Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Likebehandling av barn i kommunale og private barnehager i Sarpsborg

  Sarpsborg, Viken
  Likebehandling av barn i kommunale og private barnehager i Sarpsborg
  Opprettet: 02.05.2019 av PBL Sarpsborg v/ Ingrid S.Talberg
  Sluttdato for signering: 02.06.2019
  Alle foreldre i offentlig godkjente private og kommunale barnehager i Norge betaler det samme for barnehageplassen. Men foreldrene får ulik kvalitet for pengene når verken lokale eller sentrale myndigheter betaler det det koster å få økt bemanningen i alle barnehager. I tillegg til foreldrebetaling kommer inntektene til barnehagene fra offentlige tilskudd. Alle private og kommunale barnehager er nå lovpålagt å tilby barnehageplass med en nasjonal bemanningsnorm. Det vil si minimum en ansatt per seks barn over tre år, og minimum en ansatt per tre barn under tre år. Fristen for å innfri dette lovkravet er 1.august 2019. Det er bra for alle barn som ikke allerede har dette i sin barnehage i dag. Det er imidlertid et stort problem med dette: Sarpsborg kommune gir ikke et offentlig tilskudd som finansierer den nasjonale bemanningsnormen i private barnehager i 2019. På tross av at foreldrene betaler det samme som i de kommunale barnehagene. I de kommunale barnehagene har man økt tilskuddet og bemanningen er nå på 5,8 barn per voksen. Tilskudd til barn i private barnehager i Sarpsborg baseres på to år gamle regnskap og to år gammel bemanning i kommunale barnehager. Da blir det svært vanskelig å få på plass ny bemanningsnorm. I 2017 var bemanningen, som private får tilskuddene sine basert på i 2019, i de kommunale barnehagene 6,6 barn per voksen. Barna i de private barnehagene i Sarpsborg blir forskjellsbehandlet når det følger mindre offentlig tilskudd til deres plass sammenlignet med kommunale plasser. Dette er en urettferdig fordeling! Vi ber om at politikerne i Sarpsborg ser urimeligheten i dette og gir private barnehager ekstra tilskudd for 2019 og 2020 som tilsvarer bemanningsnormen alle barnehager er lovpålagt å innfri. Hjelp oss å bli hørt! Skriv under her og vis at du ikke aksepterer forskjellsbehandlingen av barnehagebarn i Sarpsborg kommune. Vi ønsker å gi politikerne tydelig beskjed om at tilskuddene må opp for å sikre alle barn i Sarpsborg minimumsbemanning i barnehagen i tråd med nye nasjonale lovkrav.
  544 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  4 kommentarer:

  Cathrine Johansen

  Mandag 13.05.2019
  2 jenter går inn i en butikk å kjøper lik is. Den første må betale 10kr, mens den andre nå betale 20kr. Altså gir det noe som helst mening til dere i kommunen? Nei, nettopp! Vi krever likestilling på om barna våre er i kommunal barnehage eller privat! Når dere støtter kommunale barnehager med penger fordi det er blitt strengere regler i henhold til ansatte i barnehagen så må dere også støtte private barnehager! Vi foreldre med barn i private barnehage har like mye krav på dette!

  Grethe Moen

  Fredag 10.05.2019
  Alle barn må ha samme vilkår,enten barnehagen er privat eller kommunal!

  Jon-Erik Gretland

  Fredag 10.05.2019
  Viktig sak å få på dagsorden. Ugreit at det skal være så stor forskjell på kommunale og private barnehager.

  Joacim svingen

  Lørdag 04.05.2019
  Alle barn i Norge, uavhengig av om de er i kommunale eller private barnehager fortjener like rettigheter

  Legg til kommentar