Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Øk tilbudet for utviklingshemmede i Trondheim

  Trondheim, Trøndelag
  Øk tilbudet for utviklingshemmede i Trondheim
  Opprettet: 06.03.2019 av Håvard Ravn Ottesen
  Sluttdato for signering: 06.04.2019
  Smertegrensen er nådd etter mange år med innsparinger i tilbudet til utviklingshemmede. De har rett til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Men de er fratatt mulighetene. Nå er de sjeldnere å se i bybildet, på konserter og i fritidsaktiviteter. Ferieturer er nesten ikke-eksisterende.  De som jobber med bistand og tilrettelegging gjør en stor faglig innsats for å gi et best mulig tilbud og at rettighetene blir fulgt opp. Mange føler at de ikke strekker til. De ville så gjerne gjort mer for å gi den enkelte den livskvaliteten de har rett til. Men i stedet blir de møtt med nye runder med nedskjæringer i bemanningen. Pårørende er både engstelige og forbannet. Å se sine sårbare sønner og døtre ikke få leve livene sine på en meningsfylt og verdig måte, er svært trist.  Mange er slitne og blir ikke hørt når de varsler fra. Få mangfoldet av folk tilbake i bybildet! Det handler ikke bare om kroner og øre, det er også et spørsmål om verdier! Det gjelder livet!
  576 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  9 kommentarer:

  Det gjelder livet

  Tirsdag 26.03.2019
  Underskrifter sendt til Trondheim kommune - vi har sendt alle underskriftene til Trondheim kommune i forbindelse med overlevering i går.

  Det gjelder livet

  Onsdag 13.03.2019
  Facebook mener vi oppfordrer til aksjoner. I et demokratisk land som Norge vil det å aksjonere være noe annet enn hva en legger i mindre demokratiske samfunn. Vi ber derfor om at flest mulig tar opp og deler informasjon om kampanjen.

  Sensurert av Facebook...

  Onsdag 13.03.2019
  Jeg klippet og limte teksten i kampanjen inn i et innlegg på Facebook samtidig som jeg delte lenken hit etter å ha skrevet under selv. Facebook har fjernet innlegget da det "strider mot deres regler", noe jeg absolutt ikke forstår noe av.

  Det gjelder livet

  Søndag 10.03.2019
  Vi er mange. Selv om vi passerer 300 underskrifter, er det ønskelig at du slenger deg på i tillegg. Vi har mottatt mange signaturer fra personer som bor i nabokommunene, er pårørende og jobber i Trondheim og bryr seg. Dess flere, dess bedre. Politikere har et ansvar for alle innbyggere. Utviklinghemmede er ikke mindre verdt som mennesker, men får dessverre et begrenset tilbud som er en klamp om foten. Signer, del og inviter venner og kjente i Trondheim. #detgjelderlivet

  Odd Harper

  Søndag 10.03.2019
  Stor skam at de svakeste taper i kampen om penger. Når Trondheim ser ut til å kunne sløse hvor nye som helst på andre områder.

  Mona Losen

  Søndag 10.03.2019
  Dette kan man ikke gi seg på! Alle har krav på et verdig liv!

  Monica Selbekk

  Lørdag 09.03.2019
  Venter på en bolig / leilighet hvor det vil vere trygt for vår sønn . Eviglange ventelister .

  Det gjelder livet

  Torsdag 07.03.2019
  Det er avgjørende at flest mulig som er bosatt i Trondheim signerer. I det øyeblikket vi passerer 300 godkjente signaturer, plikter bystyret å behandle saken. Per dato har det ikke vært noen verdisak om tjenestetilbudet til utviklingshemmede i Trondheim inneværende bystyreperiode. #nokernok #detgjelderlivet

  Elin Rokseth

  Onsdag 06.03.2019
  Nok er nok! Som mor til 2 jenter med spesielle behov, har jeg mye på hjertet.. dette er en tragedie!!

  Legg til kommentar