Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til rundkjøring foran Ime skole, ja til utredning av alternativ trasé på tilførselsvei E39 – Mandal

  Lindesnes, Agder
  Nei til rundkjøring foran Ime skole, ja til utredning av alternativ trasé på tilførselsvei E39 – Mandal
  Opprettet: 23.03.2019 av Peder Nilsen
  Sluttdato for signering: 23.04.2020
  Siden Mandal bystyre for flere år siden vedtok trasévalg på tilførselsveien fra ny E39 til Mandal, har forutsetningene for trasévalget blitt sterkt endret. En storstilt utbygging av tømmerkai i Strømsvika og industriområde på Jåbekk gjør at trafikksituasjonen er betydelig forandret, særlig med tanke på at dagens trasévalg vil ende opp i en stor rundkjøring like utenfor Ime skole. All tungtransport vil derfor måtte føres forbi skolen med dertil hørende støv- og støyplager. På bakgrunn av dette og andre samfunnsøkonomiske fordeler ber vi om at man tar en ekstra runde for å utrede alternativ østlig trasé som ender direkte ut i Tregdekrysset. Vi fremmer derfor dette innbyggerforslag. Innbyggerforslag: «Mandal bystyre ber Nye Veier om å utrede alternativ østlig trasé som kobles direkte på Tregdekrysset, slik at man får et bedre faktagrunnlag til å bestemme endelig trasévalg seinere.» Jeg bekrefter at jeg er bosatt i Mandal kommune og at jeg støtter dette innbyggerforslaget.
  331 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  16 kommentarer:

  Jonny Hjortland

  Torsdag 11.04.2019
  Det viktigste i denne saken er å ikke ha skylappene på og faktisk vurdere alle reelle alternativer. Dette er en av de viktigste avgjørelsene som blir tatt rundt samferdsel for Mandal by og vil være gjeldende i uoverskuelig fremtid. Hvilket alternativ som faktisk er det beste skal jeg ikke være bastant på da jeg ikke har alle fakta, men jeg synes det er politikernes plikt å gjøre en grundig og ikke minst objektiv vurdering.

  Steffen olsen

  Torsdag 11.04.2019
  Nei til flere tunneler som må oppgraderes og stenges over lengte tid.

  Jan Helge Dalene

  Mandag 01.04.2019
  Nei til rundkjøring foran Ihme skole. Nå må politikerne tenke sikkerhet og miljø.

  Åge Sæveland

  Torsdag 28.03.2019
  Nei til rundkjøring ved Ime skole

  Roger Holmegård Aagset

  Mandag 25.03.2019
  Rett i Tregdekrysset! Uten tvil!

  Herbjørn Pedersen

  Mandag 25.03.2019
  Det bedre argument er å utrede “Tregde/Skjernøy-krysset”!

  Siren Salthaug Solvang

  Mandag 25.03.2019
  Nei til rundkjøring ved Ime skole. Tenk på sikkerhet, inneklima, støy, støv...her må det tenkes nytt. Tregdeveien er et bedre valg.

  Daniel Jakobsen

  Søndag 24.03.2019
  Slike store inngrep må faktisk utredes

  Marius Jakobsen

  Søndag 24.03.2019
  Tett på barneskole ikke Bra

  Christina Jakobsen

  Søndag 24.03.2019
  Må bare utredes

  Johan Sverre Jakobsen

  Søndag 24.03.2019
  Selvfølgelig må dette utredes noe Helsikkes styr de lager de folka som styrer for tiden

  Alden Irslinger

  Søndag 24.03.2019
  Nei til rundkjøring foran Ime skole. Påkobling er mest fornuftig ifm Tregdeveien

  Åshild Mønsås

  Søndag 24.03.2019
  Nei til rundkjøring foran Ime Skole

  Atti Dalen

  Søndag 24.03.2019
  nei til rundkjøring foran skolen

  Harald Skogsøy

  Søndag 24.03.2019
  Ikke rundkjøring ved Ime Skole

  Roy Rugland

  Lørdag 23.03.2019
  Nei til rundkjøring foran Ime skole