Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp underfinansieringen av klassene i grunnskolen i Oslo!

  Oslo
  Stopp underfinansieringen av klassene i grunnskolen i Oslo!
  Opprettet: 11.02.2019 av Olav Helge Øwre
  Sluttdato for signering: 25.02.2019
  I dag får grunnskolene i Oslo penger for hver elev de har, ikke for hver klasse de skal gi opplæring. En full klasse i grunnskolen betyr som regel 28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet. De skolene som har fulle eller nesten fulle klasser på alle trinn får en akseptabel grunnfinansiering. Skoler uten fulle klasser får redusert grunnfinansiering – uavhengig av hvor i byen skolen befinner seg. La oss se på et eksempel: Barneskole A med to paralleller som har 56 elever på alle trinn har «fulle» klasser på alle trinn. Barneskole B med to paralleller, men med færre elever, har et gjennomsnitt på 48 elever på hvert trinn. Barneskole B har ikke «fulle» klasser, og får som en følge av dette 2,7 millioner kroner mindre til årlig drift. 2,7 millioner kroner betyr mer enn 3 lærerstillinger. Skole A har 14 klasser, skole B har 14 klasser. I utgangspunktet må altså skole B klare seg med 3 færre lærere. Dette er grunnen til at mange osloskoler sliter med økonomien. Klassene er rett og slett underfinansiert. Denne underfinansieringen har pågått siden 2003. Skolene som har underfinansierte klasser må bruke tilleggsmidler som skulle gått til spesialundervisning og særskilt språkopplæring til å sikre grunnfinansiering. Dette betyr at elever som trenger ekstra hjelp ikke får det. Skoler som har lite tilleggsbevilgninger får hverken gitt hjelp til elever som trenger det eller sikret grunnfinansiering av opplæringen. Vi ber bystyret sørge for at alle klasser på alle trinn får lik grunnfinansiering og at ingen klasser blir underfinansiert. Det må sikres at midler som blir satt av til spesialundervisning, særskilt språkopplæring og andre tilleggsbevilgninger faktisk går til dette, ikke til å sikre ordinær opplæring. Olav Helge Øwre tillitsvalgt Utdanningsforbundet Groruddalen skole Ida Hauknes, tilitsvalgt Utdanningsforbundet Haugerud skole Mari Tønnesen Flåtåmo, Utdanningsforbundet Smestad skole
  953 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  17 kommentarer:

  Fatima Asghar

  Tirsdag 26.02.2019
  Signert

  Guillaume Durandal

  Mandag 25.02.2019
  Signert

  Orietta Ramos

  Onsdag 20.02.2019
  Signert

  Orietta Ramos

  Onsdag 20.02.2019
  Signert

  Inger Marie Selboe

  Søndag 17.02.2019
  Signert

  Solfrid Johansen

  Søndag 17.02.2019
  Signert

  Werner Larsen

  Lørdag 16.02.2019
  Signert

  Jorge Soria

  Lørdag 16.02.2019
  Signert.

  Hüseyin Sezer

  Lørdag 16.02.2019
  Barn trenger en god utdannelse

  Sondre Rydningen Torberntsson

  Fredag 15.02.2019
  Signert

  Guillaume Durandal

  Torsdag 14.02.2019
  Signert

  Kristen-Andre Olsen

  Torsdag 14.02.2019
  Signert

  Jorunn Folkvord

  Onsdag 13.02.2019
  Dette er en kjempeviktig sak. Skolene i Oslo har for lite penger, ikke fordi det skjevfordeles mellom øst og vest, men fordi det rett og slett ikke deles ut nok penger.

  Kristin Rødset Gavey

  Onsdag 13.02.2019
  Signert

  Regard man as a mine rich in gems of inestimable value, education can, a lone cause it to reveal its

  Tirsdag 12.02.2019
  Nazila Dabestani

  Azhar Amina

  Tirsdag 12.02.2019
  Barn trenger en bra start i livet, og det er god skolen og bra UTDANNELSE.

  Mirela Grabovac

  Tirsdag 12.02.2019
  Signert

  Legg til kommentar