Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Barn blir påkjørt - Alenegrønt i Kirkeveien/Blindernveienkrysset nå!

  Oslo
  Barn blir påkjørt - Alenegrønt i Kirkeveien/Blindernveienkrysset nå!
  Opprettet: 13.02.2019 av synne skjulstad
  Sluttdato for signering: 13.03.2019
  Hver dag krysser mange barn Kirkeveien (ring 2) i krysset mellom Ullevålsveien og Blindernveien på vei til og fra Marienlyst skole. Dette er et uoversiktlig kryss med stor trafikk, høy hastighet og stor kompleksitet. Særlig problematisk er det at biler som svinger til venstre fra Ullevålsveien eller Blindernveien, og som har vikeplikt for fotgjengere som går på grønt lys, ikke alltid er oppmerksomme på barn som krysser veien eller har så dårlig tid at de ikke bryr seg. Det er ikke skolepatrulje fra Marienlyst skole her fordi krysset regnes som for farlig. Oslo kommune vet godt at krysset er problematisk. Foreldre og velforeninger har i årevis forsøkt å få til tryggere skolevei og nærmiljø for barna i området. Krysset er nylig blitt utbedret, men behovene til de yngste beboerne i området har ikke blitt ivaretatt på en god nok måte. Gjennom flere år har vi opplevd nestenulykker på grunn av uoppmerksomme bilister som kjører selv om det er barn i fotgjengerfeltet som går på grønt lys. En jente på tre år ble påkjørt i dette krysset høsten 2018 da hun krysset det i følge med forelder. Senest 12. februar ble en gutt på ni år som krysset veien på grønt lys og med refleks-vest påkjørt av en uoppmerksom bilist som ikke så ham. Slik kan vi ikke ha det. Og det er mulig å gjøre noe med det. En enkel løsning, som har blitt foreslått mange ganger for Oslo kommune, er å innføre «alenegrønt» for fotgjengere i dette krysset. Det vil si at fotgjengere kan gå trygt på grønt lys, uten å få uoppmerksomme eller utålmodige bilister i siden. Bilistene må vente med å svinge til venstre til fotgjengerne har kommet seg over. Det blir enklere også for dem. Alenegrønt i dette krysset vil føre til en vesentlig bedring i sikkerheten for bydelens yngste innbyggere som tross alt må ferdes i byen på vei til og fra skolen. Vi opplever ikke at deres livsverden og muligheter for vurdering er ivaretatt i dette krysset. Slik krysset er organisert nå utgjør det en reell fare for barna som må krysse veien her daglig. Alenegrønt vil ikke løse problemet med farlig skolevei, men kunne bidra vesentlig til å gjøre et farlig veikryss noe bedre, og skolevei og nærmiljø tryggere for mange barn og unge. Det er kun flaks at ikke hendelser i dette krysset har endt med alvorlig skade eller verre. Vi mener at det vår plikt som voksne å utbedre dette krysset når vi vet at dagens situasjon utgjør en reell fare for barna våre. Forslag til tiltak: Innføre alenegrønt for fotgjengere i krysset Kirkeveien/Blindernveien/Ullevålsveien snarest.
  407 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  10 kommentarer:

  carol Bone

  Onsdag 27.02.2019
  Viktigt at gjøre dette krysset tryggere

  Enrico arias

  Søndag 24.02.2019
  Denne kryssen går meg på nervene!

  Synne Skjulstad

  Onsdag 20.02.2019
  Tusen takk til alle dere som har signert, delt og bidratt til å få denne saken videre! Det er tydelig at det er mange foreldre, foresatte og slektninger som opplever dette krysset som en reell trussel for våre barns sikkerhet. Med god grunn. Marienlyst er en av Oslos største skoler og veldig mange elever må over dette krysset to ganger hver eneste ukedag. Det er også svært mange som vet at dette krysset er farlig for barn og unge (og for voksne). Oslo kommune vet det. Bydel St.Haugen vet det. Marienlyst skole vet det. Alle barnehagene i området vet at dette krysset er farlig. Det er for farlig å ha skolepatrulje der, så foreldrene til elever ved Marienlyst gjør sitt beste for å passe på om morgenen. Jeg tror de aller fleste som har stått der med refleksvest om morgenen og blitt sniddet av hissige bilister vet godt at dette krysset er farlig for barn. Krysset har nylig blitt utbedret (for alle andre enn fotgjengere), men jeg ser virkelig ingen reell bedring av sikkerheten til barna som må krysse her hver dag. Vi vet nå om tre (!!!) påkjørsler av barn i dette krysset i løpet av få måneder. Senest denne måneden ble mitt barns kamerat påkjørt i dette krysset. Bilisten så ham ikke da han svingte inn i fotgjengerfeltet. Heldigvis ble han ikke skadet, men det var bare ren flaks. Han gikk i fotgjengerfeltet. På grønt. Med refleksvest. At denne farlige trafikksituasjonen skal fortsette år etter år på tross av at "alle" vet om den fremstår for meg som både uforståelig og uansvarlig. Det er på høy tid å ta barnas sikkerhet på alvor før dette går skikkelig galt. Nå er det virkelig på tide å gjøre dette krysset mindre utrygt. Jeg vil la oppropet stå litt lenger slik at det fremdeles kan sirkuleres noe. Og så sender jeg det inn.

  Gaurav Kumar

  Mandag 18.02.2019
  Absolutely agree, this is a very dangerous crossing and I too saw a lot of dangerous situations on this crossing while I was on morgenfuglig duty.

  Emma Gillmor

  Fredag 15.02.2019
  Tusen tack Synne Skjulstad för att du har tagit tag i denna saken! Detta krysset är jag uppriktigt rädd för, både som förälder till två skolbarn, men också som bilist. Vi har försökt protestera länge, men inte fått gehör i saken. Nu hoppas vi en gång för alla få ordning på detta. En gångbro, eller rundköring hade också vart fint, men Alenegrönt tycker jag är ett väldigt bra förslag, i vart fall inntil videre.

  Pål Bendiksen

  Fredag 15.02.2019
  Støtter dette fullt ut! Som oftest er jeg i dette krysset som bilist. Man prøver å komme seg over før bilene fra Ullevål kommer, og det er utfordrende å få sett godt nok om det kommer fotgjengere. Kjører man ikke blir bilister bak utålmodige. Må man stoppe, så risikerer man å bli stående midt i kjørebanen. Alenegrønt ville nok ha forsinket meg litt noen ganger, men gjort krysset veldig mye sikrere for oss alle. Husk nullvisjonen!

  Ola Edman

  Fredag 15.02.2019
  Dette tiltaket støttes også av Marienlyst skoles Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) som et av flere tiltak for å sikre barna sin skolevei. Vi har per dags dato en ordning for å minske risikoen i dette krysset (og flere andre) ved hjelp av at foreldre frivillig stiller opp som trafikkvakter i gule vester (Morgenfuglordningen). Det er imidlertid ikke nok, og vi ser at det er viktig at det kommer andre tiltak.

  Vemund Bermingrud

  Torsdag 14.02.2019
  Helt enig, Lars. Skoleveien til Marienlyst skole er ikke trygg nok. Nærmiljøet til barna er heller ikke trygt nok med tanke på trafikk. Slik er det antakelig mange flere steder i byen vår. Jeg mener dette skyldes en kombinasjon av en økende brutalitet og egoisme i trafikken og en trafikkplanlegging som ikke setter barn eller fotgjengere i sentrum. Barn som vokser opp i byen lærer seg tidlig hvordan de skal forholde seg til trafikk, men når de til stadighet treffer på utålmodige bilister eller syklister som: 1) lar være å stoppe ved fotgjengerfelt og bare dundrer forbi (selv om det står barn med hånden ut som skal over), 2) kjører over fotgjengerfeltet rett bak de som går over med få cm. klaring (finberegningen til sjåføren tar nok ofte utgangspunkt i voksent bevegelsesmønster) og 3) rett og slett kjører på rødt lys, så er det farlig uansett for mye man har trent. Det gjelder heller ikke bare barn, det er ikke lenge siden en mor som var på vei tilbake etter å fulgt til skolen blei påkjørt av en syklist som kjørte på rødt i samme fotgjengerovergang. Med økning i mennesker, biler og sykler i tiden framover, blir ikke situasjonen enklere. Jeg sykler selv daglig, og det er helt sprøtt mange syklister som ikke forholder seg til lysregulering og kjører på alle de røde lysene de kan. Når det gjelder trafikkplanleggingen burde det være enkelt å gjøre noe med fartsgrenser, fartsdumper som faktisk bidrar til senking av fart og tiltak som "alenegrønt". Så bør også de kjipeste kryssene utbedres på en måte som gjør disse tryggere for barn og ungdom. Inntil nylig var det 50 km/t i Ullevålsveien, mange kjørte mye fortere. Det var helt feil på så mange måter. En ting er at det å kjøre i 50 mellom lyskryssene ikke får trafikken fortere fram, en annen ting er økte utslipp med gassing mellom kryssene, og det kjipeste er igjen risikoen det utgjør for myke trafikanter. Vi hadde en MIN SAK på dette og ba om 30 km/t. Fartsgrensen ble vedtatt satt ned til 40. Det er en forbedring (selv om det fortsatt er en altfor stor risiko å ta, samtidig som det ikke gir mening for trafikkavviklingen). Så det viser at det er mulig å gjøre noe. Nå virker det som det er noe på gang her da: (https://www.nrk.no/ostlandssendingen/byradet-vil-ha-30-km_t-i-hele-oslo-1.14262255). Nå er vi over 300 underskrifter på denne saken, og det er flott. Da er vi kommet et skritt videre her. Nå blir det viktig å følge opp denne saken. Så kan vi jo la dette være en start. 30 km/t på Ring 2 i skoletiden kan være neste?

  Lars Hoff

  Torsdag 14.02.2019
  Støtter dette, men det er ikke nok. Våre to barn var bare et par meter fra å bli overkjørt da de gikk på grønt på overgangen ved mini-golfen litt lenger ned i Kirkeveien. Bilen kjørte minst i femti og så hverken rødt lys eller barn. Alenegrønt er ikke nok. Vi må i tillegg ha 30 km/t i skoletiden samt bommer som går opp og ned med lyset for å sikre barna våre - som på togoverganger. Hensynet til barna må trumfe de sekundene bilistene taper.

  Vemund Barstad Bermingrud

  Torsdag 14.02.2019
  Etter at denne saken ble lagt ut, har vi fått informasjon om at et barn i 6. trinn på Marienlyst skole ble påkjørt samme sted før jul. Det vil si 3 barn i løpet av en periode på noen få måneder. Viktig å få gjort dette krysset tryggere!

  Legg til kommentar