe tema. I dag har de fleste bil, og det blir snart helt umulig å finne parkeringsplasser! Det er ikke stor sykkeltrafikk i Gyldenløvesgt. sommerhalvåret, mens i høst / vinterhalvåret er det enda mindre.. Snakk om å skape problemer, og ikke løse dem.. Nå har Byrådsleder skaffet seg ny el-Jaguar, og med sjåfør, så har han nok funnet en god løsning for seg og byråds- ledelsen?

  Henning Granberg

  Lørdag 09.02.2019
  Signert!

  Anne Grethe Paulsen

  Lørdag 09.02.2019
  Jeg bor i Løvenskioldsgate og jobber som overlege på Akershus Universitetssykehus. I jobben min inngår å være bakvakt. Da får jeg kjøre hjem kl 20.00. Jeg er da avhengig av å ha bilen nær boligen for å kunne rykke ut til sykehuset i akutte situasjoner. Når jeg blir oppringt, haster det. Da kan jeg ikke ringe etter taxi. Dette har fungert fint for meg i alle år. Innføring av sykkelvei og tap av mange parkeringsplasser vil gjøre det umulig å bo her. Jeg er altså iferd med å bli tvunget bort fra hjemmet mitt.

  Steinar Bjørnbet

  Torsdag 07.02.2019
  Jeg er ikke imot at man tilrettelegger for mer sykler i byen, men jeg er imot hvordan dette gjøres. Da tenker jeg på at dere tar plasser vekk fra barnefamilier, næringsdrivende og folk som må ha bil og som bor i området. Dette kan sammenlignes med å ta parkeringen vekk fra veiene og hagene på Smestad, da disse gatene er de eneste mulighetene til parkering. 2000-tallet er ikke som 1970-80 hvor alle barnefamilier flyttet ut av byen - nå er det mange barnefamilier i byen. For flere så er det mulig å klare seg uten bil (eller bruke nabobil etc.), men for mange så er bilen fremdeles en nødvendighet. Dersom så mange plasser tas vekk, så er vi nødt til å flytte fra byen. Jeg tror ikke det er ønskelig for bymiljøet. Som sagt, så er jeg ikke imot tiltak for syklende, men parkeringsplasser som blir tatt må kompenseres men andre plasser. Dette kan gjøres f.eks. ved å: 1. Øke antall sone plasser (flere plasser har vanlig betaling men ikke sone. De plassene burde gjøres opp til sone plasser, da de kan jo også brukes som betalbare plasser). 2. Vurdere om det er for mange HC plasser. I Haxthausensgate er det 4-5 HC plasser og 4 står ledig hele tiden. 3. Bygge garasje under grunnen for de med sonekort (deler for el-biler og deler for vanlige). Det har vært planlagt dette med inngang fra Haxthausensgate - og det bør gjennomføres. Vurdere andre plasser hvor garasjehus eller parkering under grunnen kan etableres. Netto bør det tilføres like mange plasser som tas vekk. Dersom man faktisk måtte avhjelpe (lage alternative løsninger - slik jeg har foreslått under) de som har fått ødelagt muligheten til å parkere grunnet disse endringene, så vil man nok tenke litt over hvor mange slike sykkelfelt man etablerer - for da vil man prioritere der det er viktigst. Ideen med dette er jo å hjelpe syklistene fram slik at de bruker en del av veien og ikke fortauet. Jeg vil hevde at i gater med sone, hvor fartsgrensen er 30 km/t, så bør slike felt ikke være nødvendige. Så lenge bilene følger fartsgrensen, så flyter syklene stort sett i samme fart som bilene. Det er sikrere når de er i samme bane som syklene fordi man da får færre farlige dødvinkel situasjoner. Når man har 2 bilfelt og 2 sykkelfelt i en ikke altfor bred vei der alle holder samme fart, der vil jeg påstå at dette øker trafikkrisikoen. I de fleste plasser hvor det er sone og man kjører max 30 km/t så sykler jo man rett i veien, ser ikke at man bruker sykkelfeltene mye. Mangel på sykkelfelt hindrer at en sykkel kjører forbi på høyrekanten, og det gjør alt mer oversiktlig. Derimot på veier som har 40 km/t og 50 km/t, så er det mer riktig å lage sykkelfelt. Dette fordi her vil bilene i de fleste tilfellene kjøre fortere enn syklistene.

  Tycho D. Castberg

  Torsdag 07.02.2019
  Selvsag, jeg er født og oppvokst like ved Fogner Kirke og bruker gatene hyppig. Det er en skam slik hærfører Raymond nå vil overkjøre alle andre enn dem som hyller på ham og hans "krigere" - alle med "gode løsninger" i blikket.

  Hilde Vale

  Torsdag 07.02.2019
  Å ha kontor i Frogner bydel - som jeg også bor i - er snart kun for ungdommer uten barn og jobb i bydelen. Har egentlig ca 15 års arbeidsliv igjen, men fortsetter denne politikken må jeg flytte både kontor og bolig - dvs også min familie - ut av byen. Nesten ikke mulig få kjøpt eller levert varer til kontoret, kunder/klienter til møter på kontoret har store problemer allerede.... Å komme seg fra kontor til rettslokaler og møter utenbys med store mengder sakspapirer ( alt er nemlig ikke trådløst!) er blitt verre og verre....Hvor skal Oslo kommune da få penger til å sløse bort på ubrukelige sykkelbaner, trekassert og stygge sementanordninger (som f eks utenfor hos oss i Eilert Sundts gate/Prof Dahlsgt) da? Dere har vel et par andre områder å bruke litt penger på slik som skolebudsjett, skoler og eldreomsorg etc?

  Lisen Mørch Granberg

  Torsdag 07.02.2019
  Signert.

  Israel Polonio

  Torsdag 07.02.2019
  Jeg signert

  Legg til kommentar