Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  beholde 4 dagers skoleuke

  Lindesnes, Agder
  beholde 4 dagers skoleuke
  Opprettet: 15.04.2019 av kjersti haugland
  Sluttdato for signering: 15.05.2019
  Bevaring av 4 dagers uke i Marnardal Vi ønsker 4 dagers skoleuke for 1-3 klasse fordi: Vi i Marnardal har vi gode erfaringer med 4 dagers uke, det gir mulighet til at barna kan ha en dag heime sammen med egne eller andres foreldre/besteforeldre, besøke/ha besøk av andre jevngamle, leke naturlig uten at voksne styrer aktiviteten samt delta på andre aktiviteter. Det er derfor et bevist valg at en del familier ønsker å beholde denne mulighet til å være sammen med de små barna en dag i uka! Det er store forskjeller på by og land, mange av våre barn har lang reiseveg med buss, det er derfor bra for både barn, økonomi, sikkerhet og miljø å slippe skyss en dag i uka. Så lang vi vet er det ikke noe forskning som viser at det er bedre resultater på skoler med 5 dagers uke en 4 dagers uke, det viktigste er at barne er opplagt til å lære og at det er et godt læringsmiljø. Store kostnader til SFO vil føre til økt barne-fattigdom og mindre deltakelse i fritidsaktiviteter. Dersom søskenmoderasjon tas bort vil en familie som har ett barn i barnehage og to på SFO måtte betale 9000 kr. pr, måned! Vi ønsker heller betaling pr. time for SFO, slik at en betaler for den tiden en ønsker. Vi ønsker primært 4 like lange dager med fri på onsdager. Det gir en forutsigbar hverdag med faste rutiner for barna, noe vi tror er svært bra. Dersom det mot formodning ikke er mulig med fri på onsdag så ønskes det fri på fredag. Skole og SFO på fulltid med 5 dagers uke blir 44 timer pr. uke, dette er overhode ikke bra for små barn! Det vil jo ikke være tid eller overskudd til naturlig lek og fritidsaktiviteter med et slikt regime. Enda verre blir det jo at enkelte i tillegg har en lang bussreiser. En vil også miste tryggheten ved å kunne reise sammen med eldre søsken/kjente dersom det innføres midtskyss. De som ikke har skoleskyss vil jo også måtte gå heim alene. Om en da benytter seg av SFO må barna i tillegg kjøpe billett på bussen, dersom det ikke endres til valgfritt hjemreisetidspunkt. De pengene som kommunen sparer med reduserte kostnader til skyss, bør heller brukes til å øke kvaliteten på skoletilbudet når de er på skolen. Sett barnas behov først! Gi de faste rammer og mulighet til variert samvær og læring både i og utenfor skolen!
  179 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.