1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Havbruksfri sone utenfor Lysøysundet i ny Kystsoneplan.

  Trøndelag
  Havbruksfri sone utenfor Lysøysundet i ny Kystsoneplan.
  Opprettet: 16.04.2019 av Knut Hellesvik
  Sluttdato for signering: 16.10.2019
  Målet er å påvirke utfominga av ny Kystsoneplan for kommunene fra og med Bjugn og nordover til Leka. Dette arbeidet foregår nå og i regi av Namdal regionråd. Input fra brukerne er en forutsetning i planarbeidet . Brukere av «den blå almenningen» skal tillegges vekt. Det ligger i norsk lov fra gammelt av. Dernest er det å selge inn konseptet om «Havbruksfri sone» til politikere i Bjugn/Ørland og Åfjord slik at de tar det opp på sine programmer for lokalvalget til høsten. Vi foreslår at et området utenfor Lysøysundet i ny Kystsoneplan skal avsettes som «havbruksfritt».  Fra Linesøya og sørover til Torramuren utenfor Vasøye . Fra utenfor Steltfluene og innover til Kjørum i Åfjorden og inklusive Rømmesvika. Dette vil gi et brukbart område for turisme, fritidsfiske og ikke minst verne om vandrngsveien for villaksen i Åfjfordselvene. Den er sterkt truet og Bjugn kommune har et stort ansvar for at den ikke utryddes med lakseoppdrett utenfor Lysøysundet. Hensikt med Havbruksfri sone  Denne Havbruksfrie sonen skal brukes som vanlig av fiskere, turister, fritidsfiskere og andre. Dermed vil lokalbefolkning og turister få en flekk av Norge kyst som ikke er dominert og forurenset av havbruksanlegg.  Artsmangfoldet både under og over vannet skal få utvikle seg mest mulig upåvirket av havbruksaktiviteter.  Alle eksisterende konsesjoner for havbruksanlegg i området skal trekkes tilbake og avvikles og områdene ryddes innen utløpet av 2021. I mellomtiden gis ingen nye konsesjoner eller tillatelser til endringer av eksisterende.  Utslipp og avfall fra havbruksanlegg i nabolaget tillates ikke dumpet innen sonen. (Det gjelder spesielt avlusningsvann med eller uten giftige stoffer).  Det skal gjennomføres registrering av hvordan vill-laksen utvikler seg i Åfjordselvene og Oldenelva når «klekkeriene» for lakselus blir fjernet fra vandringsveien for smolt fra disse elvene.  Registrering av fuglelivet – spesielt utviklingen for ærfugl - når de ikke lenger felles som skadedyr og/eller jages av blåskjelloppdrettere.
  56 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Knut Hellesvik

  Tirsdag 15.10.2019
  55 inkl noen duplikater. Det er for lite, men arbeidet med Kystsoneplan er også forsinket så vi har mer tid. PROBLEMET nå er at jeg satte slutt-dato 16.10.2019. Men hovrdan forlenge den? Jeg har notert alle underskrifter så jeg har dem, men sakne kan forsvinne herfra. Prøver å unngå det. Takk til alle som har skrevet under! Med vennlig hilsen Knut Hellesvik